Výsledky vyhledávání v sekci: Mix
 • JAKÁ OKNA - poradíme Vám s výběrem oken

  Váš dotaz nebo připomínkaDobrý den, stavíme rodinný dům (novostavba) a nyní se pouštíme dovýběru plastových oken. Snažíme se vybírat a pročítat různá fóra ohledně rada kritik, ale vůbec nevím jaká okna vybrat. Když už jsem si konečně jistájaká bychom brali, tak si přečtu kritiku... už opravdu nevím kudy kam...poradíte nám jaká okna by byla vhodná pro náš domek? rádi bychom zlatoustřední cestu... měli jsme vybrána okna Aluplast 6000 ale někdo nám jepohanil - že by mohly být polské a že jsou špatné, totéž Rehau a veka, jakýje váš názor na Vekra Technic?? Pokud bych měl vybírat okna do nového domu, především bych měl vědět, co odtěchto oken chci, jestli chci levná okna odpovídající starým stavbám nebostavím dům v určitém energetickém standardu - chci mít okna moderní, vysoceenergeticky ůsporná a za rozumnou cenu - co nejlepší poměr cena - výkon =budoucí zisk. Pokud bych se rozhodl pro první volbu pak je Vekra Technic aRehau Brilant MD shodným řešením, pokud druhou tak musíte volit o řady výšea s odpovídajícím zasklením - trojskly - z Rehau PROFI Line a u VekyAlphaline oboje s trojskly Ug 0,5 W/m2K.Rozhodující je však Vaše potřeba, kterou je nutné přesně definovat. Je nutná speciální větrací mřížka na PVC oknech v kuchyni s běžným plynovým sporákem, popř. která hygienická norma nezávislé odvětrání určuje? Větrání bytových prostor není v současné době upraveno žádnou obecně platnou hygienickou normou. Na Váš případ se vztahuje ČSN 730540-2 v části výměna vzduchu v místnostech, kde je předepsána intenzita výměny vzduchu v rozsahu 0,3 – 0,6 objemu místnosti za hodinu pro zimní (otopné) období (např. místnost o objemu 40 m3 = 12 – 24 m3 za hodinu), tato výměna vzduchu platí pro všechny obytné místnosti domu, který nemá řízenou nucenou ventilaci (např. rekuperační větrání). Pokud je v této místnosti umístěn plynový spotřebič, platí současně oborová norma TPG 70401, která definuje nutný přívod spalného vzduchu ke spotřebičům. Zde je stanoven požadavek na minimální objem místnosti pro umístění spotřebiče – plynového sporáku na 15 m3 a současně požadavek na 1 násobnou výměnu vzduchu = nutný přívod vzduchu k plynovému sporáku 15 m3 za hodinu, pokud je v místnosti funkční digestoř s odtahem spalin mimo místnost platí požadavek na 0,75 násobnou výměnu vzduchu = 11,25 m3 za hodinu.Pro Váš případ je tedy nutné zajistit přívod vzduchu 11,25 m3 nebo 15 m3 za hodinu a to nezávisle na vůli uživatele, tyto hodnoty lze dosáhnout vhodnou kombinací úprav těsnění na oknech a dveřích, větracími mřížkami nebo speciálními okny, která umožňují větrání na principu rekuperace. Vždy je však nutné tato opatření provést – hrozí nebezpečí otravy CO3 a CO2. Současně, při nerespektování těchto podmínek, může být při revizi toto plynové zařízení odpojeno z provozu.Rozhodně tedy doporučuji některé z těchto opatření provést. Který z plastových profilů se v současné době jeví jakonejkvalitnější /ALUPLAST/REHAU/SALAMANDR/VEKA/GELAN S 8000/a nebo conavrhujete a co kování? Je otázkou z jakého pohledu se na uvedené profilové systémychcete dívat a co hodnotit. V zhledem k tomu, že se při výměně oken jednázejména o úspory tepla zaměříme se na toto hledisko.Pokud se bude jednat o pasivní dům, tak pořadí bude následující: Rehau Clima Design, Veka Topline plus, dále je to zhruba stejné. Pokud se bude jednat o nízkoenergetické domy, tak pořadí bude následující: Rehau PROFILine, Veka Alphaline 90, Rehau SULKO HR+, Aluplast 8000, s lepeným trojsklem, Gealan 8000 s trojsklem. Pokud se bude jednat panelový dům: REHAU SULKO HR+, zbývající systémy jsou zhruba stejné. Pokud se bude jednat o běžnou stavbu bez zvýšených tepelně izolačníchpožadavků: jsou standardně dodávané systémy všech dodavatelů zhruba stejné, pak nezbývánež se orientovat podle tradice, referencí a doplňkových služeb. Ve všech výše zmíněných případech pak je nutné dbát na zpracování cenovénabídky včetně ochrany připojovací spáry a správného osazení okna vůčihlavní tepelně izolační rovině zdiva.Jsou plastová okna na ústupu? Ne. Současná hladina spotřeby plastových oken, jež se pohybuje na úrovni 55%, svědčí o tom, že byla českou spotřebitelskou veřejností akceptována obdobně jako v Německu. Nemalou zásluhu na tom má i fakt, že se podařilo vyřešit všechny otázky spojené s ekologií. Odpad z výroby oken se zpětně recykluje a našel velmi široké praktické uplatnění.Všude se nabízejí pouze plastová okna. Proč nejsou nabízeny i okna ze dřeva? Je toto snad méně kvalitní materiál? (člen SVJ) Plastová okna jsou ve světě používána již řadu let a jejich životnost je při dodržení výrobních a montážních postupů velmi dlouhá, což se projevilo nejen v laboratorních testech, ale i v praxi. Jejich použití bych se nebál, v případě, že je zakoupíte od certifikovaného kvalitního dodavatele a montáž proběhne v souladu se závaznými i doporučenými předpisy a pokyny, což však není vždy pravda. Hlavní důvod v použití plastových oken místo dřevěných je však v jejich údržbě. I nová, moderně konstruovaná dřevěná okna vyžadují pravidelné ošetřování ve větším rozsahu, než je tomu u oken plastových. Bohužel právě dřevěná okna "doplácejí" na častý přístup jejich uživatelů, pro které pořízením nových oken končí veškerá další starost o jejich údržbu. Do budoucna nechtějí provádět opakované nátěry, broušení a další činnosti spojené s užíváním těchto oken. Právě lidský faktor a přístup hraje často zásadní roli v budoucí životnosti použitých systémů. V zásadě ale nelze konstatovat, že by nová moderní dřevěná okna byla něčím podřadným. Existují i uživatelé bytových domů, kteří dřevěná okna upřednostňují i za cenu budoucí nutné údržby. Pro správnou volbu oken se poraďte s odborníky.Je pravda, že plastová okna žloutnou? Receptura, ze které se PVC profily vyrábí, je dostatečně prakticky prověřena. Její podstatnou složkou je tepelný stabilizátor proti působení UV záření. Tyto složky zaručují, že po celou dobu životnosti a použití profilů bude jejich barva a fyzikálně-mechanické vlastnosti zachovány. Zkušenosti s okny, jež byly instalovány před 20 lety, to prokazují. Stačí okna ošetřit saponátem a opět získávají svou původní bělost. U barevných oken je to trochu jinak, neboť jejich povrch je opatřen buď nástřikem barvy nebo nakašírovanou fólií. Zde zase platí, že i tyto materiály jsou bezpečně upraveny pro dlouhodobou barevnou stálost a životnost.Jaká je životnost plastových oken? Dá se předpokládat, že po velmi dlouhé době, možná 10-15 let, může na nejexponovanějších místech dojít k poškození těsnění. Tato skutečnost však nijak nelimituje životnost okna, neboť těsnění se dá poměrně snadno vyměnit. To samé platí i o kování. Je možné, že dlouhodobým užíváním a při špatné údržbě, může dojít k poškození některého dílu kování. Avšak i tato komponenta bude vždy nahraditelná. Sklo je rovněž snadno vyměnitelná součást okna. Bude se patrně měnit nejdříve. Nasvědčuje tomu překotný vývoj v oblasti skla, zejména jeho tepelně-izolačních vlastností.Dnes jsou již k dispozici více jak 50leté zkušenosti s plastovými okny. Jsou natolik dobré, že opravňují k tvrzení, že životnost plastových profilů bude podstatně vyšší než oněch padesát let. Plastová okna zastarávají v důsledku neustálého vývoje spíše morálně než fyzicky. Pravděpodobnou motivací vedoucí k výměně dnes osazovaných oken v budoucnosti nebude jejich fyzické opotřebení, ale snaha instalovat novější a modernější výroky s novými užitnými vlastnostmi (lepší koeficient prostupu, modernější tvar, větrání, bezpečnost a jiné).Mohou plastová okna prasknout? Ne. Plastová okna jsou vyráběna takovou technologií, že ve svařených rámech nesmí zůstat žádné pnutí. Výrobce musí při výrobě dbát na to, aby zpracované profily měly správnou teplotu, zpravidla 18-20 stupňů Celsia. Pokud by profily nebyly před zahájením výroby dostatečně vytemperovány, mohlo by dojít při svařování rohů na svářečce, jež je zahřívána na 250 stupňů Celsia, k jejich zdeformování. Zároveň se nesmí nikde rám okna dostat do kontaktu se zdivem. Po obvodu rámu je vždy minimálně centimetrová mezera vyplněná pěnou PUR nebo jiným pružným izolačním materiálem, který umožňuje kompenzovat dilatační pohyby okna, nebo pohyby zdiva. Je-li tedy montáž správně podle této zásady provedena, nemůže se na rám okna nebo křídla přenášet žádná síla, jež by mohla vyvolat tak velké pnutí, aby mohlo dojít k destrukci okna.Musí být plastové profily vyztuženy? Běžná plastová okna zásadně Ano. Je si potřeba uvědomit, že rám okna musí nést váhu izolačního dvojskla a ta může být i více než 30 kg/m2 a rovněž zachytit i zatížení větrem, které občas přesáhne i sílu přes 50 kg/m2. Takové zatížení by obyčejný profil z plastu neunesl, a proto se do profilů vkládají ocelové vyztužující profily. Tyto profily musí být z hlediska dlouhodobé životnosti oken vždy žárově zinkovány. Okna musí být dostatečně tuhá i z toho důvodu, aby byla těsná při vysokém tlaku vzduchu. Při certifikaci se okna testují běžně až na hodnotu tlaku vzduchu 1 200 Pa. Každý výrobce má svým dodavatelem profilových systémů předepsáno vyztužení profilů. V zásadě platí, že elementy o rozměrech do 0,8 x 0,8 m mohou být bez vyztužení, nad tuto velikost již musí být vyztuženy ocelovými profily a v případě, že se jedná o barevná okna, nebo imitace dřeva, kde lze očekávat ještě větší roztažnost elementů, musí být vyztuženy vždy, současně s tím bývají používány silnější výztuže.Na našem trhu jsou však v současné době zcela nové materiály, které není při standardních rozměrech oken potřeba vyztužovat. Jedná se o okna s profily na bázi polymerových kompozitů , kde je výztužný profil vlastně integrován do profilu okna, např. materiál RAUFIPRO© . Tato okna splňují všechny požadavky na vodotěsnost, průvzdušnost a mechanickou odolnost a současně díky nepotřebě ocelových výztužných profilů neobsahují žádné zbytečné tepelné mosty.Jak se vyrábějí oblouková okna? Možnost tvarování profilů po zahřátí je další z velkých výhod plastu. Plastové profily po zahřátí na teplotu nad cca 120 stupňů C se dají poměrně snadno ohýbat a tvarovat do požadované formy. Aby se profily při tvarování nezbortily, jsou vyplněny ohebnými výztužemi, jež podrží jejich tvar. V této formě se profily nechají vychladnout. Je možné tvarovat oblouky pravidelné i nepravidelné. Jen je zapotřebí mít na paměti, že oblouky nemohou být vyztuženy a výrobce by měl k tomu přihlédnout, zejména při větších rozměrech těchto prvků, kde zejména v horních částech nebudou okna ideálně těsnit.Tato nevýhoda je odstraněna u výše zmíněných profilových systémů z kompozitních polymerů, kde díky integrovanému výztužnému systému těsní i oblouková okna dokonale po celém obvodu.Čím je vyplněn meziskelní prostor izolačních dvojskel? Meziskelní prostor může být řešen několika způsoby:může být vyplněn předsušeným vzduchem, hodnoty Ug - prostupu tepla sklem jsou pak v závislosti na použitém skle a šířce distančního rámečku mezi skly max. 1,4 Wm-2K-1může být vyplněn argonem, hodnoty Ug - prostupu tepla sklem jsou pak v závislosti na použitém skle a šířce distančního rámečku mezi skly jsou pak max. 1,0 Wm-2K-1může být vyplněn kryptonem, hodnoty Ug - prostupu tepla sklem jsou pak v závislosti na použitém skle a šířce distančního rámečku mezi skly jsou pak max. 0,9 Wm-2K-1Plněný meziskelního prostoru vzácnými plyny zlepšuje parametry izolačních dvojskel.Co je to součinitel prostupu tepla? Nejdůležitější technický parametr, který udává, kolik Wattů tepelné energie je předáno stavebním materiálem na ploše 1m2 za hodinu při tepelném rozdílu 1 Kelvin mezi teplou a studenou stranou. Čím nižší hodnota je, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti. Nejlepší okna dosahují parametrů pod UW = 0,8 Wm-2K-1 . Tato hodnota vyjadřuje vlastnost celého okna. Důležité je nezaměňovat tuto hodnotu se součinitelem prostupu tepla sklem Ug , což je u některých výrobců oken záměrem pro zmatení zákazníka. Na celkovém součiniteli prostupu tepla oknem se totiž podílí nejen vlastnosti skla, ale i v nezanedbatelné míře vlastnosti rámů a křídel oken a vlastnosti distančního rámečku skel. Obecně se dá říci, že profilové systémy vyztužené ocelí zhoršují parametr prostupu tepla sklem pro celé okno o 0,2 – 0,4 Wm-2K-1 , což je o 20 – 30% horší hodnota než původní uváděný ukazatel prostupu tepla sklem. Je tedy velmi důležité zvolit ten správný profilový systém s co nejmenšími tepelnými mosty.Co je to tepelný most? Je to místo, které vede teplo lépe než jeho okolí. U okna se jedná o celý rám, křídlo a okraj skleněné výplně. Další tepelné mosty vznikají zejména při nesprávně provedené montáži oken do otvoru ve stavbě. Cílem je tedy zamezit úniku tepla, touto slabinou tzn. přerušení tepelného mostu.Co je to rosný bod? Rosný bod je teplota, při níž jsou vodní páry ve vzduchu právě nasyceny a začínají se srážet. Všechny povrchy v místnostech musí mít takovou teplotu, aby na nich nedocházelo ke kondenzaci vodní páry samozřejmě  v souvislosti s relativní vzdušnou vlhkostí v objektech.Jak zamezit tvorbě kondenzátu vodních par? V první řadě si vybrat taková okna od renomovaného výrobce, který je ochoten a schopen mi doložit, že jeho výrobky dosahují takových povrchových teplot, které jsou nad hodnotou rosného bodu a to i při okrajových podmínkách = při venkovní teplotě -15°C a vnitřní teplotě 20°C. Samozřejmě při předpokládané vnitřní relativní vlhkosti vzduchu 50%.V případě, že v uvažované místnosti, byť jen krátkodobě, stoupá vnitřní relativní vlhkost nad tuto hodnotu, např. při vaření, praní, sušení prádla, vysoké fyzické aktivitě nebo jen spánku je možné tvorbě kondenzátu par nejlépe zabránit častým krátkodobým větráním, kdy nedojde k prochladnutí stěn a nábytku v místnosti, případně trvalým opatření, které je schopno zajistit souvislou výměnu vzduchu v místnosti bez zbytečných tepelných ztrát.Jak poznám, že dodaná okna jsou skutečně zasklena sklem se součinitelem prostupu tepla např. U = 1,0 W/m2K? Na plastovém distančním rámečku mezi skly jsou uvedeny základní informace od výrobce skla. Kromě označení výrobce skla, data výroby a případných dalších údajů je zde uveden typ skla. Číselná hodnota uvedená za označením skla je údaj o součiniteli prostupu tepla na vašem zasklení.Takovéto zasklení vyžaduje takzvaná skla s nízkou emisivitou, např. sklo, které je opatřeno molekulárně napařenou vrstvou stříbra, kde tato vrstva funguje jako tepelné zrcadlo a odráží teplo, které by jinak uniklo sklem zpět do místnosti. současně vyžaduje vyplnění meziskelního prostoru minimálně argonem.Bez speciálních přístrojů nejste schopni zjistit, zda je tento prostor skutečně vyplněn vzácným plynem nebo obyčejným vzduchem. Použití skel s nízkou emisivitou jste však schopni zjistit jednoduchou zkouškou plynovým zapalovačem. V okamžiku, kdy přiblížíte zapálený zapalovač plaménkem ke sklu, se tento plamének odrazí na skle jako v zrcadle a vy uvidíte jeho 4 odrazy. Jeden z těchto odrazů a to 2 nebo 3 v závislosti na pozici pokoveného skla v okně bude mít výrazně jinou barvu (více modrou). V tomto případě si můžete být jisti tím, že jedno ze skel je sklo s nízkou emisivitou.Potřebovali bychom si pořídit nová okna. Uvažujeme o plastových, ale slyšeli jsme, že lepší součinitel prostupu tepla u skla je dán plynem v meziskelním prostoru, který však během několika let vyprchá. Je to pravda? Obavy z úniků plynu z meziskelního prostoru jsou často pokládanou otázkou. Jako každý materiál, tak i materiály používané k lepení a obvodovému tmelení izolačních skel, vlivem stáří a opotřebení ztrácí postupně své původní vlastnosti. Běžně používané materiály propouštějí od 0,4 do 0,8% plynové náplně za rok. Samotné procento naplnění izolačních skel plynem záleží především na výrobcem používané technologii plnění izolačních skel plynem (standardně se pohybuje v rozmezí 92–98%). Veškeré hodnoty a parametry skel (hodnoty Ug) však vycházejí z předpokladu 85% naplnění plynem. Z výše uvedených údajů (maximálního možného úniku plynu ročně a procenta naplnění izolačních skel plynem) si sami určitě budete umět spočítat jeho životnost.Jak správně větrat? Nová okna si žádají určité změny v návycích. Vaše nová okna budou těsnit podstatně lépe než ta původní. Proto je nutné přizpůsobit režim větrání místností novému stavu. Stará okna většinou netěsnila nejen po stránce tepelné, ale také jimi procházel několikanásobek doporučeného množství vzduchu. To mělo za následek vysoké ztráty tepla jak prostupem, tak i infiltrací. Nová okna zamezí oba úniky, pro ideální pohodu v místnosti je však třeba určitou výměnu vzduchu zachovat, zejména proto aby nedocházelo k hromadění vzdušné vlhkosti v místnostech a ke kritickému zvyšování teploty rosného bodu. Stará netěsná okna umožňovala této vlhkosti uniknout ven, nová těsná okna tomuto úniku zabraňují. Hygienicky nutnou výměnu vzduchu lze zajistit několika způsoby. Ideální je nucené, plně kontrolované větrání s omezením tepelných ztrát, nejlépe na principu rekuperace, nejjednodušší je pravidelné větrání místností, ve kterých pobýváme. Možností je hned několik:větrání otevřeným oknem - vhodné pro rychlé, krátkodobé provětrání především při nízkých venkovních teplotách. Tento způsob však pro daný okamžik zcela eliminuje zvukově izolační schopnosti nových oken.větrání sklopeným oknem - vhodné pro dlouhodobé větrání pouze při vyšších venkovních teplotách, srovnatelných s teplotou v místnosti. Tento způsob však dlouhodobě zcela eliminuje zvukově izolační schopnosti nových oken.větrání mikroventilací (štěrbinové větrání, 4 poloha kliky) - umožňuje větrat víceméně trvale – hodí se však jen v určitém rozsahu teplot a není vhodné pro větrání v zimním období. Tento způsob však dlouhodobě zásadně snižuje zvukově izolační schopnosti nových oken. Pozor okno není zajištěno proti vloupání!větrání spárovou infiltrací (úprava těsnění) - trvalé větrání, zajišťující hygienicky nutnou výměnu vzduchu i při nízkých teplotách. Tento způsob je vhodný pro okna s požadavky na standardní zvukový útlum a nemá zásadní vliv na jejich zvukově izolační schopnosti.větrání na principu rekuperace - pouze u některých profilových systémů - trvalé větrání, zajišťující hygienicky nutnou výměnu vzduchu s využitím částečné ztráty tepla vedením v profilu, na principu předávání tepla unikajícího konstrukcemi obvodového pláště rámovými profily. Toto větrání je vhodné i pro extrémně nízké teploty a je vhodné i pro okna s vysokými požadavky na zvukový útlum, kde nemá zásadní vliv na jejich zvukově izolační schopnosti.

  05.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Gliss – jachta pro tropy a subtropy

  Někteří majitelé jachet chtějí se svými loděmi poznávat teplé i studené kraje, chtějí plout do tropů, ale také navštívit norské fjordy, Aljašku, nebo Patagonii.Švýcarský majitel jachty Gliss do skupiny milovníků chladných částí světa nepatří. Jachta Gliss byla navržena pro horké Středomoří a tropické oblasti.32 metrů dlouhá jachta, postavená v holandské loděnici Royal Huisman Shipyard, se od jiných jachet odlišuje již na první pohled akvamarínovou barvou trupu. Při závodech, kterých se jachta často účastní, tato barva pomáhá rozhodčím na startu. Pokud Gliss přejede startovní čáru předčasně, rozhodčí se nikdy nemohou zmýlit. Gliss se zkrátka na startu neschová. Podobně se však neschová ani v přístavu mezi dalšími loděmi a to bylo důvodem, proč si švýcarský majitel tuto barvu zvolil. Chtěl jachtu a chtěl, aby byla vidět.Jachta Gliss není žádným závodním speciálem, ale naopak pohodlnou jachtou určenou pro rekreaci posádky. Přesto ani výkony lodě nebyly odsunuty na zcela vedlejší kolej. Je to znát například na kýlu lodi. Plocha kýlu, která má kromě jiného vliv i na rychlost lodi, byla minimalizována a na jeho zadní hranu byla umístěna trimovaní klapka, která pomáhá zvyšovat stoupavost lodi.Zadání pro designéra Philippa Brianda a loděnici Royal Huisman, bylo jasné. Majitel si přál jachtu, která bude mimořádně pohodlná, přitom však bude schopna vysokou rychlostí překonávat dlouhé vzdálenosti a nezklame ani při regatJachtě dominuje na palubě veliký deck salon, který je však oproti mnoha jiným jachtám spíše součástí kokpitu, než podpalubí, od kterého je zcela oddělen. Pocit kryté části paluby umocňují také zasouvací okna salonu, která ho umožňují v horkých letních dnech otevřít příjemnému vánku. Přední část salonu je určena pro posádku, najdeme zde navigační kout a vnitřní kormidelnu. K dispozici jsou zde na dotykových displejích údaje ze všech lodních systémů, nenajdete zde však kormidelní kolo. Loď se z tohoto místa vede joystickem.Pod deck salonem je veliká strojovna, která rozděluje podpalubí na dvě části. Zatímco přední díl lodi je určen pro posádku. Najdeme zde kajuty posádky a kuchyni. V zadní části lodi jsou kromě veliké majitelské kajuty i dvě kajuty pro hosty.Jachta je vyrobena z hliníku a karbonu. Z moderního lehkého materiálu je především stěžeň, ráhno, kormidlo lodi a výklopná koupací plošina, která je za plavby skrytá v zádi a uzavírá garáž na pomocný člun a jiné vodní hračky. Většinu palubního vybavení dodala sesterská firma loděnice Rondal. Většina lan je schována pod palubou, stejně jako například vazáky a sklopné kotevní kování.Na netradičním barevném interiéru lodi pracoval Pieter Beeldsnijder. V deck salonu najdeme svítivé oranžové čalounění, dřevo použité v podpalubí je světlé a je doplněno širokou paletou béžových barev.Jachta Gliss se během roku na svých plavbách přesouvá především ze Středomoří v letních měsících do Karibského moře v době evropské zimy. V létě nejčastěji můžete potkat její netradiční akvamarínový trup na jižním pobřeží Francie.

  08.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Výřivé vany

  Chtěli byste si dopřát maximální relaxaci přímo u vás doma? V tom případě si pořiďte vířivku, která vám toto maximální pohodlí dopřeje.Až přijdete domů z práce unaveni, tak jistě oceníte, že si budete moci příjemně odpočinout v jedné z vířivých van, která vám zaručí výbornou relaxaci, odpočinek a v neposlední řadě uvolnění. Investujte i vy do tohoto výborného zařízení, díky kterého uděláte hodně pro vaše zdraví. Pokud si přejete osvěžit tělo i duši, pak si jistě pořiďte vířivku.Jestliže se často potýkáte se stresem v práci, pak uvažujte nad koupí vířivky a vířivé vany. Zažijete tak opravdu neopakovatelné momenty. Jsou zde velmi kvalitní masážní vany Sundance Spas, které se postarají o uvolnění vašeho těla a budou tak pečovat o vaše zdraví.Budete se divit, kolik funkcí tyto vířivky mají. Budete si zde moci přehrát vaši nejoblíbenější hudbu, budete cítit krásnou jemnou vůni, kterou si přidáte do vířivky. Také se vám jistě bude zamlouvat jemná barva vody, což zajišťuje LED osvětlení. Vyberte si jednu z barev povrchu. Můžete je kombinovat také s barvami vnějšího obložení.Vířivé vany jsou vybaveny masážními tryskami. Každá z nich má specifickou funkci, a díky tomu docílíte borného masážního efektu. Tyto trysky si můžete nastavit na kteroukoliv část těla, budete chtít. Potlačíte tak bolest a ztuhlost.

  13.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Diamanty a perly

  DiamantyPřírodní kameny, používají se v závislosti na kvalitě pro průmyslové nebo šperkové zpracování. Šperkové diamanty mají různé typy výbrusu, například briliantový nebo hvězdový. Seriózní firmy dodávají diamantové šperky společně s certifikátem.Co znamenají údaje na certifikátu diamantuRozměry kamene - u kulatého je uveden jeho průměr v milimetrech, v případě čtvercového výbrusu je uveden rozměr, například 2x2 milimetry.Váha kamene - uvedená v karátech (zkratka ct). Kulaté kameny o stejném průměru nemusí mít stejnou váhu, protože ji ovlivňuje způsob, jakým je kámen vybroušen (jaký má brus).Brus - může být briliantový (je nejznámější a tento výraz se často zaměňuje s obecnějším slovem diamant), hvězdový, srdcový, šatonový, routový a mnoho dalších. Brusičské firmy stále vymýšlejí nové tvary. Čistota kamene udává, jak mnoho příměsí (inkluzí, anglicky inclusions) se v něm nachází. Rozeznáváme tyto stupně čistoty (od nejvyššího dolů): FL (flawless),  VVS(very very small inclusions),VSI (very small inclusions)  a SI (small inclusions), I (imperfect). Barva kamene – označuje se písmeny abecedy, začíná písmenem D pro zcela bezbarvý diamant až po Z, která označuje diamant žlutý. U barevných diamantů se barvy hodnotí odděleně od uvedeného systému.V současné době existují tři základní světové systémy hodnocení diamantů, jejichž stupnice jsou navzájem posunuté nebo různě se překrývají. Můžete se proto setkat i s jiným označením kamenů, než je uvedeno zde.PerlyPřírodní perly vznikají, pokud se do lastury perlorodky dostane například zrnko písku nebo úlomek korálu. Tato nečistota dráždí (škrábe) a mlž se brání tak, že cizorodé těleso obalí hladkou vrstvou perleti. Lidé se nejprve namáhavě potápěli pro perly vzniklé přírodním způsobem, ale později zjistili, že perlorodky lze ke tvorbě perel přinutit uměle - záměrným vložením cizího tělíska do lastury. Přírodní perly byly vždy velmi drahé, proto bižuterní průmysl vyrábí perly skleněné, které jsou na pohled k nerozeznání od pravých a nepoměrně dostupnější. Ve špercích se používají do zlata pravé perly, do stříbrných šperků perly skleněné.

  14.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Světelné zrcadlení

  Nejjednodušší je řešit osvětlení koupelny, která teprve vzniká na rýsovacím stole projektanta. Fantazii, pokud vezme v potaz bezpečnostní předpisy, netřeba klást přílišné meze.Nikdo například neřekl, že by svítidla měla být situována vždy jen ve středu místnosti. Opak je pravdou. Čím zajímavější rozmístění, tím lépe. Jen je třeba dát pozor, aby některé světlo nebylo proti zrcadlu. Jednak by tvář byla ve stínu a jednak by nás oslňovalo odražené světlo.Tři světelné zónyZ hlediska světel tvoří koupelnu tři zóny. Jednou je zádveří, druhou okolí vodního živlu a třetí zóna bezprostředního možného styku světelného zdroje s vodou. Zatímco zádveří vyžaduje jištění světelných zdrojů téměř shodné jako pro jiné místnosti, pro okolí vodního živlu (umyvadlo, vana, sprchový kout a podobně) je třeba volit zdroje světla s krytím odpovídajícím možným rizikům (IP 67). Osvětlení lze řešit i zdroji na nízké napětí (12 V). V obou případech je nutné krytí odolné proti vlhku. Nejožehavější je bezesporu zóna možnosti přímého styku světelného zdroje s vodou, tedy okolí baterií, vnitřek sprchového koutu či dno vany. Tady je krytí logicky nejvyšší a zvolené světelné zdroje musí být k tomuto účelu jednoznačně doporučeny příslušnými atesty.Halogenové žárovkyZatímco ve valné části našich koupelen dosud svítí klasické žárovky na 220 V (příkon 60 W), ubírá se svět cestou 12 V svítidel. Taková svítidla ale potřebují transformátor. Umisťuje se na vhodném místě před koupelnou, a je společný pro všechna světla uvnitř koupelny. Jiná možnost umístění je - pokud to jde - v podhledu. Může být také zabudován přímo ve svítidle. K tomu je ovšem dobré znát jednu praktickou radu. Světlo bez samotného elektronického transformátoru by od něj nemělo být vzdáleno víc než 2 m. U mechanického trafa není vzdálenost svítidel v ploše stropu koupelny omezená. Propočty správné volby kabelu a potřebného napájení však přenechte raději odborníkům.PodhledyPokud to jen trochu jde, usilujte, aby byla elektroinstalace vedena v podhledu. U novostavby by to neměl být problém. Bohatě k tomu stačí 10 cm světlost (hloubka) podhledu.SvítidlaIdeálním řešením v nové koupelně jsou halogenová svítidla. A ještě ideálnějším halogenová světla kloubová, natočitelná podle potřeby a zájmu tam, kam zrovna chceme napřít zrak.35 Wattů ideálZ nejčastější nabídky 20, 35 a 50 W volte střed. Při 20 W se sice nepatrně ušetří za elektřinu, ale holíte-li se ještě břitvou, mohli byste ušetřený peníz prodělat na spotřebovaném obvazovém materiálu. Méně než 35 W na dokonalou hygienu a kosmetiku nestačí. Při 50 W lze sice nasvěcovat právě kvetoucí koupelnovou květinu, ale při malování očních stínů se vám z oslnění tak rozslzí oči, že se stínů zbavíte dřív, než je dokončíte. Více než 35 W je pro dobré vidění detailů vaší pleti příliš. Střední hodnota 35 W je při zabudování v podhledu či u zrcadla v rampě určené pro halogenové spoty ideální.Světla v zrcadlechPro světla, zabudovaná přímo do zrcadla či jeho bezprostředního okolí, je vhodnější než halogenové světlo svítidlo s mléčným opálovým sklem. Ostrost svitu halogenů je totiž značná, a v tomto případě by byla spíše na škodu.Barevné kombinacePokud volíte světla k zrcadlu, nezapomeňte na jejich materiálové pojetí. Máte-li baterii z chromu, ladí k ní světlo z téhož kovu. Máte-li barevnou koupelnu i baterie a nevíte, s čím sladit barvu svítidla, tak vězte, že se volí barva shodná s barvou kliky u dveří koupelny!Víceokruhové svíceníV koupelně není dobré instalovat osvětlení pouze na jeden okruh. Je vhodné zapojit víc nezávislých okruhů, jež lze rozsvěcovat postupně podle toho, jak se to momentálně hodí.Světlo ve sprchovém koutěPraktickou zvláštností je světlo ve sprchovém koutě. Ve specializovaných prodejnách lze koupit (s podrobnými atesty o bezpečnosti a odborným výkladem) i taková svítidla. Dokonce je možné vybírat nejen tvar a vzhled, ale i způsob instalace. Existují totiž dva: zapuštěný a přisazený.Podlahové světloVelmi efektní je v koupelně podlahové světlo. Jde sice o určitý nadstandard, ale stojí to zato. Světla musí totiž kromě běžných bezpečnostních opatření také odpovídat nášlapné zátěži. Výtvarný účin instalace světelného věnce kolem sprchového boxu (asymetrické svícení) vyváží nejen náklady, ale často i zlepší partnerské vztahy...Světlo ve vaněA nakonec: Vyloučeno není ani světlo přímo ve vaně. Některé vířivky a hydromasážní vany jsou takovými světly opatřeny. Zážitek z koupele v zářící lázni je neopakovatelný...Zdroj: časopis DBZ

  21.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Alkohol test

  DOPORUČENÉ POUŽITÍJednostupňový test hladiny alkoholu ve slinách je rychlá a vysoce citlivá metoda pro detekci obsahu alkoholu ve slinách, která umožňuje i přibližný odhad relativní hladiny alkoholu v krvi. Tento test poskytuje pouze orientační výsledky. Pro získání potvrzeného výsledku rozboru je třeba použít přesnější alternativní chemickou metodu. Každý výsledek by měl být klinicky a odborně posouzen, obzvláště pokud je výsledek předběžného testu pozitivní.SOUHRNDvě třetiny dospělých konzumují alkohol.1 Hladina alkoholu v krvi, při jejímž dosažení je osoba pod vlivem alkoholu, se u každého jednotlivce liší. Každý jednotlivec vykazuje určité parametry, na nichž závisí to, kdy je vliv alkoholu patrný: je to například výška, váha, stravovací návyky a snášenlivost alkoholu. Nepřiměřená konzumace alkoholu je častou příčinou mnoha nehod, zranění a zdravotních potíží.PRINCIPJe prokázáno, že koncentrace alkoholu ve slinách je srovnatelná s hladinou alkoholu v krvi.23 Jednostupňový test hladiny alkoholu ve slinách se skládá z plastového proužku s reakčním políčkem na jednom konci. To při kontaktu s roztokem obsahujícím alkohol rychle mění barvu v závislosti na koncentraci alkoholu. Reakční políčko využívá chemii pevné fáze prostřednictvím vysoce specifické enzymové reakce.ČINIDLATetrametylbenzidin, Peroxidáza, Alkoholoxidáza, další přísadyBEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍVýsledky Jednostupňového testu hladiny alkoholu ve slinách jsou odečítány vizuálně a přibližná relativní koncentrace alkoholu v krvi je zjištěna pomocí porovnávání barev. S testovacím materiálem, který přišel do styku se slinami, by mělo být zacházeno jako s potenciálně infekčním. Nepoužívejte Jednostupňový test hladiny alkoholu ve slinách po uplynutí expirační doby uvedené na obalu. Jednostupňový test hladiny alkoholu ve slinách skladujte v původním uzavřeném obalu při teplotě 2-27°C (36-80°F). Vzestup teploty nad 27°C může způsobit znehodnocení testu. Pokud je výrobek skladován v ledničce, je třeba jej před otevřením sáčku ponechat při pokojové teplotě.Potřebné, ale neposkytované součásti: Stopky, sběrná nádobkaPřed testováním nechejte proužek, aby se adaptoval na pokojovou teplotu (15-27°C)1. Před začátkem testu si nejméně po dobu patnácti (15) minut nevkládejte nic do úst. Tím se myslí nealkoholické nápoje, tabákové výrobky, káva, mentolové bonbony, jídlo atd.2. Otevřete fólii a vyjměte testovací proužek. Prohlédněte si reakční políčko na konci proužku. Pokud je toto políčko modré před použitím vzorku slin, test nepoužívejte.3. Nasákněte políčko slinami ze sběrné nádobky nebo přímou aplikací slin na políčko (obvykle to trvá 15-20 sekund, než se polštářek nasákne). Okamžitě po aplikaci slin začněte měřit čas.4. Výsledek odečtěte za dvě (2) minuty. Porovnejte zbarvení testovacího políčka s tabulkou na zadní straně obalu testu, čímž určíte relativní hladinu alkoholu v krvi.INTERPRETACE VÝSLEDKŮVýsledek je pozitivní: U Jednostupňového testu hladiny alkoholu ve slinách dojde v případě přítomnosti alkoholu ke změně barvy. Barva bude v rozmezí od světle modré při koncentraci rovnající se 0,02% alkoholu v krvi po tmavě modrou, která se blíží 0,3% alkoholu v krví. Políčka jsou opatřena touto škálou barev k určení přibližné relativní koncentrace alkoholu v krvi. Test může vykazovat barvy, které budou mezi sousedními políčky této stupnice.UPOZORNĚNÍ:Jednostupňový test hladiny alkoholu ve slinách je velmi citlivý na přítomnost alkoholu. Pokud test ukáže modrou barvu, která je světlejší než ta na stupnici s hodnotou 0,02%, jedná se o pozitivní test s přítomnosti alkoholu ve slinách, avšak s hodnotou menši než 0,02%.Výsledek je negativní: Pokud Jednostupňový test hladiny alkoholu ve slinách nevykáže změnu barvy, výsledek je negativní a test neprokázal přítomnost alkoholu v krvi.Výsledek je neplatný: Pokud je reakční polštářek před aplikací slin modrý, test nepoužívejte.UPOZORNĚNÍPři výsledku, u něhož jsou okraje barevného polička slabě zbarvené, ale zbytek zůstává bezbarvý, je nutno test zopakovat, aby bylo zajištěno plné nasáknutí polštářku slinami.

  04.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Jste zdraví? Uvidíte, co o vás prozradí vaše moč!

   Ačkoliv většina z nás nemá zájem zkoumat obsah záchodové mísy, barva vaší moči může včas pomoci identifikovat některé zdravotní potíže. Obvykle se barva moči zdravého člověka pohybuje od jantarové po světlou slámovou s mnoha variantami mezi tím. Všechny tyto barvy vás mohou nechat v klidu. Zbystřit byste měli ve chvíli, kdy je moč příliš světlá a podobající se vodě. To znamená že pijete moc vody a měli byste trochu ubrat. Zatěžujete tak příliš svoje ledviny. S postupnou dehydratací se naopak začíná moč ztmavovat. Pokud vidíte tmavě žlutou až medovou barvu, vaše tělo nemá dostatek vody a měli byste velmi rychle nějakou vypít. Tmavá moč je první známkou dehydratace. Pokud situace dojde tak daleko, že má barvu sirupu či černého piva, může to znamenat i poruchu ledvin. Pokud tato barva přetrvává, měli byste vyhledat lékaře.   Lehce růžová až červená barva by vás neměla vystrašit, pokud jste jedli rebarboru, červenou řepu nebo borůvky. Jestli jste žádné z těchto potravin nekonzumovali, bude pravděpodobně lepší co nejdříve zajítk doktorovi. Tato barva totiž může indikovat poruchy ledvin, nádory,problém s prostatou a nejčastěji infekci močových cest.Dvě poměrně neobvyklé barvy jsou oranžová a zelená. Ta první může být jednak následkem nemoci ledvin či žlučníku a nebo se jedná o barvivo z jídla. Příčinou zelené moči může být velmi vzácná genetická choroba, případně bakterie. Nejvíce pravděpodobná příčina ale bude barvivo v jídle. 

  06.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Kde má Vaše nemovitost slabá místa?

   Většina kupujících se zajímá o stav, v jakém se Vaše nemovitost nachází. Ještě před rozhodnutím o koupi nemovitosti chtějí zhodnotit, v jakém stavu se nachází. Pokud to nedokážou sami, tak si většinou přizvou někoho, kdo jim s tím pomůže. Obvykle jsou to profesionální inspektoři nebo známí, kteří spatří problém hned na začátku a jsou také nápomocni při stanovení ceny potřebné na jejich opravy. Abyste se však vyhnuli zdlouhavým prohlídkám a nepříjemným otázkám, můžete proces urychlit důkladnou analýzou stavu Vaší nemovitosti a udělat tak nezbytná opatření ještě předtím, než nemovitost nabídnete k prodeji. Při inspekci nemovitosti se zájemci zaměřují na více míst, zdá se ale, že na některá si obzvláště potrpí. V našem článku se dovíte, které to jsou.Vlhkost a plíseň...Plíseň, vlhké zdi a zatuchlý vzduch vystraší většinu zájemců. Obzvláště teď, kdy je toxická černá plíseň středem pozornosti kupujících. Vaše šance, že dostanete akceptovatelnou nabídku za nemovitost s tímto druhem plísně, se rovná téměř nule. Ale i s běžnou plísní byste se měli vypořádat co nejdříve a zbavit se zdroje problému. K velmi problematickým se řadí i vlhké sklepy a půdní prostory. Zatuchlý zápach signalizuje, že je něco v nepořádku. Zájemci a inspektoři si dobře prohlédnou zdi a podlahy a budou pátrat po známkách plísně a hniloby. Může se stát, že použijí speciální měřič vlhkosti, který stanový množství vlhkosti v těchto prostorech z důvodu prevence chátrání budovy a přivábení škůdců.přikryjte všechnu odhalenou zeminu ve sklepě igelitem, což pomůže udržet vlhkost na minimu. většina úniků vody ve sklepech je výsledkem nedostatečného odtoku vody z povrchových do hlubších vrstev. ujistěte se, že dešťové okapy ústí do odpadového kanálu anebo pryč od domu a nevypouští vodu na zeď nebo do základů. ověřte si, zdali je odpadová roura průchozí a nevrací odpadní vodu zpět k základům domu. pokud máte kolem domu dešťové kanálky, ujistěte se, že jsou vyspádované směrem od domu....Pokud má Vaše nemovitost problém se základy a nemůžete si dovolit jejich opravy, měli byste snížit cenu domu předem s vyrozuměním, že tato cena přihlíží na cenu odstranění tohoto problému. Další možnost je vyžádání povolení na rekonstrukci od kupujícího po podpisu kupní smlouvyStřechy a komíny...Rozpadající se šindele nebo jiné střešní krytiny jsou jednou z prvních věcí, kterou zájemci a inspektoři zaregistrují. Pokud jsou materiály pod střešní krytinou zrezivělé nebo prohnilé, můžete si být jisti, že si kupující uplatní nárok na snížení ceny, pokud již nebyla kvůli tomuto nedostatku upravena předem .  Také se ujistěte, že odtok vody kolem komínu je vodotěsný a že do komínu neproniká dešťová voda. Nezapomeňte si taktéž ověřit bezpečnost krbu nebo ohniště.Kanalizace a rozvody vody...Odstraňte všechny úniky vody ještě před prohlídkou. Prosakující odpady, kapající kohoutky a protékající toalety nejen že odradí Vaše zájemce, ale také odvedou Vaše těžce vydělané peníze do kanálu. Proto neotálejte s opravami a nespoléhejte na to, že to inspekce neodhalí. Opravdoví odborníci si taktéž ověří tlak vody tím, že najednou pustí několik vodovodních kohoutků a k tomu třeba myčku na nádobí anebo spláchnou toaletu. Nejsnazší způsob, jak zjistíte, jestli Vaše toaleta propouští vodu, je, že do nádržky s vodou nasypete potravinářské barvivo. Pokud se do deseti minut barva objeví v míse, toaleta protéká.Nekvalitní elektrické rozvody...Pokud Vaše nemovitost patří k těm starším, může se stát, že rozvody elektřiny budou zastaralé nebo nevhodné na dnešní zatížení. Nejen z bezpečnostního hlediska byste ještě před samotnou prohlídkou měli zjistit, jak to s elektroinstalací vypadá. Při inspekci si zájemce může vyžádat zapnutí většího množství spotřebičů a bude měřit výkyvy v napětí. Zkontrolovat by se měly také zásuvky. Pokud jsou nefunkční anebo špatně zapojené, dobrá inspekce to odhalí.Na co nezapomenout před samotnou inspekcí...Udělejte všechno ve Vašich silách, abyste dostali nemovitost do dobré kondice ještě předtím, než ji nabídnete k prodeji. Pak už na to pravděpodobně nebudete mít čas. Úpravy na poslední chvíli můžou také prozradit zájemcům, že je něco v nepořádku. Nenechte se odradit, pokud inspekce odhalí pár nedostatků. Zapamatujte si, že záznam z prohlídky není seznam přání zájemce.    ...Důkladně si prostudujte kupně-prodejní smlouvu. Měly by v ní být obsaženy všechny systémy (voda, kanalizace, el. rozvody), které by měly být v pořádku při její uzavírání. Jestli je střecha starší, ale přesto neteče a je v dobrém stavu, tak by s tím kupující neměl mít problém. To platí i pro starší bytové zařízení.

  06.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková