Novoroční tradice usvědčují lidstvo z víry k pověrám

Pověrčivost ještě zdaleka neřekla poslední slovo a mnozí rozumem obdaření lidé provádějí s koncem roku různé kejkle, schovávají předměty, nastupují na jednu nohu nebo neotvírají při zazvonění. Člověk nechce provokovat svůj osud a někde v duši má ..

Bezvýznamný úřad se stal zuřivým bojištěm

V USA je post prezidenta důležitou a významnou funkcí. V zahraničí zná hlavu státu každý, ale ministry málokdo. V Rusku je prezident také významným činitelem, i když méně než v USA. Rusko je přechodným stavem mezi americkým a evropským pojetím vlády. V ČR je ..

Ověření dokladů totožnosti – úřední nesmysl

Stát zařídil občanům řadu starostí s výměnou všech možných dokladů, aby mohl lépe kontrolovat svoje poddané. Protože ale byrokracie nemá hranic, doklady jsou nejen nedokonalé, ale také pochybně neúplné. A když je potřeba doklad ověřit, v ČR to nejde. ..

Občanský soudní řád – často přehlížený

A přece velice potřebný. Mnoho lidí se domnívá, že nějaký řád je takovou berličkou pro projednávání před soudem nebo si jej dokonce pletou se zákonem. Procesní právo je ale velice důležitou součástí každodenního života, aniž bychom si to nějak ..

Podnikání v poskytování sexuálních služeb

Privátní domy, kde se kupuje a prodává sexuální potěšení, prý zejí prázdnotou. Oblíbený tělocvik je zdravý, ale není zrovna levný. Taková permanentka do fitneska je mnohem levnější, ale vyplavuje pouze endorfin. A tak zájemci o hodinový sex musejí pečlivě ..

V ČR se medaile nedá vrátit

Stejně jako zločin a trest, následuje po dobrém skutku odměna. Někdy stačí dobré svědomí a jindy něco hmatatelného. Od dávných dob si lidé na hruď nechávají připínat lesklé medailony, které vyjadřují úctu vrchnosti k činům poddaných. K vyznamenáním ..

Studovat v zahraničí – ano či ne

Mnoho studentů se odváží pouze požádat o Erasmus a vydat se předzajištěný do zahraničí. Přitom možností vycestovat, studovat a naučit se třeba cizí jazyk, je mnoho. Když jsme dříve obdivovali a třeba i nechápali cizí studenty u nás, zůstala zřejmě tato ..