Výsledky vyhledávání v sekci: XXX
 • Sankce zákazu pobytu – kdo má rozhodovat

  Zákaz pobytu v místě, kde určitá osoba páchá přestupky není špatná myšlenka. Otázka je v jejím aplikování a úředním postupu. Za vážné a úmyslně páchané přestupky se přestupkář do stejného místa znovu nepodívá. Tedy podívá, ale až za dlouhou dobu. Nebo jsou tři měsíce málo?Zpřísnění sankcePůvodní sankce ve správním řízení znamenala pouze napomenutí, pokutu, zákaz činnosti nebo peněžitý trest. Z těchto sankcí si pachatelé nic nedělali, a tak se došlo až k zákazu pobytu. Zákaz samozřejmě nemůže být aplikován na trvalý pobyt přestupkového delikventa. Zákaz pobytu zná také trestní zákon.Trestní odpovědnostPodstatou uvedené normy je ale jiný následek než jen krátkodobé vykázání z určitého místa. Sankce zákazu pobytu bude znamenat při porušení zákazu maření výkonu úředního rozhodnutí. Pachatel tak riskuje trestní stíhání s omezením vlastní svobody až na 3 roky. A v tom je především podstata uvedeného zákazu.Sociální problémVětšina odpůrců si uvědomuje, že zákaz pobytu zasáhne ve velké míře bezdomovce a určitou sociální menšinu. Při malých krádežích, rvačkách a výtržnostech bude možné vykázat pachatele a zklidnit tak situaci. Proto je také předkladatelem p.Řápková, která sice nemá vědomosti z absolvování právnické fakulty v Plzni, ale zapojila svoje praktické zkušenosti. Předpokládá tak, že při třenicích mezi různými skupinami obyvatel dojde vykázáním k uklidnění a zjednání pořádku.Proti novele se postavil senát i prezident. Obě instituce se shodly, že se zkriminalizuje další odpovědnost a jednání občana. Zákon ale má svůj smysl. Pokud jsou jiné sankce neúčinné a nevedou k nápravě nebo omezení protiprávního jednání, musí stát zpřísnit. Jaká bude praxe, ukáže čas. Nejen sankce, ale také jejich dodržování může být poměrně problematické. A třeba zákon alespoň zmírní napětí mezi nepřizpůsobivými občany a většinou.

  24.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Právo na informaci – kam až sahá ruka svobody

  Socha svobody darmo nemá ruku k nebi zdviženou. Nevědomost je totiž strašná a stále nás všude obklopuje. Nyní dostala ještě větší šanci. Internetové diskuze pod nejčtenějšími internetovými médii. Tam se dají říkat věci. A čtou je statisíce a někdy i miliony lidí…Kam sahá svobodaSamozřejmě tím máme na mysli neomezování druhého. Ale je to jen klišé. Svojí svobodou téměř vždy někoho omezíme. Svoboda kouření, svoboda volného pohybu, svoboda výběru práce a jiné další svobody vždy omezí někoho jiného. Kromě svobod totiž existují předpisy a přizpůsobení svobod situaci. Takže snad jen svoboda slova?Ani slovo není svobodnéBohužel i tak přirozený a samozřejmý vyjadřovací prvek se stal předmětem omezení. Uvedené internetové noviny, které tak volají po novinářské svobodě, klidně svoje přispěvatele omezují. Pro sebe svobodu chtějí, protože se prohlásily za vyvolené. Ale jiným ji nechtějí poskytnout. Jejich argument je jasný a totálně absurdní: „To jsou naše noviny a my si v nich budeme určovat pravidla“.  To je nepochybná pravda. Ale přesto je jasné, že tisk si zabral kus našich svobod a nám je upřel. Kdo dal právo někomu vyjádřit v milionových vydáních názor a proč je někomu upřen? To, že je někdo zaměstnán v novinách ještě neznamená, že má právo hlásat cokoliv. Noviny jsou věc veřejná a nikoliv soukromá.Registrace čtenářůPokud noviny tvrdí, že jejich prostor nelze narušit, pak by stejné právo měl mít také občan. Pokud noviny omezí diskuze a dokonce i cenzurují názory, měl by prostý občan sáhnout také k právu na svůj pozemek, svůj obličej a svoje jednání. Proč noviny mohou klidně kohokoliv dům, smlouvu, vztah nebo osobu vyfotit a napsat o ní článek, ale opačně to nefunguje? Jak to, že toto právo je dáno jen určité výsadní a samozvané společenské skupině a naopak neplatí. Jestliže o mně novinář napíše, já chci napsat o novináři. Stejně tak se nechci někde registrovat, protože novinář se také neregistruje, když mne fotí na autobusové zastávce, když mne sleduje, jak vycházím z domu nebo jak se opaluji na pláži.Práva musejí být rovnocennáNovinář není veřejná osoba. Je celkem pochopitelné, že zakročujícího policistu nemohu mlátit. Ten však jedná podle nějakého zákona. Žádný zákon ovšem neříká, že nesmím psát tam, kde o mně píší. A dokonce nejen píší, ale tvrdí, že noviny jsou jejich soukromý prostor, kam mohu jen s jejich svolením. Takže právě novináři registracemi, cenzurou a omezováním práv čtenářů omezují svobodu slova a projevu. Nelze je zarazit, protože ovládli trh se slovem. Tím také vnucují názory a místo hlídačem demokracie se stali jeho otrokářem.

  26.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Torpédování práce policie

  Jak dlouho bude trvat tlak na policii, aby přestala s vyšetřování závažných případů kriminality? Tak dlouho než podlehne? Politici, kteří byli nachytáni na flagrantním nedodržování trestního zákona, nyní začínají přímo i nepřímo vyhrožovat. Je pozoruhodné, jak shovívaví byli k jiným, ale jak nekompromisní jsou v případě, kdy se trestní stíhání začíná dotýkat jejich zájmů a jejich okolí.Dokáže policie udržet nezávislostPolicie zatím není dostatečně zákonem chráněná. Vyšetřovatelé nejsou nezávislí, protože jsou úkolováni nadřízenými a zodpovídají se nikoliv pouze státnímu zástupci, ale také svým velitelům. A ti se přes volené nebo jmenované nadřízené zodpovídají politikům – ministrovi vnitra a v případě státních zástupců také ministrovi spravedlnosti. Je vůbec možné zůstat při takovém systému imunní?Zásah do vyšetřováníPolitici nyní při odhalení jejich běžné a každodenní korupce používají systém nejen zastrašení, ale také jakéhosi odůvodnění, že přece vše je normální, protože tak to chodí běžně. Možná, že si skutečně neuvědomují dosah svých činů a svého jednání. Opravdu mají dojem nepostižitelnosti a především žijí v pocitu, že získáním politické funkce mají nárok na funkci ekonomickou ve státním sektoru. Což o to. Pokud by byli odborníci, pak by nárok mohli mít. Ale handlovat  s politickými ústupky nabídkou úplatku protislužbou, je už dost silná káva.Vydrží nebo nePolicie a státní zastupitelství je teď v těžké situaci. Občané potřebují, aby byla udržena nezávislost, jinak se vrátíme o dvacet let zpět. Na druhou stranu politici mají nad těmito lidmi skutečnou moc. Vždyť kolik vyšetřovatelů si stěžovalo na zásahy do vyšetřování, na nátlak, na korupci a další jednání svých nadřízených. Pokud se dnešní boj prohraje, nastane zase středověk. A nejde jen o to, že policie konečně koná i na nejvyšších místech a podle svého svědomí. Pokud prohraje, klesne spravedlnost ještě hlouběji a politici si nejen budou dělat, co chtějí, ale budou mnohem drzejší a beztrestní.    

  27.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková


Výsledky vyhledávání v sekci: Mix
 • Jak se zbavit trémy?

  I když je to vaše stoprvní prezentace, tréma je stále s vámi… Ještě pár minut a má prezentace začíná. Teda ale je mi nějak divně… jen kdyby mi tak nebušilo srdce… co já tam vlastně budu říkat… jak se na mě budou tvářit? Potím se už teď…Nějak podobně se můžeme cítit před tím, než máme vkročit do místnosti a začít prezentovat. Tento pocit znají snad všichni, kteří měli někdy s čímkoliv vystoupit na veřejnosti. Co se to v nás vlastně děje?Co to je?Pro tyto a podobné prožitky používáme termín tréma, jakožto specifickou podskupinu našich reakcí na stres. Mezi klasické příznaky trémy patří: bušení srdcečervenání/rudnutí zvýšená potivost motorický neklid (třes rukou, kolen)selhávání hlasusubjektivní pocity nekompetentnosti pocit, že si nic nepamatuji apod.Jak tréma funguje?O tom, zda budeme trému prožívat nebo nikoliv, nerozhoduje nikdo jiný než my sami. V psychologii používáme termíny ego angažovaná a ego neangažovaná situace. Tzn. my sami určitou situaci vyhodnotíme jako pro nás (ego) důležitou nebo naopak (ego-nedůležitou). Čím větší důraz situaci přikládáte, tím je větší pravděpodobnost, že se tréma objeví. Proto doporučuji danou situaci ani nepodceňovat (může dojít k selhání) a také ani příliš nepřeceňovat (dojde k inhibici). Často pomáhá, když situaci sami pro sebe mírně odlehčíte, čímž se zbavíte vnitřního napětí.Preventivní opatření?To, jak se budete cítit, záleží jen na vás. Proto je důležité vaše počáteční nastavení, se kterým na prezentaci přicházíte. Pokud možno přicházejte přesvědčeni o své věci, s ochotou a chtěním danou věc sdělit ostatním. Snažte se udržet si pozitivní představu o sobě samém a o výsledku vašeho snažení. Pokud ve vás převáží negativní pocity a očekávání („Já to nezvládnu apod.“), zafunguje efekt zvaný sebenaplňující se předpověď, resp. opravdu se stane to, čeho se obáváte.Proč? Tělo a psychika jsou spolu velmi úzce propojeny (jen si vzpomeňte na to, jak se cítíte, když máte chřipku). Pokud je tedy mysl naplněna strachem, obavami apod., tělo na to začne reagovat. Změní se držení těla, tón hlasu, mimika, výraz očí, celý váš projev budou provázet tělesné příznaky strachu. Tím vašim posluchačům vysíláte jasnou zprávu o vašem vnitřním stavu a vyvoláte v nich přesně ty reakce, kterých se obáváte. Naopak pokud si budete věřit, budete věřit tomu, co sdělujete, pak tuto zprávu stejným způsobem předáte svým posluchačům.Jak trému zvládnout?Udržte si pozitivní myšlení a zdravé sebevědomí. Věřte si. Pokud jsou vaše pochybnosti silnější, vzpomeňte si na podobné situace, které jste prošli, a které jste zvládli. Můžete také použít afirmační/autosugestivní věty (Dokážu to!, Věřím si! apod.). Tím se vaše myšlení bude ubírat pozitivním směrem a nedovolí vám zabřednout do spirálové pasti pochybností, strachu a katastrofálních představ.Při silnějších tělesných projevech trémy (bušení srdce, rudnutí apod.) se soustřeďte na svůj dech (ne nadarmo říkáme „To se rozdejchá“). Nijak násilně ho neregulujte, max. se dvakrát či třikrát zhluboka nadechněte a vydechněte a pak svůj dech dále jen pozorujte. Dýchejte raději nosem. Dech se po chvíli vrátí do svého přirozeného tempa, což je znamením, že organismus přestává danou situaci chápat jako ohrožující či zátěžovou. Často také používáme větu „To rozchodím“ a i tato má svůj smysl.Chůze pomáhá zvládat vnitřní přetlak a v kombinaci s pozorováním dechu působí uklidňujícím způsobem.Jako uklidňující během prezentace na vás může působit přítomnost kolegy, kterého si s sebou za tímto účelem můžete vzít.  Do bludného kruhu se můžete dostat, pokud se budete stresovat samotným faktem, že máte trému.Mějte na paměti, že tréma je běžná věc a jako taková se dá i řešit. TIPPokud používáte PowerPointové prezentace, je vhodné vybrat si šablonu návrhu, která je vám příjemná (ale berte ohled i na ostatní, ne vše, co se líbí vám, se líbí i druhým).TIPVyberte si v místnosti nějaký objekt, který je pro vás příjemný a zároveň uklidňující a neodpoutávající vaší pozornost od vašeho tématu a zúčastěných (proto nedoporučuji fixovat se třeba na výstřih kolegyně, sice je to příjemné, ale riziko odběhnutí od tématu se s časem upřeným do výstřihu zvyšuje).

  29.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková