Výsledky vyhledávání v sekci: XXX
 • Sankce zákazu pobytu – kdo má rozhodovat

  Zákaz pobytu v místě, kde určitá osoba páchá přestupky není špatná myšlenka. Otázka je v jejím aplikování a úředním postupu. Za vážné a úmyslně páchané přestupky se přestupkář do stejného místa znovu nepodívá. Tedy podívá, ale až za dlouhou dobu. Nebo jsou tři měsíce málo?Zpřísnění sankcePůvodní sankce ve správním řízení znamenala pouze napomenutí, pokutu, zákaz činnosti nebo peněžitý trest. Z těchto sankcí si pachatelé nic nedělali, a tak se došlo až k zákazu pobytu. Zákaz samozřejmě nemůže být aplikován na trvalý pobyt přestupkového delikventa. Zákaz pobytu zná také trestní zákon.Trestní odpovědnostPodstatou uvedené normy je ale jiný následek než jen krátkodobé vykázání z určitého místa. Sankce zákazu pobytu bude znamenat při porušení zákazu maření výkonu úředního rozhodnutí. Pachatel tak riskuje trestní stíhání s omezením vlastní svobody až na 3 roky. A v tom je především podstata uvedeného zákazu.Sociální problémVětšina odpůrců si uvědomuje, že zákaz pobytu zasáhne ve velké míře bezdomovce a určitou sociální menšinu. Při malých krádežích, rvačkách a výtržnostech bude možné vykázat pachatele a zklidnit tak situaci. Proto je také předkladatelem p.Řápková, která sice nemá vědomosti z absolvování právnické fakulty v Plzni, ale zapojila svoje praktické zkušenosti. Předpokládá tak, že při třenicích mezi různými skupinami obyvatel dojde vykázáním k uklidnění a zjednání pořádku.Proti novele se postavil senát i prezident. Obě instituce se shodly, že se zkriminalizuje další odpovědnost a jednání občana. Zákon ale má svůj smysl. Pokud jsou jiné sankce neúčinné a nevedou k nápravě nebo omezení protiprávního jednání, musí stát zpřísnit. Jaká bude praxe, ukáže čas. Nejen sankce, ale také jejich dodržování může být poměrně problematické. A třeba zákon alespoň zmírní napětí mezi nepřizpůsobivými občany a většinou.

  24.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Torpédování práce policie

  Jak dlouho bude trvat tlak na policii, aby přestala s vyšetřování závažných případů kriminality? Tak dlouho než podlehne? Politici, kteří byli nachytáni na flagrantním nedodržování trestního zákona, nyní začínají přímo i nepřímo vyhrožovat. Je pozoruhodné, jak shovívaví byli k jiným, ale jak nekompromisní jsou v případě, kdy se trestní stíhání začíná dotýkat jejich zájmů a jejich okolí.Dokáže policie udržet nezávislostPolicie zatím není dostatečně zákonem chráněná. Vyšetřovatelé nejsou nezávislí, protože jsou úkolováni nadřízenými a zodpovídají se nikoliv pouze státnímu zástupci, ale také svým velitelům. A ti se přes volené nebo jmenované nadřízené zodpovídají politikům – ministrovi vnitra a v případě státních zástupců také ministrovi spravedlnosti. Je vůbec možné zůstat při takovém systému imunní?Zásah do vyšetřováníPolitici nyní při odhalení jejich běžné a každodenní korupce používají systém nejen zastrašení, ale také jakéhosi odůvodnění, že přece vše je normální, protože tak to chodí běžně. Možná, že si skutečně neuvědomují dosah svých činů a svého jednání. Opravdu mají dojem nepostižitelnosti a především žijí v pocitu, že získáním politické funkce mají nárok na funkci ekonomickou ve státním sektoru. Což o to. Pokud by byli odborníci, pak by nárok mohli mít. Ale handlovat  s politickými ústupky nabídkou úplatku protislužbou, je už dost silná káva.Vydrží nebo nePolicie a státní zastupitelství je teď v těžké situaci. Občané potřebují, aby byla udržena nezávislost, jinak se vrátíme o dvacet let zpět. Na druhou stranu politici mají nad těmito lidmi skutečnou moc. Vždyť kolik vyšetřovatelů si stěžovalo na zásahy do vyšetřování, na nátlak, na korupci a další jednání svých nadřízených. Pokud se dnešní boj prohraje, nastane zase středověk. A nejde jen o to, že policie konečně koná i na nejvyšších místech a podle svého svědomí. Pokud prohraje, klesne spravedlnost ještě hlouběji a politici si nejen budou dělat, co chtějí, ale budou mnohem drzejší a beztrestní.    

  27.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Podnikání v poskytování sexuálních služeb

  Privátní domy, kde se kupuje a prodává sexuální potěšení, prý zejí prázdnotou. Oblíbený tělocvik je zdravý, ale není zrovna levný. Taková permanentka do fitneska je mnohem levnější, ale vyplavuje pouze endorfin. A tak zájemci o hodinový sex musejí pečlivě vybírat podle stavu účtu. Peněz je stále méně a bohatší klienti jsou zřejmě zaneprázdněni svými zlatokopkami. Nebo jsou spíše drženi na řetězu.Jak na toV domech s červenými světly je nyní pusto. Ale prostituce jako taková neexistuje. Nabízení a provozování sexuálních služeb je trestné. Zákon je nekompromisní: § 189 – Kuplířství sděluje, že kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li uvedený čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo jako člen organizované skupiny. Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-li těžkou újmu na zdraví a na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-li smrt. Jak se tedy prostituce praktikuje?Fígl s pronájmemVe skutečnosti se prostituce skrývá před zákonem jednoduchým trikem. Ve vykřičených domech se provozují jen pokoje na většinou hodinový pobyt. Hodinový hotel je mnohem příhodnější název pro uvedené zařízení. Prostitutky nemají žádné smlouvy na sexuální služby, nikdo je údajně neorganizuje a nikdo nemá nic z jejich podnikání. Ovšem hodinový hotel není levná záležitost. Možná si prostitutky uzavírají nájemní smlouvy a možná nikoliv. Většinou se s „majitelem nemovitosti“ dohodnou ústně – orálně.Dodržování pravidelLehké děvy jsou svým způsobem značně vykořisťovaní nájemníci. Polovinu nájemného ihned inkasuje majitel, který má také náklady. Ochranka, všimné policii a provozování baru s „výhodnými“ cenami za nápoje, něco stojí. Tedy největší útratu má klient. Mnozí alkoholem zmožení a hormony nabuzení jedinci to jistě poznali na svojí kapse. Láhvinka šampusu za několik tisíc a panáky po stovkách korun nejsou výjimkou. A lehká děva se dá ráda pozvat na drink, dokáže vytvořit atmosféru zájmu, které jen tak žádný muž neodolá. Vždyť co je lepší na psychiku, než adorace ženou. I když v tomto případě trochu účelová. Lehká děva tak nejen plní povinnosti, ale dostává příjemnou provizi bez jiné velké námahy.Legalizace prostituceŘadu let se mluví a občas trochu jedná o legalizování prostituce. Je pravdou, že živnostenský list bude znít zajímavě. A také bude otázkou, zda nemožnost podnikat při záznamu v trestním rejstříku není tak nějak adekvátní prostituci. Ale to již možná dokáží chytré poslanecké hlavy nějak obejít. Otázkou tak zůstane jediné. Jako v každém podnikání jde o klienty. Kdo zaplatí honosné vily a jejich provoz? Nepřesunou se služby do ulic, kde jednak již jsou a kde zcela otevřeně svalnatci s bicepsy porušují trestní zákon? A co escort? Ten je přece zcela smluvní, jen vyřazuje muže, kteří nemají patřičné prostory nebo holt manželka nejezdí na služební cesty. Prázdné vykřičené domy jsou ale možná lepší ukázkou propadu českého průmyslu, než data ze statistiky. Ukazují, že muži si musejí odříci jedno z největších potěšení. Anebo snad kolegyně v práci, známé a kamarádky umějí dostat z mužů víc, než placené služby v nočních klubech? Tak tuto statistiku bohužel nejde nikde a nijak porovnat.

  28.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Ověření dokladů totožnosti – úřední nesmysl

   Stát zařídil občanům řadu starostí s výměnou všech možných dokladů, aby mohl lépe kontrolovat svoje poddané. Protože ale byrokracie nemá hranic, doklady jsou nejen nedokonalé, ale také pochybně neúplné. A když je potřeba doklad ověřit, v ČR to nejde.Doklad totožnostiZcela běžně se doklad totožnosti používá k zaslání zahraničním serverům a třeba PayPal zmrazí jakékoliv prostředky na účtu a neodblokuje, dokud majitel nezašle doklad totožnosti. PayPal se často stává cílem útoku hackerů, kteří tak přicházejí k zajímavým údajům. A ještě je PayPal drahý. V České republice chrání před omyly stát.Povinnost předložení ověřené kopieNěkteré školy nebo instituce za hranicemi naší malé země vyžadují zaslání ověřených dokladů totožnosti. Chodit na místní úřad nebo k notáři je ale zcela zbytečné. Tito úředníci žádný takový doklad neověří. Proč to nedokáží a nechtějí, je záhadou. Notář nemá právo zkoumat obsah ověřovaného dokladu a pouze stvrzuje, že kopie souhlasí s originálem. Tuto shodu mu zajišťuje kopírovací zařízení a ověřovací pověřenec v kanceláři.Odcestovat do zahraničíPokud tedy po vás někdo bude chtít ověřený doklad totožnosti, tak v ČR máte smůlu. Nezbývá než odcestovat do zahraničí. V sousedních zemích žádný problém s českými ani tuzemskými doklady nemají. Klidně vezmou vaši tak cennou občanku nebo pas, rozkopírují a orazí razítkem, že souhlasí s originálem. Pravdou je, že cesta pár kilometrů za hranice se může prodražit, ale stále je to lepší, než se soudit o ověření tak běžné věci, která v ČR ověřit nejde – OP nebo pas jsou něčím výjimečné a vzácné. Jenom nikdo neví čím…

  28.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková


Výsledky vyhledávání v sekci: Hnus
 • Amnestie – postup, který ignoruje zákony

  S amnestií pro zločince, kterou udělil prezident, se mnozí nemohou smířit. Podávají se ústavní stížnosti, do žalob se angažují soudci a senátoři. Klause čeká pranýřování v Senátu, kam se pochopitelně nedostaví. Amnestie je zvláštní a mimořádný postup, který nemusí znamenat jen trestnou činnost.Stát chce vybrat více penězExistuje také daňová amnestie. Od návrhu Věcí veřejných uplynula nějaká doba, ale toto téma se stále přetřásá. Má se umožnit daňovým dlužníkům zaplacení daní výměnou za beztrestnost? Daňová amnestie totiž nemá být samoúčelná, jako byla trestní amnestie. Vázat se má na podmínku přiznání neodvedených daní a odpuštění penále.Neúčinnost daňového pardonuDaňová amnestie je známá z nedávné doby ve Španělsku. Přinesla asi miliardu eur, ale stát očekával více. Problém spočívá v tom, že lidé, kteří neodvádí daně, jsou přesvědčeni nebo dokonce skutečně mají vybudovaný systém, který je téměř neproniknutelný. V malém se daňové úniky provádějí běžně. Mnoho služeb, prodejů, drobného podnikání a rodinného byznysu se děje bez faktur a z ruky do ruky. A ve větším využívají firmy složitých postupů, aby vyvedli svoje zisky do daňových rájů. Příkladem je třeba Google, který v USA daní mnohonásobně větší příjem, než vůbec přiznává v Evropě. Proč by tedy tyto společnosti přiznávaly daně a odhalovaly tak svoje metody?Jak vybrat daněStát neuvažuje o daňové amnestii z důvodu tlusté čáry. Ale pouze z hlediska lepšího výběru daní. Daňová amnestie se nedá v ČR nyní předpokládat. Po trestní amnestii by asi vyvolala řadu rozhořčení. Poctiví plátci a zaměstnanci by právem namítali, že oni platili a nakonec se to obrátilo proti nim. Co tedy chystají finančníci? Udavačství již existuje, ale mohlo by se odměňovat jako v USA. Zřejmě dojde k odstupňování sankcí podle způsobu řešení daňového dluhu. Kdo se přizná, kdo bude spolupracovat nebo kdo dobrovolně zaplatí, tak se setká s větší shovívavostí. Ale to tady již existuje. Debata o daních je tedy opět na mrtvém bodu. V podstatě se nemusí vybrat víc. Stačí, aby stát penězi neplýtval. A daně by měly být oceňovány. Kdo řádně platí, měl by mít daňové výhody. Ale to asi nikoho nenapadne, vždy přichází ke slovu spíše bič. 

  23.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Skype v péči bezpečnostních složek

  Telefonní hovory přes Skype jsou velice rozšířeně a někdy se zdá, že se tomu státní orgány zaradovaly. Mají teď jednu jednoduchou možnost, jak získávat cenné informace z tohoto celosvětového média. Existuje několik možností, jak uživatele odposlouchávat.Skype patří MicrosoftuMicrosoft provozuje Skype na svých serverech. Když tuto službu koupil, tak veškerý datový tok převedl k sobě. Posléze jej při různých problematických sporech o zdrojový kód začal patřičně zpracovávat. V poslední době se objevila možnost přihlásit se do Skype pomocí Microsoft Live nebo přes Facebook. Tato počítačová budka tak tedy zná nejen Vaše jméno, ale vlastně celý Váš život, pokud jste uživateli Facebooku. Ve Windows 8 dokonce musíte přihlášení koordinovat s jinou službou od Microsoftu.Nezákonná nezrušitelnost účtu a shromažďování datPředně je potřeba poznamenat, že účet ve Skype je nezrušitelný. Tento nesmysl je v rozporu z řadou zákonů různých zemí a samozřejmě České republiky. Každý spotřebitel a uživatel telekomunikačních služeb má právo zrušit svůj účet a především dosáhnout vymazání svých osobních údajů. To ve Skype není možné. A druhým problémem je stahování dat uživatelů samotným Microsoftem. Společnost má vyvinutý software, který kontroluje jakýkoliv obsah. A dokonce jej zaznamenává a to nejen v datové, ale dokonce i v tištěné podobě.Tedy je schopna dodat komukoliv nejen hlasový hovor, ale písemný přepis hovoru a k tomu samozřejmě veškerý záznam o činnosti uživatele. Uvedené porušování zákonů Skype ani Úřadu pro ochranu osobních údajů nevadí.Kreditní karta plus rozpoznávací programPokud si ve Skype zaplatíte nějaké služby, pak jste zcela odhaleni. Je jasné, že k záznamům hovorů přibyla také přesná identita. To ale není všechno. Bezpečnostní složky a Microsoft mají nejen odposlechy, ale také dokáží identifikovat slova, která znamenají potenciální nebezpečí. Tento software je velice pokročilý a kdo si myslí, že si přes Skype něco trestného naplánuje, pak se hluboce mýlí. Program zachytí intonace hlasu, rozliší určitou míru pravdivosti a dokáže analyzovat i delší větná spojení, náznaky nebo nahrazení klíčových slov jinými. Pokud si popovídáte ve Skype o teroristickém filmu, pak to nemusí dopadnout nejlépe, minimálně budete na čekací listině nespolehlivých osob.Málo dotazůZ uvedených důvodů také Microsoft eviduje jen málo dotazů k uživatelům vzhledem k rozsahu provozu. Dotazů na uživatele tak postoupilo v minulém roce pouze 4713. Ale rozvědky a různé tajné služby požadovaly dokonce 15.409 informací. Nejvíce jich bylo z Velké Británie (1.268) a USA (1.154). U Britů se jednalo o informace o 2.700 lidech, USA chtěly znát identitu 4.800 lidí. Němci zadali 2.600 dotazů v 686 případech. Méně než 500 dotazů učinilo ještě dalších 49 zemí – například Francie s 402 dotazy.Skype je díra do soukromíA proč není mezi dotazy Čína? Protože oficiálně nic nepotřebuje. V podstatě se jako obvykle na zákon neptá a kopíruje a kopíruje. Čína vyvinula svůj vlastní systém na odposlechy a záznamy Skype. Je tak dokonalý, že nejen monitoruje provoz a zaznamená hovory, ale dokáže je i měnit. Aby také nebyl problém s chatem, tak ještě „odezírá“ z klávesnice. Proto je potřeba si uvědomit, že se Skype je naše soukromí v troskách. Ti, kdo nás „chrání“, to nedělají jen tak naivně. Pokud jde o ochranu a bezpečí, je to ještě pochopitelné. Ale stát potřebuje nejen bezpečnost, ale také loajálního občana. Čína je toho příkladem.

  27.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková


Výsledky vyhledávání v sekci: Mix
 • Alkohol tester

  Digitální Alkohol tester neboli detektor alkoholu je zařízení, které je schopné měřit hladinu alkoholu v lidském dechu. Výsledky měření jsou udávány v promile. Neměli by jste spoléhat pouze na vlastní instinkt, zda je vhodné řídit motorové vozidlo či provádět jinou nebezpečnou aktivitu. Tělo každého člověka má jinou rychlost spalování požitého alkoholu a výsledek testu detektoru alkoholu napomáhá k následnému rozhodnutí. Před použitím si řádně přečtěte návod k použití, kterým je každý alkohol tester vybaven. V našem obchodě naleznete digitální alkohol testery širokého spektra, jak pro osobní, tak i pro profesionální použití. Osobní detektory alkoholu vynikají snadnou ovladatelností, vysokou přesností a trvanlivostí. Profesionální alkohol testery obsahující doplňky pro statistické vyhodnocování měření ( tiskárna, propojení s PC, software...), jsou uzpůsobené na extremní zátěž a měří na tisíciny promile. Alkohol tester muže být používán v aktivním nebo pasivním režimu: Aktivní režim se používá při meření alkoholu v dechu pomocí náustku. Pasivní režim se používá při meření alkoholu v dechu bez náustku. Měření je výhodné protože je velmi rychlé, ale výsledky tohoto meření jsou místo numerických číslic udány v rozmezích. Před nákupem detektoru alkoholu si promyslete účel pro který má být alkohol tester používán. Zda alkoholtester budete používat pro firemní účely nebo pro osobní měření doma. Pro firemní používání je vhodnější alkohol tester s funkcí kontroly množství vdechnutého vzduchu. Proto prostudujte informace uvedené u každého konkrétního alkoholtesteru . JAK SI VYBRAT ALKOHOL TESTER 1. Alkohol tester vybírejte pouze u seriózních prodejců. Zjistěte si, zda prodejce zajišťuje servis svých produktů, prostudujte si obchodní podmínky a nedůvěřujte až příliš lákavým, nízkým cenám. 2. Pročtěte si důkladně základní informace a popisky detektorů, především zda je alkohol tester schopen naměřit nulovou hodnotu promile alkoholu.3. Další důležitou informací je, zda má alkohol tester vyměnitelné čidlo. Může se stát, že při nevhodném použití (viz. návod k obsluze, který obsahuje každý náš alkohol tester ) dojde k přepálení čidla a poté je nutno toto čidlo vyměnit. U detektoru alkoholu s vyměnitelným čidlem je to otázka několika minut.  4. Doporučujeme zvážit nákup přístroje, který nabízí možnost měření množství vdechnuteho vzduchu. Alkohol tester s touto funkcí je sice obvykle dražší, ale má podstatně přesnější měření alkoholu v dechu.5. Jako další nespornou výhodu považujeme možnost dýchat do alkohol testeru pomocí trubičky. Foukat přímo bez trubičky je sice komfortní, ale alkohol tester má potom tendenci ukazovat menší naměřené hodnoty, jelikož se alkohol drží v plicích a ne v ústech.ALKOHOL TESTER - Důležitá upozornění při používání1. Protože se čidlo potřebuje zahřát, počkejte až proběhne inicializace detektoru asi 20 sec - po proběhnutí inicializace alkohol tester vydá zvukový signál - pípne. 2. Počkejte nejméně 30 minut po konzumaci alkoholu před používáním detektoru alkoholu. Budete mít jistotu, že vzorek alkoholu je odebrán pouze z vašich plic a ne ze zbytku alkoholu ve vašich ústech, což muže mít za následek, že alkohol tester může naměřit vyšší hodnoty. 3. Čidlo v detektoru je vysoce citlivé, nepoužívejte Alkohol tester bezprostředne po kouření nebo pití alkoholu. Počkejte alespoň dvě minuty. Kouř nebo alkohol muže zničit čidlo detektoru. Nepoužívejte alkohol tester v silném větru nebo v místnosti se silně znečišteným vzduchem. Nelijte ani nijak jinak nevpravujte žádnou tekutinu do detektoru mužete zničit čidlo detektoru. 4. Všeobecněsnímače alkoholu ovlivňuje teplota a vlhkost vzduchu. Proto se mužou vyskytnout mírné nepřesnosti meření. Tolerance je 10%. 5. Nevystavujte Alkohol tester extrémním teplotním a klimatickým vlivum. Provozní teplota je +10 - +40 °C. 6. V současnosti se na trhu objevují alkohol testery, které napodobují originální výrobky. Jejich kvalita zdaleka nedosahuje úrovně našich výrobků. Zda je Váš alkohol tester pravý si můžete ověřit na stránkách výrobce: www.sentechkorea.com. Pozor na příliš lákavé a nízké ceny. Levný nákup by se mohl posléze nepříjemně prodražit.ALKOHOL TESTER - POLOVODIČOVÝAlkohol tester s polovodičovým čidlem je určen pro domácí použítí a pro kontrolu zaměstnanců v podnicích či firmách. Tento typ je levnějsí než alkohol tester s čidlem elektrochemickým, což ovšem neznamená, že by jeho měření byla méně přesná. Nižší cena je způsobena nemožností si výsledek měření vytisknout na tiskárně a zaznamenávat do počítače.ALKOHOL TESTER - ELEKTROCHEMICKÝAlkohol tester s elektrochemickým čidlem je přesnější a má větší výdrž než alkohol tester polovodičový. Tomu odpovídá i jeho vyšší cena. Je vhodný na místech, kde je potřeba výsledky měření zaznamenávat do počítače nebo vytisknout. Mluvíme tedy o detektoru alkoholu pro "PROFI" použití.Alkohol tester - servis a kalibraceKalibrace detektoru alkoholu je nevratný proces, po jehož spuštění není možné alkohol tester uvést do původního stavu před kalibrací. Může se stát, že při kalibraci je zjištěno, že je nutná výměna čidla a následná další kalibrace. Kalibrace je účtována jen jednou. Pokud je nutná výměna čidla, budete na tuto skutečnost upozorněni. U detektorů alkoholu v záruce účtujeme pouze cenu kalibrace. Do jednoho roku od zakoupení provádíme našim zákazníkům kalibraci zdarma. Účtujeme pouze dopravu zpět k zákazníkovi.NEJPRODÁVANĚJŠÍ DETEKTOR ALKOHOLU - ALKOHOL TESTER DA 3000Nejprodávanější detektor alkoholu je alkohol tester DA 3000. Je oblíbený nejen pro svou výhodnou cenu, ale také díky své nízké hmotnosti a stylovému designu. Alkohol tester DA 3000 je vhodný, jak pro osobní, tak i pro firemní účely. Lze ho požít jak s nasazeným náustkem, tak i bez něj a má funkci počítadla měření. Rozsah měření alkoholtesteru je v rozmezí 0,0 - 4,0 promile a přesnost je +/-10%. Polovodičové čidlo je v případě nutnosti možné vyměnit za nové. Kalibrace detektoru alkoholu DA 3000 je doporučována výrobcem při běžném použití po 6 měsících. Akohol tester 3000 patří k vlajkovým lodím mezi alkoholtestery a jeho nákup Vám můžeme doporučit. 

  05.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Pravda o binárním obchodováním

  Většina stránek zaměřených na binární opce prezentují, jak je binární obchodování jednoduché, v následujícím článku si řekneme, kde leží pravda. To, že binární opce jsou jednoduché může být pravda, ale jen pouze do té doby, kdy se bavíme o jejich principu.Pravda o binárním obchodovánímJakmile přijde na samotné obchodování a předpovídání, tak to už tak jednoduché samozřejmě není. Na internetu je spoustu podvodů jako profitonline, nebo Miroslav Kadlec a jeho zázračné výdělky, řeknu Vám k tomu jen následující, nevěřte tomu, vše je lež. Pokud opravdu věříte, že si můžete vydělat několik stovek dolarů během hodiny, tak binární obchodování není nic pro Vás.V případě, že to ale myslíte vážně a jste ochotni se učit a studovat trh, tak můžou být binární opce skvělým prostředkem, jak si nějakých těch pár dolarů přivydělat. Obchodování je navíc opravdu zábava a není to jako na ruletě, kdy máte vždycky 50% šanci, zde se můžete vzdělávat a poučovat se ze svých chyb, takže postupem času se z vás mohou stát úspěšní obchodníci. Postupem času také přijdete, že vědět obchodovat není vše a že si musíte také vybrat dobrého brokera. Já osobně ted obchoduji u brokera eXbino, který nabízí velmi slušné výnosy a hlavně mě dost dobrou reputaci.Ve výsledku to je přeci jen o tom, jak brokera hodnotí ostatní obchodníci. Pokud tam lidé obchodují rádi, tak píší dobré recenze a vy tak můžete vědět, že je to nejspíš dobrej broker (samozřejmě dokud to sami nevyzkoušíte, tak si nejste nikdy jisti, že?). V případě, že byste hledali brokerovi české stránky.Pokud by Váš jazyk nebyl čeština, tak tuto volbu můžete změnit v pravém horním rohu. Přeji hodně úspěchu všem binárním obchodníkům:)

  05.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Kanadská krbová kamna

  Bojíte se nákladů na vytápění, že Vám nevystačí dřevo celou zimu, nebo že Váš stávající krb další topnou sezonu již nevydrží? Je zde pro Vás řešení – kanadská krbová kamna. Topná sezóna ještě nezačala naplno, proto se ještě v klidu můžete poohlédnout po kombinaci klasického a moderního vytápění pomocí krbových kamen. Krbová kamna od kanadských výrobců jako například Pacific Energy, Napoleon, nebo Regency nabízí širokou škálu možností pro každý prostor s komínem. Technologie kanadských krbových kamen nabízí účinnost hoření v rozmezí 70 – 90 %, dlouhou dobu hoření, která například u REGENCY F5100 dosahuje úctyhodných 30 hodin. Kanadská krbová kamna nejsou jen technologicky vyspělým řešením pro Vaše vytápění, nabízí designové varianty moderního i klasického vzhledu, díky tomu si každý vybere to, co by se do jeho domova nejvíce hodilo.Krbová kamna nejsou pouze zdrojem tepla, díky proskleným dvířkům nabízí i uklidňující pohled do praskajícího ohně a díky technologii AerWash (samočištění skla předehřátým vzduchem) budou vaše krbová dvířka vždy krásně průhledná. Pokud jste doposud topili v otevřeném krbu, bez krbové vložky, je dobré si uvědomit jakou neefektivitu takové topení vůbec má. Otevřené krby postavené odborníky dosahují účinnosti do 10%, a pokud takový krb stavěl někdo bez dostatečných zkušeností, nemusí účinnost dosahovat ani 5%.Díky takto nízké účinnosti se nejen málo ohřejete, ale navíc spálíte zbytečně mnoho dřeva. Řešením této situace je osadit Vás stávající krb kanadskou krbovou vložkou od renovovaného výrobce, nebo pokud máte dostatečně velký krb, postavit do nich krbová kamna. Účinnost takového řešení je pak neuvěřitelný. Kanadské krbové vložky jsou většinou o něco méně účinné, ale tento rozdíl není nikterak velký. Krbové vložky nabízí dlouhou dobu hoření a teď ruku na srdce, kdy jste v otevřeném krbu přikládali až po 12 hodinách a ještě oheň vzplál?Pokud jste ekologicky založení, jsou kanadská krbová kamna a vložky to pravé pro vás. Nejen že je topení dřevem a dřevěnou biomasou šetrné k životnímu prostředí, ale navíc CO2, které se při spalování dřeva a biomasy uvolňuje, využije příroda při růstu dřevin, tím se nám uzavírá kolo. Spalováním dřeva se tak planeta nezatěžuje a s nadsázkou můžeme říct, že se tím pomáhá při obměně lesů. Mnohé z Vás jistě napadla otázka: ale co emise? Můžete zůstat v naprostém klidu, díky technologické vyspělosti kanadských krbových kamen a vložek, především díky dvojitému spalování a dlouhé době hoření se produkuje u některých i méně jak 2 gramy za hodinu hoření.

  05.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Ventilátor

  V horkých dnech se koukněte na užitečný ventilátor, blahodárné odvlhčovače vzduchu do bytu, blahodárné čističky vzduchu, užitečný přímotop s ventilátorem a ostatní účelná zařízení Když už stavíte nový dům, nebo přestavujete starý, zaujal vás i moderní, tichý ventilátor, se kterým by vaše bydlení bylo určitě stoprocentní. Komfort každého domova je velice důležitý, jelikož se v bytě zdržujete často, a pokud opravdu netoužíte po novém domově, asi určitě tu žít trvale. Mnohý ventilátor či přímotop s ventilátorem se užívá nejvíce v zimním období, další přístroje se využívají v horkém letním období.Užitečný ventilátor na toaletu a novodobý ventilátor do koupelnyHodnotnou, praktickou vzduchotechniku jednoduše koupíte ve specializovaném internetovém obchodě Ventilatory-shop.cz, kde vás zcela jistě zaujmou ostatní praktické výrobky. Praktický, tichý ventilátor se určitě uplatní v každé koupelně a na toaletě. Nehlučný ventilátor tedy zakupte za okolnosti, pokud nemáte v místnosti žádné okno či jiné odvětrání. Interiér bude ideálně klimatizován a v místnosti bude vždy čerstvé ovzduší. Spolehlivý ventilátor zcela jistě vynahradí přírozenou změnu vzduchu.Obstarejte si bezpečný přímotop s ventilátorem z e-shopu Ventilatory-shop.czToto řešení je vhodné především na zimní měsíce. Třeba jste vlastníkem nějakého přímotopu, ale máte potíž s jeho polohou v interiéru, neboť pokoj sice rychle vytopí, avšak dost dlouhý čas to potrvá, než teplý vzduch začne plynout do místnosti. A tak doporučujeme nakoupit si z internetového obchodu Ventilatory-shop.cz přínosný přímotop s ventilátorem, který se stane pro váš příbytek záložním tepelným zdrojem. Jaká bude jeho účinnost, podléhá pouze vaší volbě. Kvalitní přímotop s ventilátorem se bude hodit každému rovněž do rekrečních objektů a hůře izolovanýchmístností, ve kterých často dochází k velmi rychlému ochlazování vzduchu.Obstarat si praktické odvlhčovače vzduchu do bytu, anebo čističku?Leckdo ze zákazníků, kdo má v bytě vysokou vlhkost ovzduší, by měl uvážit rychlé pořízení odvlhčovače vzduchu do bytu, jenž zabrání množení plísní a jiných mikroorganismů v bytě. Průměrná vlhkost vzduchu v každém bytě by měla být do padesáti procent. Pokud je zvýšená, znamená to evidentní nebezpečí nejen pro obyvatele bytu. Zakoupením kvalitního odvlhčovače do bytu ukončíte konkrétní potíže a svůj domov budete mít o hodně útulnější. Odvlhčovač může doplnit také čistička, která dokáže zadržet i jemné prachové částice, proto ji rádi využívají astmatici a alergici.

  05.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • JAKÁ OKNA - poradíme Vám s výběrem oken

  Váš dotaz nebo připomínkaDobrý den, stavíme rodinný dům (novostavba) a nyní se pouštíme dovýběru plastových oken. Snažíme se vybírat a pročítat různá fóra ohledně rada kritik, ale vůbec nevím jaká okna vybrat. Když už jsem si konečně jistájaká bychom brali, tak si přečtu kritiku... už opravdu nevím kudy kam...poradíte nám jaká okna by byla vhodná pro náš domek? rádi bychom zlatoustřední cestu... měli jsme vybrána okna Aluplast 6000 ale někdo nám jepohanil - že by mohly být polské a že jsou špatné, totéž Rehau a veka, jakýje váš názor na Vekra Technic?? Pokud bych měl vybírat okna do nového domu, především bych měl vědět, co odtěchto oken chci, jestli chci levná okna odpovídající starým stavbám nebostavím dům v určitém energetickém standardu - chci mít okna moderní, vysoceenergeticky ůsporná a za rozumnou cenu - co nejlepší poměr cena - výkon =budoucí zisk. Pokud bych se rozhodl pro první volbu pak je Vekra Technic aRehau Brilant MD shodným řešením, pokud druhou tak musíte volit o řady výšea s odpovídajícím zasklením - trojskly - z Rehau PROFI Line a u VekyAlphaline oboje s trojskly Ug 0,5 W/m2K.Rozhodující je však Vaše potřeba, kterou je nutné přesně definovat. Je nutná speciální větrací mřížka na PVC oknech v kuchyni s běžným plynovým sporákem, popř. která hygienická norma nezávislé odvětrání určuje? Větrání bytových prostor není v současné době upraveno žádnou obecně platnou hygienickou normou. Na Váš případ se vztahuje ČSN 730540-2 v části výměna vzduchu v místnostech, kde je předepsána intenzita výměny vzduchu v rozsahu 0,3 – 0,6 objemu místnosti za hodinu pro zimní (otopné) období (např. místnost o objemu 40 m3 = 12 – 24 m3 za hodinu), tato výměna vzduchu platí pro všechny obytné místnosti domu, který nemá řízenou nucenou ventilaci (např. rekuperační větrání). Pokud je v této místnosti umístěn plynový spotřebič, platí současně oborová norma TPG 70401, která definuje nutný přívod spalného vzduchu ke spotřebičům. Zde je stanoven požadavek na minimální objem místnosti pro umístění spotřebiče – plynového sporáku na 15 m3 a současně požadavek na 1 násobnou výměnu vzduchu = nutný přívod vzduchu k plynovému sporáku 15 m3 za hodinu, pokud je v místnosti funkční digestoř s odtahem spalin mimo místnost platí požadavek na 0,75 násobnou výměnu vzduchu = 11,25 m3 za hodinu.Pro Váš případ je tedy nutné zajistit přívod vzduchu 11,25 m3 nebo 15 m3 za hodinu a to nezávisle na vůli uživatele, tyto hodnoty lze dosáhnout vhodnou kombinací úprav těsnění na oknech a dveřích, větracími mřížkami nebo speciálními okny, která umožňují větrání na principu rekuperace. Vždy je však nutné tato opatření provést – hrozí nebezpečí otravy CO3 a CO2. Současně, při nerespektování těchto podmínek, může být při revizi toto plynové zařízení odpojeno z provozu.Rozhodně tedy doporučuji některé z těchto opatření provést. Který z plastových profilů se v současné době jeví jakonejkvalitnější /ALUPLAST/REHAU/SALAMANDR/VEKA/GELAN S 8000/a nebo conavrhujete a co kování? Je otázkou z jakého pohledu se na uvedené profilové systémychcete dívat a co hodnotit. V zhledem k tomu, že se při výměně oken jednázejména o úspory tepla zaměříme se na toto hledisko.Pokud se bude jednat o pasivní dům, tak pořadí bude následující: Rehau Clima Design, Veka Topline plus, dále je to zhruba stejné. Pokud se bude jednat o nízkoenergetické domy, tak pořadí bude následující: Rehau PROFILine, Veka Alphaline 90, Rehau SULKO HR+, Aluplast 8000, s lepeným trojsklem, Gealan 8000 s trojsklem. Pokud se bude jednat panelový dům: REHAU SULKO HR+, zbývající systémy jsou zhruba stejné. Pokud se bude jednat o běžnou stavbu bez zvýšených tepelně izolačníchpožadavků: jsou standardně dodávané systémy všech dodavatelů zhruba stejné, pak nezbývánež se orientovat podle tradice, referencí a doplňkových služeb. Ve všech výše zmíněných případech pak je nutné dbát na zpracování cenovénabídky včetně ochrany připojovací spáry a správného osazení okna vůčihlavní tepelně izolační rovině zdiva.Jsou plastová okna na ústupu? Ne. Současná hladina spotřeby plastových oken, jež se pohybuje na úrovni 55%, svědčí o tom, že byla českou spotřebitelskou veřejností akceptována obdobně jako v Německu. Nemalou zásluhu na tom má i fakt, že se podařilo vyřešit všechny otázky spojené s ekologií. Odpad z výroby oken se zpětně recykluje a našel velmi široké praktické uplatnění.Všude se nabízejí pouze plastová okna. Proč nejsou nabízeny i okna ze dřeva? Je toto snad méně kvalitní materiál? (člen SVJ) Plastová okna jsou ve světě používána již řadu let a jejich životnost je při dodržení výrobních a montážních postupů velmi dlouhá, což se projevilo nejen v laboratorních testech, ale i v praxi. Jejich použití bych se nebál, v případě, že je zakoupíte od certifikovaného kvalitního dodavatele a montáž proběhne v souladu se závaznými i doporučenými předpisy a pokyny, což však není vždy pravda. Hlavní důvod v použití plastových oken místo dřevěných je však v jejich údržbě. I nová, moderně konstruovaná dřevěná okna vyžadují pravidelné ošetřování ve větším rozsahu, než je tomu u oken plastových. Bohužel právě dřevěná okna "doplácejí" na častý přístup jejich uživatelů, pro které pořízením nových oken končí veškerá další starost o jejich údržbu. Do budoucna nechtějí provádět opakované nátěry, broušení a další činnosti spojené s užíváním těchto oken. Právě lidský faktor a přístup hraje často zásadní roli v budoucí životnosti použitých systémů. V zásadě ale nelze konstatovat, že by nová moderní dřevěná okna byla něčím podřadným. Existují i uživatelé bytových domů, kteří dřevěná okna upřednostňují i za cenu budoucí nutné údržby. Pro správnou volbu oken se poraďte s odborníky.Je pravda, že plastová okna žloutnou? Receptura, ze které se PVC profily vyrábí, je dostatečně prakticky prověřena. Její podstatnou složkou je tepelný stabilizátor proti působení UV záření. Tyto složky zaručují, že po celou dobu životnosti a použití profilů bude jejich barva a fyzikálně-mechanické vlastnosti zachovány. Zkušenosti s okny, jež byly instalovány před 20 lety, to prokazují. Stačí okna ošetřit saponátem a opět získávají svou původní bělost. U barevných oken je to trochu jinak, neboť jejich povrch je opatřen buď nástřikem barvy nebo nakašírovanou fólií. Zde zase platí, že i tyto materiály jsou bezpečně upraveny pro dlouhodobou barevnou stálost a životnost.Jaká je životnost plastových oken? Dá se předpokládat, že po velmi dlouhé době, možná 10-15 let, může na nejexponovanějších místech dojít k poškození těsnění. Tato skutečnost však nijak nelimituje životnost okna, neboť těsnění se dá poměrně snadno vyměnit. To samé platí i o kování. Je možné, že dlouhodobým užíváním a při špatné údržbě, může dojít k poškození některého dílu kování. Avšak i tato komponenta bude vždy nahraditelná. Sklo je rovněž snadno vyměnitelná součást okna. Bude se patrně měnit nejdříve. Nasvědčuje tomu překotný vývoj v oblasti skla, zejména jeho tepelně-izolačních vlastností.Dnes jsou již k dispozici více jak 50leté zkušenosti s plastovými okny. Jsou natolik dobré, že opravňují k tvrzení, že životnost plastových profilů bude podstatně vyšší než oněch padesát let. Plastová okna zastarávají v důsledku neustálého vývoje spíše morálně než fyzicky. Pravděpodobnou motivací vedoucí k výměně dnes osazovaných oken v budoucnosti nebude jejich fyzické opotřebení, ale snaha instalovat novější a modernější výroky s novými užitnými vlastnostmi (lepší koeficient prostupu, modernější tvar, větrání, bezpečnost a jiné).Mohou plastová okna prasknout? Ne. Plastová okna jsou vyráběna takovou technologií, že ve svařených rámech nesmí zůstat žádné pnutí. Výrobce musí při výrobě dbát na to, aby zpracované profily měly správnou teplotu, zpravidla 18-20 stupňů Celsia. Pokud by profily nebyly před zahájením výroby dostatečně vytemperovány, mohlo by dojít při svařování rohů na svářečce, jež je zahřívána na 250 stupňů Celsia, k jejich zdeformování. Zároveň se nesmí nikde rám okna dostat do kontaktu se zdivem. Po obvodu rámu je vždy minimálně centimetrová mezera vyplněná pěnou PUR nebo jiným pružným izolačním materiálem, který umožňuje kompenzovat dilatační pohyby okna, nebo pohyby zdiva. Je-li tedy montáž správně podle této zásady provedena, nemůže se na rám okna nebo křídla přenášet žádná síla, jež by mohla vyvolat tak velké pnutí, aby mohlo dojít k destrukci okna.Musí být plastové profily vyztuženy? Běžná plastová okna zásadně Ano. Je si potřeba uvědomit, že rám okna musí nést váhu izolačního dvojskla a ta může být i více než 30 kg/m2 a rovněž zachytit i zatížení větrem, které občas přesáhne i sílu přes 50 kg/m2. Takové zatížení by obyčejný profil z plastu neunesl, a proto se do profilů vkládají ocelové vyztužující profily. Tyto profily musí být z hlediska dlouhodobé životnosti oken vždy žárově zinkovány. Okna musí být dostatečně tuhá i z toho důvodu, aby byla těsná při vysokém tlaku vzduchu. Při certifikaci se okna testují běžně až na hodnotu tlaku vzduchu 1 200 Pa. Každý výrobce má svým dodavatelem profilových systémů předepsáno vyztužení profilů. V zásadě platí, že elementy o rozměrech do 0,8 x 0,8 m mohou být bez vyztužení, nad tuto velikost již musí být vyztuženy ocelovými profily a v případě, že se jedná o barevná okna, nebo imitace dřeva, kde lze očekávat ještě větší roztažnost elementů, musí být vyztuženy vždy, současně s tím bývají používány silnější výztuže.Na našem trhu jsou však v současné době zcela nové materiály, které není při standardních rozměrech oken potřeba vyztužovat. Jedná se o okna s profily na bázi polymerových kompozitů , kde je výztužný profil vlastně integrován do profilu okna, např. materiál RAUFIPRO© . Tato okna splňují všechny požadavky na vodotěsnost, průvzdušnost a mechanickou odolnost a současně díky nepotřebě ocelových výztužných profilů neobsahují žádné zbytečné tepelné mosty.Jak se vyrábějí oblouková okna? Možnost tvarování profilů po zahřátí je další z velkých výhod plastu. Plastové profily po zahřátí na teplotu nad cca 120 stupňů C se dají poměrně snadno ohýbat a tvarovat do požadované formy. Aby se profily při tvarování nezbortily, jsou vyplněny ohebnými výztužemi, jež podrží jejich tvar. V této formě se profily nechají vychladnout. Je možné tvarovat oblouky pravidelné i nepravidelné. Jen je zapotřebí mít na paměti, že oblouky nemohou být vyztuženy a výrobce by měl k tomu přihlédnout, zejména při větších rozměrech těchto prvků, kde zejména v horních částech nebudou okna ideálně těsnit.Tato nevýhoda je odstraněna u výše zmíněných profilových systémů z kompozitních polymerů, kde díky integrovanému výztužnému systému těsní i oblouková okna dokonale po celém obvodu.Čím je vyplněn meziskelní prostor izolačních dvojskel? Meziskelní prostor může být řešen několika způsoby:může být vyplněn předsušeným vzduchem, hodnoty Ug - prostupu tepla sklem jsou pak v závislosti na použitém skle a šířce distančního rámečku mezi skly max. 1,4 Wm-2K-1může být vyplněn argonem, hodnoty Ug - prostupu tepla sklem jsou pak v závislosti na použitém skle a šířce distančního rámečku mezi skly jsou pak max. 1,0 Wm-2K-1může být vyplněn kryptonem, hodnoty Ug - prostupu tepla sklem jsou pak v závislosti na použitém skle a šířce distančního rámečku mezi skly jsou pak max. 0,9 Wm-2K-1Plněný meziskelního prostoru vzácnými plyny zlepšuje parametry izolačních dvojskel.Co je to součinitel prostupu tepla? Nejdůležitější technický parametr, který udává, kolik Wattů tepelné energie je předáno stavebním materiálem na ploše 1m2 za hodinu při tepelném rozdílu 1 Kelvin mezi teplou a studenou stranou. Čím nižší hodnota je, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti. Nejlepší okna dosahují parametrů pod UW = 0,8 Wm-2K-1 . Tato hodnota vyjadřuje vlastnost celého okna. Důležité je nezaměňovat tuto hodnotu se součinitelem prostupu tepla sklem Ug , což je u některých výrobců oken záměrem pro zmatení zákazníka. Na celkovém součiniteli prostupu tepla oknem se totiž podílí nejen vlastnosti skla, ale i v nezanedbatelné míře vlastnosti rámů a křídel oken a vlastnosti distančního rámečku skel. Obecně se dá říci, že profilové systémy vyztužené ocelí zhoršují parametr prostupu tepla sklem pro celé okno o 0,2 – 0,4 Wm-2K-1 , což je o 20 – 30% horší hodnota než původní uváděný ukazatel prostupu tepla sklem. Je tedy velmi důležité zvolit ten správný profilový systém s co nejmenšími tepelnými mosty.Co je to tepelný most? Je to místo, které vede teplo lépe než jeho okolí. U okna se jedná o celý rám, křídlo a okraj skleněné výplně. Další tepelné mosty vznikají zejména při nesprávně provedené montáži oken do otvoru ve stavbě. Cílem je tedy zamezit úniku tepla, touto slabinou tzn. přerušení tepelného mostu.Co je to rosný bod? Rosný bod je teplota, při níž jsou vodní páry ve vzduchu právě nasyceny a začínají se srážet. Všechny povrchy v místnostech musí mít takovou teplotu, aby na nich nedocházelo ke kondenzaci vodní páry samozřejmě  v souvislosti s relativní vzdušnou vlhkostí v objektech.Jak zamezit tvorbě kondenzátu vodních par? V první řadě si vybrat taková okna od renomovaného výrobce, který je ochoten a schopen mi doložit, že jeho výrobky dosahují takových povrchových teplot, které jsou nad hodnotou rosného bodu a to i při okrajových podmínkách = při venkovní teplotě -15°C a vnitřní teplotě 20°C. Samozřejmě při předpokládané vnitřní relativní vlhkosti vzduchu 50%.V případě, že v uvažované místnosti, byť jen krátkodobě, stoupá vnitřní relativní vlhkost nad tuto hodnotu, např. při vaření, praní, sušení prádla, vysoké fyzické aktivitě nebo jen spánku je možné tvorbě kondenzátu par nejlépe zabránit častým krátkodobým větráním, kdy nedojde k prochladnutí stěn a nábytku v místnosti, případně trvalým opatření, které je schopno zajistit souvislou výměnu vzduchu v místnosti bez zbytečných tepelných ztrát.Jak poznám, že dodaná okna jsou skutečně zasklena sklem se součinitelem prostupu tepla např. U = 1,0 W/m2K? Na plastovém distančním rámečku mezi skly jsou uvedeny základní informace od výrobce skla. Kromě označení výrobce skla, data výroby a případných dalších údajů je zde uveden typ skla. Číselná hodnota uvedená za označením skla je údaj o součiniteli prostupu tepla na vašem zasklení.Takovéto zasklení vyžaduje takzvaná skla s nízkou emisivitou, např. sklo, které je opatřeno molekulárně napařenou vrstvou stříbra, kde tato vrstva funguje jako tepelné zrcadlo a odráží teplo, které by jinak uniklo sklem zpět do místnosti. současně vyžaduje vyplnění meziskelního prostoru minimálně argonem.Bez speciálních přístrojů nejste schopni zjistit, zda je tento prostor skutečně vyplněn vzácným plynem nebo obyčejným vzduchem. Použití skel s nízkou emisivitou jste však schopni zjistit jednoduchou zkouškou plynovým zapalovačem. V okamžiku, kdy přiblížíte zapálený zapalovač plaménkem ke sklu, se tento plamének odrazí na skle jako v zrcadle a vy uvidíte jeho 4 odrazy. Jeden z těchto odrazů a to 2 nebo 3 v závislosti na pozici pokoveného skla v okně bude mít výrazně jinou barvu (více modrou). V tomto případě si můžete být jisti tím, že jedno ze skel je sklo s nízkou emisivitou.Potřebovali bychom si pořídit nová okna. Uvažujeme o plastových, ale slyšeli jsme, že lepší součinitel prostupu tepla u skla je dán plynem v meziskelním prostoru, který však během několika let vyprchá. Je to pravda? Obavy z úniků plynu z meziskelního prostoru jsou často pokládanou otázkou. Jako každý materiál, tak i materiály používané k lepení a obvodovému tmelení izolačních skel, vlivem stáří a opotřebení ztrácí postupně své původní vlastnosti. Běžně používané materiály propouštějí od 0,4 do 0,8% plynové náplně za rok. Samotné procento naplnění izolačních skel plynem záleží především na výrobcem používané technologii plnění izolačních skel plynem (standardně se pohybuje v rozmezí 92–98%). Veškeré hodnoty a parametry skel (hodnoty Ug) však vycházejí z předpokladu 85% naplnění plynem. Z výše uvedených údajů (maximálního možného úniku plynu ročně a procenta naplnění izolačních skel plynem) si sami určitě budete umět spočítat jeho životnost.Jak správně větrat? Nová okna si žádají určité změny v návycích. Vaše nová okna budou těsnit podstatně lépe než ta původní. Proto je nutné přizpůsobit režim větrání místností novému stavu. Stará okna většinou netěsnila nejen po stránce tepelné, ale také jimi procházel několikanásobek doporučeného množství vzduchu. To mělo za následek vysoké ztráty tepla jak prostupem, tak i infiltrací. Nová okna zamezí oba úniky, pro ideální pohodu v místnosti je však třeba určitou výměnu vzduchu zachovat, zejména proto aby nedocházelo k hromadění vzdušné vlhkosti v místnostech a ke kritickému zvyšování teploty rosného bodu. Stará netěsná okna umožňovala této vlhkosti uniknout ven, nová těsná okna tomuto úniku zabraňují. Hygienicky nutnou výměnu vzduchu lze zajistit několika způsoby. Ideální je nucené, plně kontrolované větrání s omezením tepelných ztrát, nejlépe na principu rekuperace, nejjednodušší je pravidelné větrání místností, ve kterých pobýváme. Možností je hned několik:větrání otevřeným oknem - vhodné pro rychlé, krátkodobé provětrání především při nízkých venkovních teplotách. Tento způsob však pro daný okamžik zcela eliminuje zvukově izolační schopnosti nových oken.větrání sklopeným oknem - vhodné pro dlouhodobé větrání pouze při vyšších venkovních teplotách, srovnatelných s teplotou v místnosti. Tento způsob však dlouhodobě zcela eliminuje zvukově izolační schopnosti nových oken.větrání mikroventilací (štěrbinové větrání, 4 poloha kliky) - umožňuje větrat víceméně trvale – hodí se však jen v určitém rozsahu teplot a není vhodné pro větrání v zimním období. Tento způsob však dlouhodobě zásadně snižuje zvukově izolační schopnosti nových oken. Pozor okno není zajištěno proti vloupání!větrání spárovou infiltrací (úprava těsnění) - trvalé větrání, zajišťující hygienicky nutnou výměnu vzduchu i při nízkých teplotách. Tento způsob je vhodný pro okna s požadavky na standardní zvukový útlum a nemá zásadní vliv na jejich zvukově izolační schopnosti.větrání na principu rekuperace - pouze u některých profilových systémů - trvalé větrání, zajišťující hygienicky nutnou výměnu vzduchu s využitím částečné ztráty tepla vedením v profilu, na principu předávání tepla unikajícího konstrukcemi obvodového pláště rámovými profily. Toto větrání je vhodné i pro extrémně nízké teploty a je vhodné i pro okna s vysokými požadavky na zvukový útlum, kde nemá zásadní vliv na jejich zvukově izolační schopnosti.

  05.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Solární plachty na bazén

  Solární plachty Vám dodáme dle Vašich požadavků v různých rozměrech délka x šířka. Objednávejte dostatečně velký rozměr, abyste si mohli finální rozměr dotvořit přířezem přesně podle velikosti Vašeho bazénu. Nejlepším nástrojem k dotvarování solární plachty je ostrý zalamovací nůž. Trvanlivost plachty je s garancí 24 měsíců. Vlastnosti a specifikace solární plachtySolární plachty na bazény jsou vyrobeny z modro/černé (líc/rub) PE fólie o gramáži 360g/m2 s UV stabilizací. Solární plachta se pokládá na vodní hladinu bublinkami směrem dolů. Průměr bublinek činí 15 mm. Rádi Vám na přání zašleme vzorek plachtoviny zdarma (info@spytar.cz). Bazénová plachta je určena pouze pro letní provoz, v zimním období je nutno ji schovat (plachta nesmí zmrznout). Doporučujeme plachtu ošetřovat podle přiloženého návodu a dodržovat uvedené hodnoty chloru a pH ve vodě. Jak objednat solární plachtu na bazén?  Podle rozměrů a tvaru Vašeho bazénu stanovte rozměr jako nejblíže větší obdélník nebo čtverec podle rozměrů Vašeho bazénu. Po obdržení plachty tuto položíte na bazén a přiříznete na přesnou velikost otvoru bazénu. Plachta se tak přesně přizpůsobí otvoru bazénu, přesně padne na jeho hladinu. Cena solární plachty je cca 159,- Kč/1m2 Proč používat solární plachtu na bazén?zamezíte průniku světla do vody a tím růstu škodlivých mikroorganismů ve vodě bazénu,zamezíte úniku teploty ohřáté vody v noci a při ochlazení teploty vzduchu vlivem chladného počasí,ohřejete vodu v bazénu přes den, kdy se zrovna nekoupete.Doporučení pro zájemce o solární plachtyLevné solární plachty nemají žádný pozitivní účinek, který očekáváte, a jejich trvanlivost nepřesáhne pár měsíců. Doporučujeme volit solární plachty špičkové kvality od naší firmy Marek Mikel s.r.o. Pokud je pro Vás cena hlavním měřítkem nákupu, zakupte raději naši krycí plachtu viz rubrika PE plachty 200g/1m2 SUPER.Je to podstatně levnější řešení s pouze nepatrným nedostatkem proti bublinkové solární plachtě.Přejeme hodně úspěchů v provozování Vašeho bazénu s našimi plachtami!

  06.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Luxus dýmu

  Patří kouření mezi vaše zlozvyky?Jestliže ano, pak si zkuste vychutnat svoji oblíbenou cigaretku tak trochu jinak, s e-cigaretou.E-cigareta je průlom v novodobém kouření.Tato cigareta je založena na úplně jiném principu, než klasická cigareta, přitom ji od obyčejné cigarety téměř nepoznáte.Při kouření e-cigaret nedochází k vdechování škodlivých látek, jako je dehet.Z cigarety je uvolňována pouze pára s nikotinem a tím nevzniká vůbec žádný smradlavý kouř, který obtěžuje okolí.Jednoduše do cigarety vložíte náplň a můžete začít kouřit.E-cigareta má tři části: e-baterii,atomizéru a nikotinové e-náplně.Pokud potáhnete z elektronické cigarety, e-baterie aktivuje atomizér, který uvolní nikotin z e-náplně a spolu s párou se dostávají do těla.Požitek je tedy stejný, jako při kouření klasické cigarety.Výdrž elektronické nikotinové náplně je stejná jako vykouření jedné krabičky klasických cigaret. Víte jaké jsou výhody takovéhoto kouření?1.Neškodíte zdraví jako v případě klasické cigarety2.Neobtěžujete své okolí škodlivým kouřem3.Ušetříte nemalé peníze

  08.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Z čeho stavět dům

  Přemýšlíte o stavbě domu no nevíte stále rozhodnout, jaký by to měl být? Určitě řešíte i otázku, z čeho stavět dům a co by bylo pro Vás nejlepší. Stále většina lidí se ještě rozhoduje pro klasické materiály, čili zejména cihlu. Jen mnohem méně volí alternativu v podobě pórobetonových tvárnic a i když se to zdá, že montované dřevodomy jsou v kurzu, tento způsob výstavby domu si volíme také poměrně málo. Jak se tedy rozhodnout a z čeho stavět dům?-Cihla je suverénně nejčastější odpověď při tom otázce, z čeho stavět dům. Je to tradiční materiál, který je ověřen ne dlouhá léta, ale dlouhá staletí. Jelikož na rozdíl od minulosti je dnes pálená cihla mnohem dostupnější a úplně běžná, většina stavebníků jí dává přednost pro jinými materiály. Díky moderní výrobě převládají cihly s dutými otvory, které jsou lepší z tepelněizolačního hlediska. V podstatě neexistuje žádný důvod, který by mluvil proti výstavbě domu z tohoto tradičního materiálu. Cihla má vynikající pevnost, výborné izoluje teplo, dokáže ho v sobě akumulovat a má poměrně dobré zvukoizolační vlastnosti. Snadno se s ní zdí, patří také k jednomu z levnějších materiálů. Možná jedinou nevýhodou cihly je, že aby byl dům postaven opravdu kvalitně, je třeba precizní práce.Na našem trhu jsou různé značky cihel, mezi kvalitní a osvědčené patří Heluz, Wienerberger nebo Leiertherm, přičemž cihly na obvodové zdivo se používají většinou v šířce 30 cm nebo 38 cm, ojediněle i více, v případě, pokud nechcete stavbu zateplovat.-Druhou možností stavebního materiálu jsou pórobetonové tvárnice. Mají podobný tvar a velikost jako pálená cihla, avšak jsou vyrobeny z různých chemických a přírodních látek, přičemž největší rozdíl mezi nimi a cihlou je, že struktura materiálu obsahuje póry. Ve většině případů jsou ale lehčí než cihly, takže se s nimi lépe manipuluje. Také je s nimi lepší práce při zdění a požadovaný tvar kvádru si můžete napil ruční pilkou na pórobeton, takže není třeba různé speciální kusy nebo poloviční cihly. Kdysi se pórobetonové tvárnice vyráběly i z různých zdraví nepříliš prospěšných příměsí, ale tato doba je pryč a dnes musí splnit přísné hygienické kritéria. Tento materiál je na stavbu domu velmi vhodný, ovšem v případě izolace si třeba dát pořádně záležet na tloušťce izolace, abyste neměli tzv. rosný bod ve zdivu, ale v izolaci. Nejznámějšími výrobci u nás jsou Ytong a Porfix. Co se týče cen, pórobetonové tvárnice jsou o něco dražší než cihly, avšak méně zas zaplatíte za práci pro stavební partu. Cihly i pórobetonové tvárnice se už vyzdívají tenkovrstvým speciálním lepidlem, případně je možné takto dům postavit i bez vody využitím lepidla v podobné tubě jako je například silikon. Zdít se tedy dá i v zimě. -Třetím materiálem, z čeho stavět dům, je dřevo. Přesněji, v dnešní době jde o sendvičové panely, které mají na povrchu silnou vrstvu dřevotřísky a jsou vyplněny uvnitř tepelnou izolací. Jedna se o sendvičovou konstrukci, čili platí, že tyto panely se vyrábějí v určité velikosti, na každý dům se jejich vyrobí přesný počet a na místo stavby se jen přinesou a smontují. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena a také to, že montáž neví zvládnout každý, je třeba si najmout specializovanou firmu. Co se týká materiálu, jde o nejdražší materiál na stavbu, což však ale vynahrazuje velmi rychlá montáž během 2 dnů při průměrném domě a tudíž je cena za práci nižší a v konečném důsledku je výsledná cena konkurenceschopná. Oproti předešlým typům materiálů mají tyto dřevěné panely tenčí tloušťku, většinou kolem 20 cm u obvodové zdi. To umožňuje úsporu vnitřního prostoru. Zevně se zateplují polystyrenem. Nejmenší náklady na výstavbu tak mají domy z cihly, pak následují domy z pórobetonu a pak jsou dřevodomy. Opačně to ale platí při energetické úspornosti, avšak pouze za předpokladu, že je dřevodům správně navržený a postavený. Pokud si kladete otázku z čeho stavět dům, myslete tedy nejen na počáteční cenu za stavbu a materiál, ale zejména na náklady za topení. Pamatujte také, že to, jak dům vypadá zvenčí či zevnitř, vůbec nezávisí na materiálu, ale od architekta a povrchové úpravy. Materiálově si v principu vybíráte tedy domy z cihly, pórobetonu a dřevěných panelů.

  09.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Antikoncepce pro muže

  Antikoncepce, jak je všeobecně známo, představuje nejrůznější metody, jak zabránit nechtěnému těhotenství. Málokdo by souhlasil s absolutní sexuální abstinencí a proto je právě antikoncepce nejsnadnějším řešením, jak mít pohlavní styk a současně netěhotnět. Druhů ženské antikoncepce je několik, my se však dnes zaměříme na antikoncepci pro muže a popíšeme si, co může muž udělat pro to, aby se vyhnul nežádoucímu otcovství.V tomto směru je paleta ženských ochranných prostředků o něco větší. Existují nejrůznější gely, nitroděložní tělíska, ale také nejspolehlivější hormonální antikoncepce. Co se týče antikoncepce pro muže, jsou možnosti o něco užší. Zásadním rozdílem je ten, že při mužích v současnosti není možné využít hormonální antikoncepci. Neexistuje žádný přípravek ve formě pilulky, který by omezil tvorbu spermií, nebo jinak zajistil mužovu neplodnost. Ve fázi výzkumu však jsou přípravky, které tvorbu spermií omezují na minimum. Jejich spolehlivost je však zatím velmi malá. Momentálně si tak muž může zvolit pouze následující metody.První z nich je zřejmě nejradikálnější metoda, a sice mechanická sterilizace. Při tomto způsobu jsou chirurgicky přerušeny chámovody, které mají za úkol dopravit spermie na místo určení. Muž takto sice dosáhne orgasmu, ale bez přítomnosti jakékoliv spermie. Tato metoda se provádí ambulantně při lokálním znecitlivění a po zákroku postačuje domácí doléčení. Třeba však brát velký ohled na to, že takový druh sterilizace je nezvratný a muž po něm už nikdy nebude moci zplodit dítě. Proto si tento krok třeba vždy velmi dobře rozmyslet a přiklonit se k němu až po důkladném zvážení negativ.Další metodou, jak se vyhnout nechtěnému otěhotnění je použití mužské bariérové ochrany, a sice prezervativu. Účinnost této metody je přímo závislá na způsobu, jakým se kondom použije. Při správném použití nepoškozeného kondomu je jeho účinnost stoprocentní. Právě na tomto typu ochrany není moc dobré šetřit, odborníci doporučují kupovat především osvědčené a značkové kondomy dostatečné tloušťky. Při levnějších verzích se totiž často stává, že prezervativ praskne a riziko otěhotnění je pak poměrně velké. Pro tento případ je vhodné pojistit se takzvaným spermicidním gelem, který by náhodně vyloučeny spermie zlikvidoval ještě předtím, než by se stihly dostat do pochvy. Nesmíme zapomínat ani na správné nasazení kondomu, protože velmi častým jevem je i svlečení kondomu během sexuálního aktu. Poslední, asi nejčastěji používanou formou antikoncepce je přerušovaná soulož. Je však poměrně riziková, protože ne každý muž dokáže akt přerušit ve chvíli, kdy se blíží orgasmus. Navíc během sexu se vylučují spermie v malém množství během celého styku, takže těhotenství bývá velmi častým průvodním jevem této metody ochrany. Shrnuli jsme si tedy jediné možnosti mužské antikoncepce. Bohužel jsou velmi okleštěné a proto dvojice, která si chce příchod potomka pečlivě naplánovat, by se měla spolehnout raději na ženskou hormonální antikoncepci, která je v tomto případě bezpečnější a téměř vůbec neomezuje sexuální život. A mužům zůstává pouze doufat, že již v blízké budoucnosti vědci přijdou na způsob hormonální antikoncepce, která by zajišťovala stejný stupeň ochrany jako ta ženská.

  09.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Akvárium na míru

  Mít akvárium na míru, přesně podle svých představ, si vyžaduje určitou dávku snahy a starostlivosti. Včera jsme se zabývali rybkami, dnes je tedy řada na samotné vytvoření vodního světa. Akvárium je prostor plný života a aby v něm byl tenhle koloběh zachován, musí se mu dostát patřičné pozornosti. A aby právě to vaše akvárium vypadalo skutečně skvěle, povíme si něco o tom, jak o něj pečovat, případně jaké příslušenství či technické vybavení zvolit.Vybrat si samotné akvárium na míru je dnes poměrně jednoduché. Stačí navštívit několik internetových obchodů, jako třeba akvaria.heureka.cz či www.krmivo-24.cz, které nabízí akváriá nejrůznějších velikostí či tvarů. Většinou se prodávají akváriá s kompletním vybavením, to znamená, že stačí akvárium pouze naplnit vodou a nasadit rybičky. O akvárium se třeba ale patřičně starat. Dnes je to o něco jednodušší jak v minulosti a při všem nám pomáhá moderní technika. A co by mělo dokonalé akvárium na míru obsahovat? Důležitou součástí každého akvária je správná filtrace. Ta zajistí, že akvárium bude po dlouhou dobu čisté a voda průzračná. Voda totiž obsahuje zbytky krmiva, může pohlcovat prach z okolí a bez použití filtrační techniky by jste brzy ve svém akváriu nic neviděli. Samozřejmostí je taky nasazení umělých, ale taky živých rostlin, protože ty dají akváriu zcela jiný, přírodní rozměr. A s nimi si nutno zadovážit další důležitý prvek, a sice zařízení pro produkování CO2. Jde totiž o to, že rostliny ve vašem akváriu potřebují právě oxid uhličitý pro správnou fotosyntézu. Toho je ale v akváriu nedostatek a právě proto jej třeba umělo do akvária přidat. Doporučuje se 1g na 100 litrů vody denně. Nesmíme zapomenout ani na osvětlení akvária, protože jenom svítící akvárium dodá tu správnou atmosféru. Na trhu je velké množství nejrůznější osvětlovací techniky pro vaše akvárium na míru, či už ve formě jednoduchých světelných trubic, zářivek nebo osvětlovacích krytů, které se jednoduše položí na akvárium a uzavřou ho. Zkušený akvarista ví, že po čase se začnou v akváriu objevovat nežádoucé řasy, bakterie či choroboplodné zárodky. Tomu lze předcházet použitím UV lampy, která ultrafialovým zářením čistí a sterilizuje vodu nechemickým způsobem.  Když ale nechcete investovat peníze do drahé techniky, poradit si lze i bez ní. K manuálnímu čištění můžete použít stěrky, sady kefek, zvony na čištění dna, čistící tablety či škrabky. Ani tyto metody nejsou stoprocentní a proto doporučujeme vodu v akváriu pravidelně měnit v menších množstvích, ideálně jednu tretinu vody během dvou týdnů. Jenom tak si vaše akvárium zachová skutečně dokonalý vzhled a vaše ryby se vám odvděčí dobrým zdravotním stavem.

  09.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Péče o trávník

  Každý zkušený zahrádkář nám dá za pravdu, že udržet si svůj trávník vždy zelený a v dobré kondici, je hotové umění. Netřeba se však ničeho obávat. Pokud se budete svému trávníku dostatečně věnovat a se železnou pravidelností mu dopřejete vše, co potřebuje, bude vypadat opravdu skvěle a vaši sousedé vám ho budou tiše závidět. Jak bychom měli tedy postupovat, co se týče péče o trávník?Pokud chcete mít svůj trávník opravdu krásný, musíte znát způsob jeho růstu. Jde o to, že trávník má během svého života několik vegetačních období, které jsou charakteristické různou intenzitou růstu. Tak například v jarních měsících, tedy přibližně v dubnu a květnu a na podzim roste tráva mnohem intenzivněji než po zbytek roku. Právě v období nejbujnějšího růstu by měly být vašimi častými společníky sekačka a také aplikátor hnojiva. Jedním z určujících faktorů pro zdravý růst trávníku je dostatečný přísun vody. Pouze při pravidelném zavlažování může kořenový systém trávníku naplno rozvinout. Pokud máte dostatek financí případně dovednosti, nebude pro vás problém zajistit si podzemní zavlažování trávníku. Právě tento způsob je pro trávník nejideálnější, protože klasickým poléváním z hadice se voda nedostane rovnoměrně k jednotlivým kořenům. O něco levnější a současně účinné řešení je použití povrchového rozstřikovače. Co se týče doby pro zavlažování, v letních měsících doporučujeme polévání v dřívějších ranních hodinách, kdy ještě není slunce na obloze. Tráva tak bude mít dostatek času na využití veškeré vody, která se právě ráno odpařuje nejméně. Vláha je pro trávu nejdůležitější a pokud nemůžete trávník zalévat každý den, neinvestuje do drahých trávníků či hnojiv, žádaný efekt se bez dostatku vody nikdy nedostaví. Další důležitou součástí péče o trávník je hnojení. Tím, že trávu posečete, kořeny začnou spotřebovávat mnohem více živin než obvykle, aby tuto ztrátu dohonily. Tajemství krásného trávníku proto spočívá v jeho hnojení speciálními přípravky. Na trhu najdeme vícesložková hnojiva, které zajistí trávníku přísun živin na dlouhý čas. Jsou rozděleny podle ročního období a přizpůsobují se tak požadavkům trávníku po celý rok. Hnojivo však doporučujeme aplikovat pomocí rotačního vozíku a nikoli rukou. Pouze tak dosáhneme opravdu rovnoměrný účinek. Pokud dostane trávník všechny potřebné látky, je odolný i vůči škůdcům a vnějším vlivům.Někdy ho však třeba přesto chránit, nejčastěji proti plísním či tzv. travní rzí. V specializovaném obchodě si proto koupíme postřik, jehož účinek trvá až 8 týdnů. Pokud se nám v trávníku usídlí plevele, postříkáme je herbicidy, které nežádoucí plevel zničí, ale trávníku nijak neublíží. Poslední, asi nejpříjemnější a nejčastější činností je pak sekání trávníku. V ideálním případě bychom měli sekat 2 krát do týdne. Pokud trávník necháme růst déle, nebude mít po posečení sytě zelenou barvu, ale žlutozelenou. Přes vysoké stébla se totiž nedostává dostatek slunečního světla a stébla tak mají nižší obsah chlorofylu. Správná výška sečení by měla být 3 až 4 centimetry. Pokud dodržíte všechny rady spojené s údržbou trávníku, odmění se vám krásnou zelenou barvou bez plevele a bude vám dělat radost od jara do podzimu.

  10.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Dekorativní betonové oplocení pro váš dům

  Asi každý, kdo má vlastní domek, přemýšlí o tom, jak kolem něj vybuduje okrasný plot, který mu zároveň pomůže uchovat si alespoň trochu soukromí před zraky okolí a zároveň pomůže ochránit majetek před cizím vniknutím. Český trh nabízí celou řadu typů oplocení, avšak zdaleka ne všechny zcela uspokojí vaše požadavky, je proto třeba vybírat obezřetně, abyste potom s výsledným plotem mohli být spokojení. Tento plot se vyznačuje výjimečnými mechanickými vlastnostmi, pochlubí se značnou odolností při mechanickém působení i vůči klimatickým podmínkám. Vydrží působení sněhu, mrazu i silného větru, že prší, ani nepozná. Díky tomu vám vydrží sloužit spolehlivě dlouhá léta a to nejlepší na betonovém plotu je, že se o něj nemusíte vůbec starat.Okrasný a přitom praktický a bezúdržbový plot můžete mít i vy, stačí navštívit Betonový-plot.net, kde si vyberete betonový plot podle vašeho vkusu. O praktičnosti jsme si již řekli dost, ale jak je to s designem? Betonový plot je vyroben z vysoce kvalitního betonu, který má hladkou strukturu. Ta se dá však bez problémů tvarovat, proto se betonové ploty mohou prodávat v několika různých variantách designu. Velmi oblíbené jsou betonové ploty s dekorem štípaného či skládaného kamene nebo také se vzorem cihliček.Designovým hitem jsou dekorované sloupky, můžete si tedy nakombinovat libovolně vzor plotových desek a sloupků. Tvar plotu je rovněž pro vzhled celého oplocení důležitý, můžete vybírat betonový plot rovný, zaoblený, s mřížkou nebo zakončený dřevěnými latěmi, záleží pouze na vás, pro jaký typ se rozhodnete právě vy. Nezapomeňte také na barvu, betonový plot Plzeň si můžete vybrat v různých barevných provedeních a sladit tak dokonale betonový plot s vaším domem.

  18.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Jak nafouknout malý byt

  Čím je tvůj život rušnější, tím důležitější je domácí pohodlí a určitý řád. Pořádek lze však udržet pouze tam, kde všechno má své místo. Je ti už teď tvůj byt malý? Představ si, že množství předmětů bude průběžně narůstat. Zvlášť, když nebudeš sama. A tak je přímo životně důležité vytvořit si kolem sebe dostatek praktických úložných prostor...Hodně úložného prostoru má některý nábytek. Než se rozhodneš pro zakoupení konkrétních kusů nábytku či budování úložných prostorů, uvědom si, které předměty a kam budeš ukládat. Jen když budeš mít přesné rozměry věcí a budeš vědět, kde co chceš mít, můžeš dobře využít každý krychlový centimetr (víš například, kolik potřebuješ ramínek?).Kdysi bývala nejdůležitějším nábytkem truhla. Na ní se sedalo, někdy spalo a do ní se ukládaly úspory, prádlo, šaty, nádobí i veškeré bohatství. V průběhu staletí jí narostly nohy, vyrostla do výšky a otevřela se. Tak vznikla skříň. Z truhly postavené na vyšší nohy se zrodila kredenc a příborník. Zabudováním zásuvek vznikla komoda. Móda ukládat zavěšené oděvy vznikla na počátku 17. století ve Španělsku a s ní se zrodily velké šatní skříně. Od té doby vzrůstala potřeba uchovávat stále více předmětů. A tak se byty plnily skříněmi tak, že se v nich pomalu nedalo dýchat.Každý národ se s tím vyrovnal jinak. Ty rozumnější pochopily, že praktičtější než skříně jsou šatny a komory. Architekt Adolf Loos například napsal: "V ceníku anglických nábytkářských firem jsem nenašel šatníky. Nevyrábějí se. Angličané neukládají šaty do skříní, ale do komůrek nebo šaten - místností s tyčemi na ramínka a s policemi na prádlo."Japonci oddělili místnosti skříňovými stěnami. Díky tomu můžeme obdivovat prostou čistotu jejich téměř prázdných bytů. Francouzi využili na zapuštění šatníků tloušťku zdí (skříně ve zdi). Mistry ve využití každého místa bytu jsou Italové. My je v posledních letech následujeme. Pochopili jsme, že účinnější než naříkat nad nedostatkem místa a spílat architektům je pořídit si skříně na míru. Nebo raději šatnu nebo minišatničku (potřebujeme alespoň 150 x 150 centimetrů), a tím získat efektivní úložné prostory v malém bytě.

  20.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Jak vybrat dobré víno

  Ve vinotéce ti odborníci na slovo vzatí poradí, které víno je vhodné pít k jakému jídlu, na jakou teplotu má být vychlazené, jakou má vůni a chuť. Aby ses lépe orientovala, nabízíme ti pár nejdůležitějších termínů.Tramín - bílé víno s barvou dozlatova, velmi intenzívní vůně, typické chuti připomínající sladký kořen. Rýnský ryzlink - jedno z nejušlechtilejších vín, vyznačuje se plnou, harmonickou chutí, vůní připomíná kvetoucí lípu. Ryzlink vlašský - bílé víno s příjemnou svěží chutí, charakteristickou harmonickou kyselinkou, nevtíravou vůní a jemným buketem. Neuburské - bílé víno plné, příjemné neutrální vůně, jemně kořenité chuti s osobitým charakterem. Veltlínské zelené - bílé víno, vyznačující se plnou příjemnou chutí, jemnou vůní, víno harmonické s příjemnou hořčinkou. Rulandské - bílé víno plné, extraktivní chuti, velmi lahodné, jemné. Jedno z nejkvalitnějších odrůdových vín.Sauvignon - bílé víno s nezaměnitelnou vůní po kopřivách či zralých broskvích, která se projevuje i v chutiFrankovka - typické červené víno s vysokým obsahem extraktu, plné chuti s příjemnou trpkostí a odrůdovým buketem. Vavřinecké - červené extraktivní víno jemné, svěží vůně, chutí připomíná povidla až černý rybíz. Modrý Portugal - červené víno lahodné chuti s nižším obsahem kyselin. Rulandské červené - nejkvalitnější červené víno lahodné chuti, charakteristické rubínovým odstínem a harmonickou příchutí sušených švestek. Müller Thurgau - jedna z nejrozšířenějších odrůd, vyznačující se nižším obsahem kyselin , příjemnou harmonickou chutí a muškátovým buketem.Révová vína s přívlastkem představují nejkvalitnější vína, která se smějí vyrábět z hroznů pouze tuzemské produkce. Odrůdu, původ, cukernatost a hmotnost hroznů na výrobu těchto vín ověřuje Česká zemědělská a potravinářská inspekce. Mošty na výrobu těchto vín nesmějí být doslazovány a ke konzervaci se nesmějí používat chemické látky. Rozlišujeme šest druhů vín s přívlastkem.

  20.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Světelné zrcadlení

  Nejjednodušší je řešit osvětlení koupelny, která teprve vzniká na rýsovacím stole projektanta. Fantazii, pokud vezme v potaz bezpečnostní předpisy, netřeba klást přílišné meze.Nikdo například neřekl, že by svítidla měla být situována vždy jen ve středu místnosti. Opak je pravdou. Čím zajímavější rozmístění, tím lépe. Jen je třeba dát pozor, aby některé světlo nebylo proti zrcadlu. Jednak by tvář byla ve stínu a jednak by nás oslňovalo odražené světlo.Tři světelné zónyZ hlediska světel tvoří koupelnu tři zóny. Jednou je zádveří, druhou okolí vodního živlu a třetí zóna bezprostředního možného styku světelného zdroje s vodou. Zatímco zádveří vyžaduje jištění světelných zdrojů téměř shodné jako pro jiné místnosti, pro okolí vodního živlu (umyvadlo, vana, sprchový kout a podobně) je třeba volit zdroje světla s krytím odpovídajícím možným rizikům (IP 67). Osvětlení lze řešit i zdroji na nízké napětí (12 V). V obou případech je nutné krytí odolné proti vlhku. Nejožehavější je bezesporu zóna možnosti přímého styku světelného zdroje s vodou, tedy okolí baterií, vnitřek sprchového koutu či dno vany. Tady je krytí logicky nejvyšší a zvolené světelné zdroje musí být k tomuto účelu jednoznačně doporučeny příslušnými atesty.Halogenové žárovkyZatímco ve valné části našich koupelen dosud svítí klasické žárovky na 220 V (příkon 60 W), ubírá se svět cestou 12 V svítidel. Taková svítidla ale potřebují transformátor. Umisťuje se na vhodném místě před koupelnou, a je společný pro všechna světla uvnitř koupelny. Jiná možnost umístění je - pokud to jde - v podhledu. Může být také zabudován přímo ve svítidle. K tomu je ovšem dobré znát jednu praktickou radu. Světlo bez samotného elektronického transformátoru by od něj nemělo být vzdáleno víc než 2 m. U mechanického trafa není vzdálenost svítidel v ploše stropu koupelny omezená. Propočty správné volby kabelu a potřebného napájení však přenechte raději odborníkům.PodhledyPokud to jen trochu jde, usilujte, aby byla elektroinstalace vedena v podhledu. U novostavby by to neměl být problém. Bohatě k tomu stačí 10 cm světlost (hloubka) podhledu.SvítidlaIdeálním řešením v nové koupelně jsou halogenová svítidla. A ještě ideálnějším halogenová světla kloubová, natočitelná podle potřeby a zájmu tam, kam zrovna chceme napřít zrak.35 Wattů ideálZ nejčastější nabídky 20, 35 a 50 W volte střed. Při 20 W se sice nepatrně ušetří za elektřinu, ale holíte-li se ještě břitvou, mohli byste ušetřený peníz prodělat na spotřebovaném obvazovém materiálu. Méně než 35 W na dokonalou hygienu a kosmetiku nestačí. Při 50 W lze sice nasvěcovat právě kvetoucí koupelnovou květinu, ale při malování očních stínů se vám z oslnění tak rozslzí oči, že se stínů zbavíte dřív, než je dokončíte. Více než 35 W je pro dobré vidění detailů vaší pleti příliš. Střední hodnota 35 W je při zabudování v podhledu či u zrcadla v rampě určené pro halogenové spoty ideální.Světla v zrcadlechPro světla, zabudovaná přímo do zrcadla či jeho bezprostředního okolí, je vhodnější než halogenové světlo svítidlo s mléčným opálovým sklem. Ostrost svitu halogenů je totiž značná, a v tomto případě by byla spíše na škodu.Barevné kombinacePokud volíte světla k zrcadlu, nezapomeňte na jejich materiálové pojetí. Máte-li baterii z chromu, ladí k ní světlo z téhož kovu. Máte-li barevnou koupelnu i baterie a nevíte, s čím sladit barvu svítidla, tak vězte, že se volí barva shodná s barvou kliky u dveří koupelny!Víceokruhové svíceníV koupelně není dobré instalovat osvětlení pouze na jeden okruh. Je vhodné zapojit víc nezávislých okruhů, jež lze rozsvěcovat postupně podle toho, jak se to momentálně hodí.Světlo ve sprchovém koutěPraktickou zvláštností je světlo ve sprchovém koutě. Ve specializovaných prodejnách lze koupit (s podrobnými atesty o bezpečnosti a odborným výkladem) i taková svítidla. Dokonce je možné vybírat nejen tvar a vzhled, ale i způsob instalace. Existují totiž dva: zapuštěný a přisazený.Podlahové světloVelmi efektní je v koupelně podlahové světlo. Jde sice o určitý nadstandard, ale stojí to zato. Světla musí totiž kromě běžných bezpečnostních opatření také odpovídat nášlapné zátěži. Výtvarný účin instalace světelného věnce kolem sprchového boxu (asymetrické svícení) vyváží nejen náklady, ale často i zlepší partnerské vztahy...Světlo ve vaněA nakonec: Vyloučeno není ani světlo přímo ve vaně. Některé vířivky a hydromasážní vany jsou takovými světly opatřeny. Zážitek z koupele v zářící lázni je neopakovatelný...Zdroj: časopis DBZ

  21.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Trysky pro prevenci a terapii

  Prostorově nejúspornější vany jsou sedací, rohové a také tvarované podle lidské postavy (směrem k nohám se zužující). Na opačném spektru nabídky jsou vany exkluzivní, v nejrůznějších tvarech, kruhovité, připomínající písmeno S, stupňovité apod., ve velikostech menších bazénů, vybavené umělým osvětlením, audiovizuálními přístroji atd.Vždy stojí za úvahu verze s hydromasážními systémy. Vedle příjemného pocitu z vody, která víří, perlí a tryská, získáme i léčebný nástroj. Lékaři oceňují preventivní i terapeutické účinky vodních masáží při řadě tzv. cilivizačních potíží.V současné nabídce jsou dva systémy a jejich kombinace:-klasická hydromasáž cirkulací vody nasycené vzduchem, která proudí z trysek. Podporuje fyzické uvolnění, zlepšuje krevní oběh, regeneruje a zpevňuje svalstvo; -perličková masáž (airmasáž), která masíruje tělo prouděním stlačeného, předehřátého vzduchu. Přináší duševní uvolnění a celkovou relaxaci, má kladný vliv na bolesti klubů a revmatické potíže. O účincích rozhoduje též způsob rozmístění trysek na dně a na stěnách vany, intenzita vodních a vzduchových proudů (je regulovatelná), různá přídavná zařízení aj. Před konečnou volbou se proto doporučuje konzultace s lékařem. Pokud by totiž některé funkce nebyly pro náš konkrétní zdravotní stav vhodné, platili bychom za ně zbytečně.Ještě podstatnější je profesionální, absolutně bezpečné zapojení. Při výběru žádejte atest a instalaci svěřte odborné firmě. Musí odpovídat všem bezpečnostním normám, kovové části je bezpodmínečně nutné uzemnit. Důkladnou revizi vyžadují i všechny ostatní elektrické části v koupelně.Můžeme-li být pouze skromní a budeme vanu jenom renovovat, vybereme si firmu, která pracuje s rychleschnoucími laky či nástřiky. Jsou v různých barvách i cenách. Adresy řemeslníků najdeme podle svého místa bydliště ve Zlatých stránkách pod hesly Koupelna, Sanitární technika apod. Stále oblíbenější jsou i vlepované akrylátové vložky (způsob se označuje jako vana ve vaně).

  21.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Alkohol test

  DOPORUČENÉ POUŽITÍJednostupňový test hladiny alkoholu ve slinách je rychlá a vysoce citlivá metoda pro detekci obsahu alkoholu ve slinách, která umožňuje i přibližný odhad relativní hladiny alkoholu v krvi. Tento test poskytuje pouze orientační výsledky. Pro získání potvrzeného výsledku rozboru je třeba použít přesnější alternativní chemickou metodu. Každý výsledek by měl být klinicky a odborně posouzen, obzvláště pokud je výsledek předběžného testu pozitivní.SOUHRNDvě třetiny dospělých konzumují alkohol.1 Hladina alkoholu v krvi, při jejímž dosažení je osoba pod vlivem alkoholu, se u každého jednotlivce liší. Každý jednotlivec vykazuje určité parametry, na nichž závisí to, kdy je vliv alkoholu patrný: je to například výška, váha, stravovací návyky a snášenlivost alkoholu. Nepřiměřená konzumace alkoholu je častou příčinou mnoha nehod, zranění a zdravotních potíží.PRINCIPJe prokázáno, že koncentrace alkoholu ve slinách je srovnatelná s hladinou alkoholu v krvi.23 Jednostupňový test hladiny alkoholu ve slinách se skládá z plastového proužku s reakčním políčkem na jednom konci. To při kontaktu s roztokem obsahujícím alkohol rychle mění barvu v závislosti na koncentraci alkoholu. Reakční políčko využívá chemii pevné fáze prostřednictvím vysoce specifické enzymové reakce.ČINIDLATetrametylbenzidin, Peroxidáza, Alkoholoxidáza, další přísadyBEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍVýsledky Jednostupňového testu hladiny alkoholu ve slinách jsou odečítány vizuálně a přibližná relativní koncentrace alkoholu v krvi je zjištěna pomocí porovnávání barev. S testovacím materiálem, který přišel do styku se slinami, by mělo být zacházeno jako s potenciálně infekčním. Nepoužívejte Jednostupňový test hladiny alkoholu ve slinách po uplynutí expirační doby uvedené na obalu. Jednostupňový test hladiny alkoholu ve slinách skladujte v původním uzavřeném obalu při teplotě 2-27°C (36-80°F). Vzestup teploty nad 27°C může způsobit znehodnocení testu. Pokud je výrobek skladován v ledničce, je třeba jej před otevřením sáčku ponechat při pokojové teplotě.Potřebné, ale neposkytované součásti: Stopky, sběrná nádobkaPřed testováním nechejte proužek, aby se adaptoval na pokojovou teplotu (15-27°C)1. Před začátkem testu si nejméně po dobu patnácti (15) minut nevkládejte nic do úst. Tím se myslí nealkoholické nápoje, tabákové výrobky, káva, mentolové bonbony, jídlo atd.2. Otevřete fólii a vyjměte testovací proužek. Prohlédněte si reakční políčko na konci proužku. Pokud je toto políčko modré před použitím vzorku slin, test nepoužívejte.3. Nasákněte políčko slinami ze sběrné nádobky nebo přímou aplikací slin na políčko (obvykle to trvá 15-20 sekund, než se polštářek nasákne). Okamžitě po aplikaci slin začněte měřit čas.4. Výsledek odečtěte za dvě (2) minuty. Porovnejte zbarvení testovacího políčka s tabulkou na zadní straně obalu testu, čímž určíte relativní hladinu alkoholu v krvi.INTERPRETACE VÝSLEDKŮVýsledek je pozitivní: U Jednostupňového testu hladiny alkoholu ve slinách dojde v případě přítomnosti alkoholu ke změně barvy. Barva bude v rozmezí od světle modré při koncentraci rovnající se 0,02% alkoholu v krvi po tmavě modrou, která se blíží 0,3% alkoholu v krví. Políčka jsou opatřena touto škálou barev k určení přibližné relativní koncentrace alkoholu v krvi. Test může vykazovat barvy, které budou mezi sousedními políčky této stupnice.UPOZORNĚNÍ:Jednostupňový test hladiny alkoholu ve slinách je velmi citlivý na přítomnost alkoholu. Pokud test ukáže modrou barvu, která je světlejší než ta na stupnici s hodnotou 0,02%, jedná se o pozitivní test s přítomnosti alkoholu ve slinách, avšak s hodnotou menši než 0,02%.Výsledek je negativní: Pokud Jednostupňový test hladiny alkoholu ve slinách nevykáže změnu barvy, výsledek je negativní a test neprokázal přítomnost alkoholu v krvi.Výsledek je neplatný: Pokud je reakční polštářek před aplikací slin modrý, test nepoužívejte.UPOZORNĚNÍPři výsledku, u něhož jsou okraje barevného polička slabě zbarvené, ale zbytek zůstává bezbarvý, je nutno test zopakovat, aby bylo zajištěno plné nasáknutí polštářku slinami.

  04.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Gamblerský efekt

  Být gamblerem je problém sám o sobě. Závislost nebo minimálně příliš časté hraní je finančně náročné. Ony ty automaty sice výherní jsou. Ale ne pro hráče, pouze pro jejich majitele a provozovatele. Již samotné gamblerství je zcela samostatný nerozum, který nás může připravit o mnoho peněz. A gamblerský efekt se sázením úzce souvisí, je to však otázka matematické teorie. Ve svých důsledcích je to vlastně spojení dvou nerozumů. Je to nerozum na druhou.Gambler's fallacy aneb Monte Carlo FallacyA nebo také omyl o nevyhnutelnosti změny je přesvědčení, že výsledek náhodného jevu je závislý na jeho opakování. Konkrétně při vrhu mincí to znamená, že pokud padne opakovaně orel, “musí” přece v příštím vrhu padnout panna.A aby to nebylo tak jednoduché, existuje ještě inverzní gamblerský klam, který předpokládá, že se naopak některé (typicky “nepravděpodobnější” ) kombinace vyskytnou častěji, pokud nastaly již při předchozích pokusech.Jde ve své podstatě o představu, že vesmír v sobě nese nějaký otisk minulosti, který ovlivňuje výsledky budoucích jinak zcela náhodných jevů. Ve skutečnosti jsou ovšem jednotlivé pokusy na sobě statisticky nezávislé a každý další hod má pravděpodobnost 1 : 2. Pravděpodobnost hodu dvou stejných výsledků za sebou je 1 : 4, tří stejných výsledků je 1 : 8 atp. Pozn.: Ovšem pozor! Zcela stejná je nejen pravděpodobnost toho, že ve třech pokusech za sebou padnou tři orli, ale také tři panny nebo jakákoliv jiná kombinace těchto dvou možností.A co je podstatné, pravděpodobnost toho, že po vrhu např. 3 orlů za sebou padne panna je stejná, jako když má padnout opět orel. Jde o nový nezávislý pokus s pravděpodobností 1 : 2. Předchozí tři pokusy neovlivnily nikterak ani vesmír a tím méně náš budoucí hod.Ony jsou ty předchozí pokusy již známé a mají tudíž pravděpodobnost = 1.16ti hranná kostkaPoužijme pro vysvětlení gamblerského klamu příklad hodu s 16ti hrannou kostkou. Zvítězí se jen v případě, že padne „1“ a předpokládejme, že hráč má k dispozici 16 pokusů.Pravděpodobnost, že hráč nevyhraje prvním hodem je: 93,75 % (15/16). Pravděpodobnost jeho výhry hned v prvním hodu je: {1 - 15/16}, tj. 6,25 %. Pravděpodobnost jeho výhry v některém ze všech 16 hodů je: {1 – (15/16)16 } = 64,4 %Po prvním hodu, ve kterém „1“ nepadla, si hráč může myslet, v souladu s gamblerským klamem, že má nyní vyšší pravděpodobnost výhry.Ovšem je to trochu jinak. Pravděpodobnost jeho výhry v některém z dalších 15 hodů je: {1 – (15/16) 15} = 62,2 %.Pravděpodobnost výhry se dokonce snížila. Kde to neplatí?Obecně všude tam, kde následné jevy nejsou nezávislé na předchozích. Typicky je to v karetních hrách, kde ubývají karty a samozřejmě ve sportu, kde rozhodují i jiné vlivy, nejen náhoda.

  16.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Cestování v čase

  O čem to prosím vás mluvíte? Jaké cestování? Kdyby to bylo možné, pak by byl náš svět plný časoprostorových turistů. Asi ano, i když dost dobře nevím, co by zrovna u nás a v naší době hledali. Holt, blázniví vědci nebo trhlí milionáři.Nicméně tento causální rozpor nám pomohl vysvětlit náš fyzikální génius Hawking.Cestování v čase je možné, ovšem jen do budoucnosti. Při cestách do minulosti bychom ovlivňovali naši současnost. Proto to není možné.Prosím vás, jaké ovlivňování? Mně by stačilo jen pár hodin zpět. Vsadil bych si sportku a už bych si to metelil zpátky. Na to by nepřišel ani Hušák a považte to překvapení a radost u večerního televizního tahu.Nicméně do budoucnosti to prý jde. Zatím je to jen teorie. Jestli je uskutečnitelná, to se dozvíme teprve v okamžiku, kdy k první cestě dojde. Dříve ne.A že byla úspěšná se dozvíme teprve až dospějeme do doby, do které byla ta cesta namířena. Dříve ne.To je dost nejistoty a asi i dost dlouhá doba čekání na to, aby podobný výlet měl nějaký smysl.A ani si nejsem moc jistý, jestli to vlastně není s tím ovlivňováním světa řádu v podstatě stejné jako u cestování do minulosti. Svého vraha sice nebudu moci zabít dříve, než on mě, ale zase mu budu moci těsně před vraždou upláchnout do budoucnosti. To není změna chodu vesmírných hodinek?Proč tedy cestovat do budoucnosti a co tam budou dělat, když nejde předat zprávu o výsledku?Nabízí se útěk před spravedlností, před manželkou a bůh ví před čím. Nejlépe před svým svědomím. Vědecké cíle to nemůže mít, na první pohled, žádné. Leda bych cestoval o dva dny dopředu. To by pak šlo o tom napsat nějakou senzační vědeckou zprávu.Ale znovu. Kam bych se dostal? Vždyť svět za dva dny neexistuje. Existuje současný svět a je velmi reálné, že za dva dny tady ten svět bude dál. Ale právě teď ještě svět + 2 dny neexistuje.Budoucnost se teprve tvoří, respektive chystá se tvořit. A jak se má tvořit, když neví, jestli jí do ní nevlítne nějaký pošuk, co utíká před manželkou.A ještě jinak. V budoucnu lze dělat cokoliv, aniž by to ovlivnilo naši současnost.Ale co jejich následná budoucnost? Ta by byla přece také narušena těmi, co tam nepatří. Nebo tam snad pro Bůh patří? Tady je filosofie k ničemu, tady může pomoci pouze věda.Když letím rychlostí blízkou rychlosti světla 100 let, uběhne mezitím na Zemi např. 300 let. To se říká a máme na to i teorii. Ale ta Zem i moje loď jsme součástí jednoho vesmíru. To jen já budu mladší. Zem se bude pohybovat zcela normálně a bude pro ni platit obyčejná Newtonovská mechanika. Zem bude stará normálně. Tak jak má být.Já se dostanu do fiktivní budoucnosti snad jen proto, že jsem byl před tím 300 (nebo jen 100 nebo dokonce 200?) let v izolaci. Byl jsem jen jakoby na jiném kontinentu a neměl jsem žádné informace.Takže žádný pionýrský let do budoucnosti. Žádná fyzikální záhada či anomálie. Jen obyčejné kysnutí v jakési lodi a čekání na to až ta budoucnost nastane. A já vystoupím a budu mladší jako moje děti.Ať je tak nebo tak a abychom byli trochu vážnější, jeden smysl takové cesty bych dokázal nalézt.Tím je záchrana lidstva, záchrana genofondu lidí, zvířat a rostlin.Záchrana v okamžiku, kdy vím, že se na náš svět řítí záhuba a bude trvat mnoho a mnoho desítek let, než se podmínky pro život zase obnoví. A do toho bodu nového zrodu přiletím s novou archou Noemovou. Život by tak mohl navázat na svoji přerušenou minulost.Za něco podobného by to asi stálo. Co myslíte?

  16.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Antiradar – je legální nebo ne?

  Mohou řidiči v České republice používat antiradar nebo je to nezákonné? Právník by vám mohl odpovědět „ano“ i „ne“. Následující odstavce přehledně vysvětlují, kdy můžete antiradar používat a kdy je jeho používání zakázané.Používání aktivních antiradarů (rušiček) je zakázánoJedním z druhů antiradarů jsou takzvané aktivní antiradary. Tyto přístroje dokážou na dálku narušovat správnou funkčnost měřících a dalších technických prostředků, které využívá Policie ČR. Tato činnost byla z důvodu znemožnění řádného dohledu Policie ČR na provoz na pozemních komunikacích zakázána zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích:„Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo Vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen „antiradar“).“V případě používání aktivního radaru se dopouštíte přestupku, za který vám hrozí pokuta od 5 do 10 tisíc korun.Používání pasivních radarů je povolenoNa českém trhu jsou velmi rozšířené takzvané pasivní radary. Jedná se o elektronické zařízení, které je schopné naladit identickou frekvenci, kterou vysílají silniční a laserové radary Policie ČR. V žádném případě však tyto pasivní radary neovlivňují ani neznemožňují funkci jiných radarů. Z tohoto (funkčního) pohledu je tedy nelze považovat za „antiradary“, jak je definuje zákon o pozemních komunikacích.Přestože zákon nehovoří o dovoleném použití pasivních antiradarů, můžeme řidiče uklidnit. Tyto pasivní radary jsou skutečně legální. Důvodem je právní teze, že vše, co není zakázáno, je povoleno. Pakliže tedy zákon stanoví zákaz použití pouze pro takzvané aktivní radary, řidiči jsou oprávněni používat pasivní radary.Přenosné detektory radarů, které si po zakoupení řidiči většinou upevní za přední sklo automobilu, není nutné technicky schvalovat, tedy provádět homologaci (podloženo vyhláškou a rozhodnutím Ústavního soudu).Doporučení pro řidičeVětšina výrobců antiradarů uvádí úspěšnost odhalení policejních radarů nad 90%. Jejich úspěšnost je obecně větší ve městech oproti dálnicím (důvodem je množství překážek, od kterých se může paprsek odrazit). Co by řidiče mělo nejvíce zajímat, je schopnost včasné detekce. Často se stává, že antiradar odhalí policejní radar, avšak vy již nemáte možnost dobrzdit. U některých radarů lze nastavit hlášení na určitý počet metrů od detekovaného radaru.Neumisťujte antiradar přímo na čelní skloPřestože je používání pasivních antiradarů legální, můžete se setkat s  problémy u některých policistů. V případě umístění vašeho antiradaru na čelní sklo mohou argumentovat vaším porušením povinnosti ze zákona o pozemních komunikacích.„Předměty umístěné ve vozidle musí být umístěny tak, aby neomezovaly a neohrožovaly řidiče nebo osoby přepravované ve vozidle a nebránily výhledu z místa řidiče.“S tímto se zřídka setkáváme při používání GPS, které je připevněno na čelním skle. Pozor tedy na to, kam antiradar umístíte.Používání antiradarů v zahraničíVšechny řidiče důrazně upozorňujeme, že legálnost používání pasivní antiradarů platí pro Českou republiku. Mimo její území může být jejich používání (či dokonce samotná přítomnost v automobilu) zakázáno a patřičně sankcionováno. Před svoji cestou do zahraničí se přesvědčte, zda antiradar můžete používat či nikoli. Např. zatímco v Německu je používání antiradarů zcela zakázáno, tak v Rakousku je vyžadována pouze licence a ve Slovinsku jej můžete bez problému používat.Používáte v autě antiradar? Měli jste kvůli tomu někdy nepříjemnosti s policií? Podělte se s námi o vaše zkušenosti v komentářích.

  19.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková


Výsledky vyhledávání v sekci: Sport
 • Historie potápění

  Jedním z vyvolených, kteří mají jedinečnou příležitost nahlédnout a pokorně proplout jiným světem, plavat a dýchat, koukat na bubliny a nevědět, že celou dobu pobytu pod vodou nemyslí na nic jiného než na nic! Víte, jaké to je nemyslet na nic? Jen dýchat a poslouchat svůj dech? Přátelé, naše potápění je relativně mladý sport, který před několika nemnoha desítkami let "vynalezl", minimálně však proslavil Jacquues Yves Costeau, řeknou si mnozí... Ano, pan Costeau se skutečně zasloužil o zpopularizování potápění a objevil, ale hlavně zachytil, nafilmoval a ukázal široké veřejnosti podvodní svět a možnost jeho návštěv pomocí aqualungu. Ale nebyla to vždy lahev se stlačeným vzduchem, nebyl to vždy a od počátku regulátor vložený do úst a nebyl to vždy neopren co obklopovalo tělo prehistorického potápěče. Historie potápění Touha nakouknout pod hladinu, poznat tehdejší "záhady" hlubin (zpočátku nepříliš tmavých) a objevit a hlavně uvidět "to" co "tam" je, se datuje od nepaměti, co je svět světem a člověk tvorem zvědavým. Dnes je úsměvné, že první kroky pod vodu nevedly pro relaxaci, vyčištění hlavy od stresu, zneklidňujících myšlenek na nezaplacené složenky či podobných "výdobytků" doby dnešní. V dobách dřívějších, o mnoho staletí i tisíciletí zpět, vstupovali odvážlivci pod vodní hladinu především z důvodů praktických. Často a vlastně vždy, byl takový počin experimentem, možná hazardem s vlastním zdravím a životem, ovšem neméně často činěn ne zcela vědomě a díky neznalosti... Jen ta touha dokázat to, byla prostě silnější a o to více obdivuhodnější! Posuďte sami... V britském muzeu je uložena hliněná tabulka z Mezopotánie stará 6000 let s vlysem člověka pod vodou – první dochovaná zpráva o existenci potápěčů a jejich práci. Je však pravděpodobné, že potápění bylo využíváno již daleko dříve. Spolu s rozvojem mořeplavby vznikla nejen potřeba získávat z moře suroviny a potravu, ale i ztracené náklady z potopených lodí. A byly to bohužel i důvody vojenské. Již v roce 415 před n. l. zničili řečtí potápěči opevnění Syrakus. Kroniky zaznamenávají, že roku 332 před n. l. sestoupil pod hladinu Alexandr Veliký, aby v sudu se skleněnými okny sledoval práci svých potápěčů při likvidaci opevnění, bariér a zátarasů v přístavu maloasijského Tyru. V přístavech kolem Středozemního moře platil zákon, který určoval odměnu pro potápěče v závislosti na hloubce potopeného nákladu. Za vyzvednutí zboží z hloubky 3,5 m patřila potápěči třetina a z hloubky 7 m dokonce polovina jeho ceny. Potápění bylo provozováno i mimo Evropu. Potápěči lovili pod vodou ryby a perly, sbírali mořské houby. Výstroj a výzbroj starověkých potápěčů byla velmi jednoduchá, primitivní. První potápěčské masky vyráběly japonské Ama - lovkyně perel. Byly zhotoveny z krunýřů želv, které se důkladným leštěním staly průhledné. Musíme dnes obdivovat odvahu a důmysl potápěčů, kteří dokázali pracovat pod vodou s tak prostými pomůckami. Řečtí potápěči si s sebou pod vodu brali hubku s olejem. Pod vodou vypouštěli olej ústy tak, aby vytvořil v očním důlku vrstu s odlišným indexem lomu světla a zlepšil tak ostrost vidění pod vodou. Aristoteles popisuje roku 350 před n. l. potápěče, který dýchá pod vodou dutým stvolem rákosu. Také básník Plinius se zmiňuje o bojových plavcích vybavených trubicemi s plovákem na konci. Slovanští bojovníci na území dnešního Německa používali v 11. století n. l. dýchacích trubic z rákosu, aby se mohli nepozorovaně přiblížit k nepříteli. V roce 1250 psal Roger Bacon v díle Novum Organum o zásobnících vzduchu pro potápěče. Tyto kožené vaky nepatrně prodlužovaly pobyt člověka pod vodou. Leonardo da Vinci, tvůrce slavné Mona Lisy, se zabýval konstrukcí zařízení pro potápěče v knize Codex Atlanticus a na své prkno narýsoval první ploutve. Kožené kukly s přívodem vzduchu z hladiny, tedy jakýsi šnorchl, problémy potápění příliš neřešily. Hloubka použití kukly s hadicí na povrch je omezena na několik desítek centimetrů. Užitečnější zařízení, kožené vaky, popisuje Ludwig von Eyb v knize Kriegsbuch. Začátek 16. století je pro nás pozoruhodný především rozvojem techniky potápěčských zvonů. První zvon se objevil zřejmě někdy kolem roku 1531. Velký zvon (asi 3 metry vysoký), se spustil pod hladinu a vlivem tlaku v něm vzduch zůstával v horní polovině a nemohl unikat. Potápěč pak pouze vplul do zvonu, nadechnul se a opět plaval pryč. Těchto zvonů použili při hledání římských lodí na jezeře Nemi v Itálii. Roku 1538 předvedli řečtí potápěči potápěčský zvon císaři Karlu V. na řece Tajo ve Španělsku. Souběžně se zvony se objevily první pokusy o sestrojení ponorek. Později se používalo potápěčských zvonů, ve kterých mohlo sestoupit více lidí. V 17. století se používali potápěčské zvony ve Francii v Dieppe a ve Skotsku (1665). Velkého úspěchu dosáhl William Phips z Masachusetts. Pomocí potápěčského zvonu a domorodých potápěčů zachránil ze španělských lodí zlato, stříbro a zboží v hodnotě 200 000 liber. Jeho zvon byl zásobován z hladiny vzduchem ze zatížených sudů spouštěných níže než spodní úroveň potápěčského zvonu. Vzduch ze sudu unikal do zvonu a obohacoval tak jeho atmosféru. Slavný astronom Edmund Halley zkonstruoval a v roce 1690 sám předvedl potápěčský zvon, ve kterém on a pět dalších lidí strávilo pod hladinou Temže 1,5 hodiny. Také tento zvon byl zásobován vzduchem z hladiny. O sto let později vylepšil Smeaton zvon o přívod vzduchu pomocí pumpy. Později byl potápěčský zvon doplněn zpětným ventilem v hadici přívodu vzduchu. Délka pobytu lidí v takovém zvonu byla omezena fyziologickými zákony. Pokročilejší techniku než zvon představuje ponorka. O prvním podvodním plavidle se nám dochovaly záznamy z konce 16. stol. Anglický matematik William Bourne roku 1578 pomýšlel na kompletně uzavřenou loď pohybující se pod vodou, jejíž dřevěná konstrukce by byla potažena kůží nepropouštějící vodu. Bourne však svou myšlenku nerealizoval, a toto prvenství tudíž náleží Cornelisu Drebbelovi z Holandska. Mezi lety 1620 a 1624 se s ponorkou podobné konstrukce, jako byla Bournova, několikrát úspěšně potopil do hloubky 4 až 5 m v Temži a její rychlost byla asi 3,3 km/h. Na jednu krátkou vyjížďku se odvážil vyplout i král James I.První praktické využití podvodního plavidla bylo válečné, a to během americké revoluce v letech 1775-1783. Konkrétně šlo o dřevěnou ponorku nazvanou Turtle (čili Želva), jež měla tvar lískového ořechu a pojala pouze jednoho člověka. Jejím konstruktérem byl David Bushnell, student Yaleské univerzity. Na počátku 19. stol. pak nastal velký zájem o ponorky, takže do roku 1827 bylo jen v Anglii patentováno 14 nových typů konstrukcí. V roce 1715 zkonstruoval Angličan John Lethbridge první oblek, předchůdce pozdějších pancéřovaných skafandrů. Byl to vyztužený dřevěný válec (sud) s průzory a se dvěma koženými rukávy těsnými kolem manžet. Byl určen do malých hloubek a na svou dobu fungoval velmi dobře. S vývojem potápěčské techniky se objevují i první poznatky o fyziologii potápěčů. V roce 1660 vydal Robert Boyle knihu o fyzikálních vlastnostech vzduchu. V této knize popisuje chování zvířat v přetlaku. Jako první popisuje barotrauma z podtlaku. V polovině 18. století byly používány potápěčské obleky s přívodem vzduchu z ponořených nádrží v Great Yarmouthu v Anglii. Doktor Freminent předvedl Francouzské akademii roku 1722 potápěčský oblek podobného typu. O dva roky později byl s tímto oblekem uskutečněn v Le Havru padesátiminutový sestup. Potápěč ucpal díru v lodi a uvázal utrženou kotvu. Výsledek demonstrace byl příznivý. Za Velké francouzské revoluce přeřezávali potápěči kotevní lana při dobývání Mayene. Ve střední Evropě vyvinul potápěčský oblek Němec Klingert. Sám jej také roku 1797 předvedl na Odře. Oblek (na obrázku) byl zásobován vzduchem z hladiny pomocí pumpy. O rok později demonstroval svůj skafandr trestanec Burlet s dozorcem Sardou. Při potápění v přístavu Toulon zůstal Burlet pod vodou celou hodinu a provedl tytéž práce jako před 28 lety Freminent. Není známo, zda byl tento oblek zásobován vzduchem z nádrží nebo pumpou, ani zda byl dále používán. V roce 1802 navrhl William Forder potápěčský oblek, který znamenal značný krok vpřed. Oblek se skládal z měděného krunýře, zakrývajícího horní část těla a hlavu. Na tetno krunýř byly připojeny kožené rukávy a kalhoty. Vzduch byl do obleku vháněn měchem hadicí připojenou ve výši krku. Vzduch sloužil nejen k dýchání, ale tvořil i vzduchový polštář kolem těla potápěče. Vydýchaný vzduch byl odváděn z pravé strany prsou hadicí, která sloužila zároveň jako zajišťovací lano. Na konci hadice byl výdechový ventil, kterým se nastavovala hloubka ponoru. Toto umístění bylo velmi nepraktické. Potápěč si sám nemohl kontrolovat množství vzduchu v obleku. K obleku patřila i svítilna s přívodem vzduchu. Spaliny byly odvádněny do výdechové hadice. V té době byla známá a používaná přilba otevřeného typu. Měla zahnutou výdechovou trubici a nebyla zaplavena díky konstantnímu přívodu vzduchu. Vídeňský puškař August Siebe, žijící v Anglii, předvedl svůj první potápěčský oblek otevřeného typu roku 1819. Vzduch byl do obleku přiváděn hadicí a volně unikal kolem pasu. Potápěč musel pracovat ve vzpřímené poloze, jinak se oblek zaplavil. Přelomem ve vývoji potápěčských zařízeních byl rok 1837. August Siebe předvedl svůj Siebe´s Improoved Diving Dress. Po zkušenostech s otevřeným oblekem se rozhodl pro oblek z pevné nepropustné tkaniny s pružnými manžetami na rukávech. Na krku se oblek přišrouboval k mosaznému náplecníku na který se nasazovala přilba. Na prsou a zádech měl potápěč olověná závaží a na nohou boty s olověnými podešvemi. Největší krok vpřed znamenal pérový výdechový ventil na přilbě, který mohl ovládat sám potápěč. Vzduch v obleku vytvořil kolem potápěče polštář, který jej chránil proti chladu. Díky pérovému ventilu mohl potápěč pracovat v libovolné poloze. V roce 1839 začaly záchranné práce na lodi Royal George ve Spitheadu. Po prvních pokusech se zvony se velící důstojník W. Pasley rozhodl vyzkoušet různé typy obleků. Byly mezi nimi i obleky Bethelův a Deanův, které reprezentovaly standart těchto let (bratři Deanové vydali roku 1836 první manuál pro potápěče). Bethelův oblek odmítl Pasley z důvodu časově náročného oblékání, Deanův se mu zdál příliš nebezpečný. Z testu vyšel vítězně Siebeho uzavřený potápěčský oblek. Tak, jak jej začali používat roku 1840 ve Spitheadu, je používán prakticky dodnes. Někdy kolem roku 1840 byl oblek vylepšen o zpětný ventil na přilbě v přívodu vzduchu. Tak jej popisuje Richard J. Burke v knize o potápěči J. B. Breenovi. Siebeho oblek vyřešil ve své době naléhavou potřebu jednoduchého a snadno použitelného zařízení pro práce pod vodou. Práce na lodi Royal George jsou pozoruhodné i z jiných důvodů. Poprvé se zde u potápěčů vyskytly příznaky dekompresní choroby. Svoji dobu výrazně předběhl návrh nikdy nerealizovaného obleku Williama H. Jamese. Potápěč byl oblečen do kožené kazajky s přilbou. Vzduch do obleku byl přiváděn z prstencovitého zásobníku, který měl potápěč kolem těla. James předpokládal plnění zásobníku vyztuženého pásy na tlak 3 MPs, tedy na dobu pobytu 1 hodiny v malé hloubce. Jamesův návrh byl prvním prakticky realizovatelným nezávislým potápěčským zařízením. Většina zařízení používaných do poloviny 19. století byla závislá na hladině. Potápěčské zvony byly zavěšeny na pontonech a zásobovány z hladiny vzduchem. Siebeho skafandr byl závislý na hladině dodávkou vzduchu. Další vývoj potápěčských zařízení směřoval k nezávislosti na hladině. Nezávislý potápěč nebo zařízení si nese svoji zásobu dýchací směsi s sebou. Není spojen s hladinou lanem, vyjma signálního, a dokáže se bez družstva na hladině nějaký čas obejít. Nezávislé potápěčské přístroje můžeme rozdělit do dvou skupin: a) s uzavřeným dýchacím okruhem b) s otevřeným dýchacím okruhem Přístroje s otevřeným dýchacím okruhem se skládají ze zásobníku dýchací směsi (kyslík, případně směs kyslíku s jnými plyny), dýchacího vaku, pohlcovací zařízení na CO2 a dávkovače. Potápěč nadechuje dýchací směs z vaku a přes pohlcovač ji znova do vaku vydechuje. Různými dávkovači je do vaku stále dodávána čerstvá směs, která uniká z vaku do vody, jen je-li vak příliš plný, nebo je-li třeba z něj odstranit starou směs, propláchnout jej. V přístrojích s otevřeným okruhem dýchá potápěč vzduch nebo směs ze zásobníku a vydechuje buď přímo do vody, nebo u obleků typu středních souprav do obleku a vzduch je automaticky, popřípadě občas ručně odpouštěn do vody. Vydýchaný vzduch není nijak regenerován. První přístroj s částečnou autonomií byl “aerophore” Francouzů Benoita Rouquaryola a Augusta Denayrouze z roku 1863. Přístroj se skládal z obleku, masky s jedním zorníkem a regulátoru, který dodával množství vzduchu v závislosti na hloubce a potřebě dýchání. Přístroj byl určen pro provoz s lahvemi na stlačený vzduch. Doba však nebyla ještě zralá pro výrobu lahví schopných pojmout dostatečnou zásobu vzduchu. Denayrouze s Rouquayrolem adaptovali svůj přístroj na závislý na hladině. Zůstal jen malý zásobník, který potápěči umožnil krátké odpojení od vzduchové hadice. Je až s podivem, jak mnoho se tento přístroj podobá moderním potápěčským oblekům s přilbami pro pracovní potápění ve velkých hloubkách. V roce 1878 vyvinul H. A. Fleuss přístroj s uzavřeným okruhem. Flessův přístroj byl později hromadně vyráběn, Nutnost vysokotlaké láhve Fleuss částečně obešel použitím 100% kyslíku. Objem kyslíku pro stejnou dobu potápění je totiž postatně menší než potřebný objem vzduchu. Vylepšený Fleussův přístroj byl během I. světové války používán v Royal Navy jako záchranný přístroj pro únik z ponorek. Podobný přístroj zkostruoval roku 1881 Rus Kothynski, ale příliš se nerozšířil. I v Rusku mělo potápění důležitou úlohu. První návrh potápěčského přístroje je z roku 1719. Rolník Jefim Nikonov navrhl přístroj, který měl všechny prvky pozdějších ventilovaných skafandrů. Nebyl však nikdy realizován. Roku 1881 navrhl talentovaný inženýr Lodygin dýchací přístroj pracující se směsí kyslík – vodík. Dýchací směs se získávala přímo z vody elektrolýzou. V roce 1882 byla v Kronštadtu založena první námořní škola, kde se vyučovalo i potápění. Vychovali tam celou řadu odborníkům, byly vytvořeny směrnice a pravidla potápění. Na světové výstavě v Chicagu v roce 1893 se dodalo velkého uznání vynálezu lékaře Šidlovského. Šidlovská propracoval princip zpětného ventilu, který se stal neodmyslitelnou součástí všech ventilovaných skafandrů světa. Absolventi školy se proslavili při všech větších potápěčských akcích té doby v Rusku. V roce 1895 vyzvedli vojenští potápěči loď Ruslaku z hloubky 50 metrů. Ruské flotily byly začátkem tohoto století vybaveny kvalitní potápěčskou technikou a dobře vycvičenými potápěči. Poněkud stranou vývoje potápěčské techniky je vývoj pancéřovaných skafandrů. Objevují se v 19. století. Tento typ obleku patří k závislým na hladině a potápěč v něm pracuje chráněn kovovou konstrukcí skafandru pod atmosférickým tlakem. Skafandry tohoto typu umožňují práce ve velkých hloubkách. U původního typu skafandru, například Neufeldt Kuhnke z roku 1913, byl pohyb potápěče pod vodou značně ztížen omezenou pohyblivostí kloubů a vahou skafandru. Potápěč většinou jen telefonem řídil pohyb lan a háků. Před dvaceti lety prožil pancéřový skafandr svou renezanci. Vzhledem k ostatním systémů saturačního potápění odpadla nutnost dekomprese, a tím i složité techniky na palubě lodi. Příkladem současné kostrukce pancéřového skafandru může být napříkald oblek JIM, vyráběný britskou firmou Underweater nad Marine Equipment (obr.). Jeho váha na suchu činí 460 kg. Je vyroben z magnéziové slitiny a jeho klouby na rukou a na nohou jsou uloženy v lázni z rostliného oleje. Pohyblivost obleku s regenerátory umožňuje pobyt potápěče až 20 hodin v libovolné hloubce až do 600 m. Ruce obleku jsou zakončeny manipulátory, se kterými cvičený operátor dokáže provádět i velmi složité operace. Obdobným zařízením od stejné firmy je i WASP, který má místo nohou válec podobný spacímu pytli se čtyřmi motory, které umožňují manévrovat. Celý systém WASP, popřípadě JIM je možné transportovat helikoptérou na místo nasazení. Cena práce v tomto obleku je podstatně menší, než cena nasazení potápěčského týmu vybaveného saturační technikou. Pancéřové skafandry současné doby našly uplatnění při opravách havárií na naftařských plošinách a zařízeních pro těžbu ropy v moři. Vývoj dýchacích přístrojů s otevřeným okruhem je pro sportovní potápěče nejdůležitější. V roce 1912 zkonstruoval Francouz Fernez nezávislý potápěčský přístroj na stlačený vzduch. Skládal se z ocelové láhve se zásobou vzduchu, potápěčem nesené na zádech, odkud byl vzduch přiváděn přes jednoduchý redukční ventil do náustku na prsou potápěče. Potápěč si mohl sám nastavit průtok vzduchu do náustku a zároveň sledovat nastavení na manometrech redukčního ventilu. V náustku byl i výdechový ventil, který odváděl přebytečný vzduch. Fernezův přístroj byl doplněn brýlemi se dvěma zorníky a svorkou na nos. Tento aparát proto mohl nabídnout jen krátkodobý pobyt v nevelké hloubce. Roku 1924 podstatně zjednodušil Fernezův přístroj francouzský námořní důstojník Yves Le Prieur, který vybavil láhev se vzduchem ručně ovládaným dávkovačem. Přístroj měl v láhvi na prsou zásobu vzduchu asi na 15 minut v hloubce 12 m. Potápěč si sám ručně reguloval přívod vzduchu do celoobličejové masky "lunettes". Výdechový ventil byl umístěn na horním okraji zorníku. Ve srovnání s Fernezovým přístrojem umožňovalo toto uspořádání lépe využít zásobu vzduchu, který potápěč do celoobličejové masky napouštěl jen podle potřeby. Obsluha dávkovače však potápěče příliš zaměstnávala, proto se začalo uvažovat o automatickém dávkovači vzduchu. V roce 1934 založil Le Prieur s filmovým producentem Jeanem Painlevé klub sportovního potápění Club se Sous-l´Eau. Členové klubu začali brzy používat ploutve, které vynalezl a vyrobil roku 1929 Le Corlieu. Na světové výstavě v Paříži v roce 1937 plavali a potápěli se členové klubu v akváriu s barevnými světly v baletu pod vodou Aquarium Humain. Další zlepšení potápěčského přístroje provedl Georges Comheines. Použil poloautomatického regulátoru a roku 1943 sestoupil nedaleko Marseille do hloubky 53 metrů. V době druhé světové války potápěči – bojový plavci používali takřka výhradně přístrojů s uzavřeným okruhem, kde potápěče prozrazují bubliny. Svými diverzními akcemi působili značné ztráty na lodní technice v dobře chráněných přístavech. Během této doby dva Francouzi, námořní důstojník a inženýr, dosáhli úspěchu, který znamenal průlom v konstrukci dýchacích přístrojů. V roce 1943, ve Francii okupované Němci, upravili Jacquues Yves Costeau a Emile Gagnan regulátor na plyn pro auta. Vznikl první účinný a bezpečný přístroj s otevřeným okruhem AQUALUNG. Začal se sériově vyrábět v roce 1946 pod jménem Mistral a brzy se dostavil komerční úspěch. (Jasques Yves Costeau propagoval nový sport prostřednictvím svých knih a filmů) Výhody tohoto akvalungu spočívají ve snadné dostupnosti dýchacího média i v jednoduché údržbě a obsluze. Pro regulátor přívodu vzduchu se u nás vžil název automatika, což je doslovný překlad německého lungenautomat. Technické řešení tohoto zařízení prošlo četnými inovacemi, avšak jeho princip zůstal nedotčen. Tlak vzduchu ze zásobníku je automaticky regulován na takovou hodnotu, která odpovídá tlaku okolí v dané hloubce. Při nádechu proudí vzduch přes náústek do plic potápěče, každý výdech provázejí vystupující bubliny. Z hlediska obecného zařazení se jedná o otevřený dýchací okruh. Od té doby se neustále technika zlepšuje a vyvíjí. Postupně nastoupil kompenzátor vztlaku, který ještě více přiblížil potápění široké veřejnosti. Začalo se rozvíjet technické potápění a nezadržitelně přišly na řadu i počítače, které přinesly ještě více bezpečí i pohodlí do potápění. Současně s tímto vývojem od doby prvního aqualungu přibývalo, k těm původním několika málo nadšenců, kteří se chtěli potápět, další a další, až se stalo potápění sportem pro miliony. Průmyslová výroba potápěčské výstroje snížila její cenu na přijatelnou úroveň a zároveň vznikala i potřeba nějak tento rychlý rozvoj hlídat. Přibývalo lidí s novými zkušenostmi a snahou předávat je ostatním. Začaly tak vznikat první předchůdci potápěčských škol, které se postupně rozvíjely až do podoby, jak je známe dnes. V současnosti je na světě mnoho renomovaných a kvalitních škol, které poskytují dnešním zájemcům o potápění s dýchacím přístrojem kvalitní a profesionální výcvik a neméně cestovních kanceláří specializovaných na potápění s přebohatou nabídkou zájezdů za krásami podvodního světa. Jsou objevovány nové exotické potápěčské lokality... V posledním desetiletí se rozšířilo, nejen mezi sportovními a technickými potápěč, ale i těmi “rekreačními”, používání suchých obleků a kvalitních “nezamrzajících” automatik. Boom zažívají i potápěčské filmy a dokumenty. Potápění se stává masovým sportem...

  04.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková


Výsledky vyhledávání v sekci: Auto-Moto
 • Nehoda na motorce v rychlosti 300 Km/h

  Když jede motocykl rychlostí 300 km / h, tak to vypadá a zní jako ... Takže to zkoušejte pouze na závodním okruhu:)

  01.leden 2020 - Napsal: Marián Kroužel

 • Nehoda na motorce v rychlosti 300 Km/h

  Když jede motocykl rychlostí 300 km / h, tak to vypadá a zní jako ... Takže to zkoušejte pouze na závodním okruhu:)

  01.leden 2020 - Napsal: Marián Kroužel