Výsledky vyhledávání v sekci: Mix
 • Bezdomovec, který čekal na svou příležitost stát se rádio moderátorem

  Bezdomovec Ted Williams, který díky drogám a alkoholu strávil posledních 20 let na ulici má naprosto dokonalý RÁDIO hlas.Kdy by mohl z fleku moderovat v rádiu, naštěstí ho natočili a toto jeho video se stalo virálním, díky tomu pak ho zkontaktovali určití lidé a Tedovi se podařilo z těch sraček dostat, podívejte se také na rozhovor s ním dnes níže! 

  12.květen 2019 - Napsal: Redakce

 • Alkohol tester

  Digitální Alkohol tester neboli detektor alkoholu je zařízení, které je schopné měřit hladinu alkoholu v lidském dechu. Výsledky měření jsou udávány v promile. Neměli by jste spoléhat pouze na vlastní instinkt, zda je vhodné řídit motorové vozidlo či provádět jinou nebezpečnou aktivitu. Tělo každého člověka má jinou rychlost spalování požitého alkoholu a výsledek testu detektoru alkoholu napomáhá k následnému rozhodnutí. Před použitím si řádně přečtěte návod k použití, kterým je každý alkohol tester vybaven. V našem obchodě naleznete digitální alkohol testery širokého spektra, jak pro osobní, tak i pro profesionální použití. Osobní detektory alkoholu vynikají snadnou ovladatelností, vysokou přesností a trvanlivostí. Profesionální alkohol testery obsahující doplňky pro statistické vyhodnocování měření ( tiskárna, propojení s PC, software...), jsou uzpůsobené na extremní zátěž a měří na tisíciny promile. Alkohol tester muže být používán v aktivním nebo pasivním režimu: Aktivní režim se používá při meření alkoholu v dechu pomocí náustku. Pasivní režim se používá při meření alkoholu v dechu bez náustku. Měření je výhodné protože je velmi rychlé, ale výsledky tohoto meření jsou místo numerických číslic udány v rozmezích. Před nákupem detektoru alkoholu si promyslete účel pro který má být alkohol tester používán. Zda alkoholtester budete používat pro firemní účely nebo pro osobní měření doma. Pro firemní používání je vhodnější alkohol tester s funkcí kontroly množství vdechnutého vzduchu. Proto prostudujte informace uvedené u každého konkrétního alkoholtesteru . JAK SI VYBRAT ALKOHOL TESTER 1. Alkohol tester vybírejte pouze u seriózních prodejců. Zjistěte si, zda prodejce zajišťuje servis svých produktů, prostudujte si obchodní podmínky a nedůvěřujte až příliš lákavým, nízkým cenám. 2. Pročtěte si důkladně základní informace a popisky detektorů, především zda je alkohol tester schopen naměřit nulovou hodnotu promile alkoholu.3. Další důležitou informací je, zda má alkohol tester vyměnitelné čidlo. Může se stát, že při nevhodném použití (viz. návod k obsluze, který obsahuje každý náš alkohol tester ) dojde k přepálení čidla a poté je nutno toto čidlo vyměnit. U detektoru alkoholu s vyměnitelným čidlem je to otázka několika minut.  4. Doporučujeme zvážit nákup přístroje, který nabízí možnost měření množství vdechnuteho vzduchu. Alkohol tester s touto funkcí je sice obvykle dražší, ale má podstatně přesnější měření alkoholu v dechu.5. Jako další nespornou výhodu považujeme možnost dýchat do alkohol testeru pomocí trubičky. Foukat přímo bez trubičky je sice komfortní, ale alkohol tester má potom tendenci ukazovat menší naměřené hodnoty, jelikož se alkohol drží v plicích a ne v ústech.ALKOHOL TESTER - Důležitá upozornění při používání1. Protože se čidlo potřebuje zahřát, počkejte až proběhne inicializace detektoru asi 20 sec - po proběhnutí inicializace alkohol tester vydá zvukový signál - pípne. 2. Počkejte nejméně 30 minut po konzumaci alkoholu před používáním detektoru alkoholu. Budete mít jistotu, že vzorek alkoholu je odebrán pouze z vašich plic a ne ze zbytku alkoholu ve vašich ústech, což muže mít za následek, že alkohol tester může naměřit vyšší hodnoty. 3. Čidlo v detektoru je vysoce citlivé, nepoužívejte Alkohol tester bezprostředne po kouření nebo pití alkoholu. Počkejte alespoň dvě minuty. Kouř nebo alkohol muže zničit čidlo detektoru. Nepoužívejte alkohol tester v silném větru nebo v místnosti se silně znečišteným vzduchem. Nelijte ani nijak jinak nevpravujte žádnou tekutinu do detektoru mužete zničit čidlo detektoru. 4. Všeobecněsnímače alkoholu ovlivňuje teplota a vlhkost vzduchu. Proto se mužou vyskytnout mírné nepřesnosti meření. Tolerance je 10%. 5. Nevystavujte Alkohol tester extrémním teplotním a klimatickým vlivum. Provozní teplota je +10 - +40 °C. 6. V současnosti se na trhu objevují alkohol testery, které napodobují originální výrobky. Jejich kvalita zdaleka nedosahuje úrovně našich výrobků. Zda je Váš alkohol tester pravý si můžete ověřit na stránkách výrobce: www.sentechkorea.com. Pozor na příliš lákavé a nízké ceny. Levný nákup by se mohl posléze nepříjemně prodražit.ALKOHOL TESTER - POLOVODIČOVÝAlkohol tester s polovodičovým čidlem je určen pro domácí použítí a pro kontrolu zaměstnanců v podnicích či firmách. Tento typ je levnějsí než alkohol tester s čidlem elektrochemickým, což ovšem neznamená, že by jeho měření byla méně přesná. Nižší cena je způsobena nemožností si výsledek měření vytisknout na tiskárně a zaznamenávat do počítače.ALKOHOL TESTER - ELEKTROCHEMICKÝAlkohol tester s elektrochemickým čidlem je přesnější a má větší výdrž než alkohol tester polovodičový. Tomu odpovídá i jeho vyšší cena. Je vhodný na místech, kde je potřeba výsledky měření zaznamenávat do počítače nebo vytisknout. Mluvíme tedy o detektoru alkoholu pro "PROFI" použití.Alkohol tester - servis a kalibraceKalibrace detektoru alkoholu je nevratný proces, po jehož spuštění není možné alkohol tester uvést do původního stavu před kalibrací. Může se stát, že při kalibraci je zjištěno, že je nutná výměna čidla a následná další kalibrace. Kalibrace je účtována jen jednou. Pokud je nutná výměna čidla, budete na tuto skutečnost upozorněni. U detektorů alkoholu v záruce účtujeme pouze cenu kalibrace. Do jednoho roku od zakoupení provádíme našim zákazníkům kalibraci zdarma. Účtujeme pouze dopravu zpět k zákazníkovi.NEJPRODÁVANĚJŠÍ DETEKTOR ALKOHOLU - ALKOHOL TESTER DA 3000Nejprodávanější detektor alkoholu je alkohol tester DA 3000. Je oblíbený nejen pro svou výhodnou cenu, ale také díky své nízké hmotnosti a stylovému designu. Alkohol tester DA 3000 je vhodný, jak pro osobní, tak i pro firemní účely. Lze ho požít jak s nasazeným náustkem, tak i bez něj a má funkci počítadla měření. Rozsah měření alkoholtesteru je v rozmezí 0,0 - 4,0 promile a přesnost je +/-10%. Polovodičové čidlo je v případě nutnosti možné vyměnit za nové. Kalibrace detektoru alkoholu DA 3000 je doporučována výrobcem při běžném použití po 6 měsících. Akohol tester 3000 patří k vlajkovým lodím mezi alkoholtestery a jeho nákup Vám můžeme doporučit. 

  05.únor 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Alkohol test

  DOPORUČENÉ POUŽITÍJednostupňový test hladiny alkoholu ve slinách je rychlá a vysoce citlivá metoda pro detekci obsahu alkoholu ve slinách, která umožňuje i přibližný odhad relativní hladiny alkoholu v krvi. Tento test poskytuje pouze orientační výsledky. Pro získání potvrzeného výsledku rozboru je třeba použít přesnější alternativní chemickou metodu. Každý výsledek by měl být klinicky a odborně posouzen, obzvláště pokud je výsledek předběžného testu pozitivní.SOUHRNDvě třetiny dospělých konzumují alkohol.1 Hladina alkoholu v krvi, při jejímž dosažení je osoba pod vlivem alkoholu, se u každého jednotlivce liší. Každý jednotlivec vykazuje určité parametry, na nichž závisí to, kdy je vliv alkoholu patrný: je to například výška, váha, stravovací návyky a snášenlivost alkoholu. Nepřiměřená konzumace alkoholu je častou příčinou mnoha nehod, zranění a zdravotních potíží.PRINCIPJe prokázáno, že koncentrace alkoholu ve slinách je srovnatelná s hladinou alkoholu v krvi.23 Jednostupňový test hladiny alkoholu ve slinách se skládá z plastového proužku s reakčním políčkem na jednom konci. To při kontaktu s roztokem obsahujícím alkohol rychle mění barvu v závislosti na koncentraci alkoholu. Reakční políčko využívá chemii pevné fáze prostřednictvím vysoce specifické enzymové reakce.ČINIDLATetrametylbenzidin, Peroxidáza, Alkoholoxidáza, další přísadyBEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍVýsledky Jednostupňového testu hladiny alkoholu ve slinách jsou odečítány vizuálně a přibližná relativní koncentrace alkoholu v krvi je zjištěna pomocí porovnávání barev. S testovacím materiálem, který přišel do styku se slinami, by mělo být zacházeno jako s potenciálně infekčním. Nepoužívejte Jednostupňový test hladiny alkoholu ve slinách po uplynutí expirační doby uvedené na obalu. Jednostupňový test hladiny alkoholu ve slinách skladujte v původním uzavřeném obalu při teplotě 2-27°C (36-80°F). Vzestup teploty nad 27°C může způsobit znehodnocení testu. Pokud je výrobek skladován v ledničce, je třeba jej před otevřením sáčku ponechat při pokojové teplotě.Potřebné, ale neposkytované součásti: Stopky, sběrná nádobkaPřed testováním nechejte proužek, aby se adaptoval na pokojovou teplotu (15-27°C)1. Před začátkem testu si nejméně po dobu patnácti (15) minut nevkládejte nic do úst. Tím se myslí nealkoholické nápoje, tabákové výrobky, káva, mentolové bonbony, jídlo atd.2. Otevřete fólii a vyjměte testovací proužek. Prohlédněte si reakční políčko na konci proužku. Pokud je toto políčko modré před použitím vzorku slin, test nepoužívejte.3. Nasákněte políčko slinami ze sběrné nádobky nebo přímou aplikací slin na políčko (obvykle to trvá 15-20 sekund, než se polštářek nasákne). Okamžitě po aplikaci slin začněte měřit čas.4. Výsledek odečtěte za dvě (2) minuty. Porovnejte zbarvení testovacího políčka s tabulkou na zadní straně obalu testu, čímž určíte relativní hladinu alkoholu v krvi.INTERPRETACE VÝSLEDKŮVýsledek je pozitivní: U Jednostupňového testu hladiny alkoholu ve slinách dojde v případě přítomnosti alkoholu ke změně barvy. Barva bude v rozmezí od světle modré při koncentraci rovnající se 0,02% alkoholu v krvi po tmavě modrou, která se blíží 0,3% alkoholu v krví. Políčka jsou opatřena touto škálou barev k určení přibližné relativní koncentrace alkoholu v krvi. Test může vykazovat barvy, které budou mezi sousedními políčky této stupnice.UPOZORNĚNÍ:Jednostupňový test hladiny alkoholu ve slinách je velmi citlivý na přítomnost alkoholu. Pokud test ukáže modrou barvu, která je světlejší než ta na stupnici s hodnotou 0,02%, jedná se o pozitivní test s přítomnosti alkoholu ve slinách, avšak s hodnotou menši než 0,02%.Výsledek je negativní: Pokud Jednostupňový test hladiny alkoholu ve slinách nevykáže změnu barvy, výsledek je negativní a test neprokázal přítomnost alkoholu v krvi.Výsledek je neplatný: Pokud je reakční polštářek před aplikací slin modrý, test nepoužívejte.UPOZORNĚNÍPři výsledku, u něhož jsou okraje barevného polička slabě zbarvené, ale zbytek zůstává bezbarvý, je nutno test zopakovat, aby bylo zajištěno plné nasáknutí polštářku slinami.

  04.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Sladké nápoje zvyšují riziko vysokého krevního tlaku o 70%

   Dnes už je všeobecně známo, že sladké nápoje přidávají kila navíc - je v nich totiž opravdu hodně cukru. Teď se ale ukazuje, že můžou také zvyšovat krevní tlak.  Nový výzkum naznačuje, že by mohl být poměrně silný vztah mezi pitím šumivých sladkých nápojů a úrovní krevního tlaku. Výsledky tohoto výzkumu byly zveřejněny v americkém kardiologickém žurnálu a účastnilose ho přes 400 tisíc lidí. Ukázalo se, že lidé pijící sladké nápoje mají zvýšenou šanci na vznik vysokého tlaku a to minimálně o 26%.U některých je to ale až 70%.   Ještě horší je situace u mladých lidí, kteří jsou k vysokému tlaku náchylnější až o 87%, pokud vypijou denně víc jak 3 sladké nápoje.Odborníci říkají, že za to můžou nápoje díky tomu, že snižují obsah oxidu dusnatého v krvi, což způsobuje, že se dotyčným stáhnou cévy.Vysoký krevní tlak se přitom pojí s různými dalšími chorobami a hrozí také zvýšené riziko infarktu.  

  06.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Jak jsme na tom s pivem

  Tradice, pokrok a ústup ze slávy. Tak by se dal možná charakterizovat současný pivní trh v ČR. Stále jsme skvělými pijáky piva, ale už méně věříme jeho kvalitě. Ztrácí se charakteristická chuť u mnohých piv, ale přibývá druhů a možností. Škoda, že nejde vrátit čas a porovnat. Jaké vlastně bylo pivo v době socialistické?Levné a dostupnéNa průjem jsme si stěžovali také za komunistů. Některé piva byla skutečně jen odtokem, ale byla neskutečně levná. Běžná točená desítka se dala pořídit za 1,80 Kčs a dvanáctka za 2,70 Kčs. Dnes sehnat pivo za přibližných 30 Kč v hospodě bez žebrání nejde. Snad jedině ve slevomatech, které k tomu ovšem přibalí celou večeři v ceně několika dalších stokorun. Možná jsme zbytečně nadávali na špatně vymyté trubky starých výčepů. Dnes je pivo jednotné a málo chutné. Kromě výjimek.Výstav pivaČas a prosperita dodala na náš trh lákavé nápoje z různých končin světa. Odneslo to pivo, které pustilo část trhu vínu a také tvrdšímu alkoholu. Do roku 2010 výstav piva stále klesal a dokonce v letech 2009 – 2010 dosáhl  -14,5 %. To je zoufalé číslo. Máme už jen 6 velkých pivovarnických společností, 27 samostatných pivovarů a kolem 160 minipivovarů. Trochu stoupá export, ale domácí spotřeba je na stejném stupni. Občas o nějaké to procento klesne, občas stoupne. Jaká bude budoucnost piva, je otázkou. Mladí rozhodně nevidí v tomto nápoji svoji životní metu a kulturní obohacení.Staří ležáci, mladí vinaři nebo smažkyZvyk chodit do hospody na pivo sice nezanikl, ale stagnuje. Drží jej spíše starší generace. Za dvacet let může být po pivních tlachalech a také po tradici. Už dnes se projevuje trend přilákání žen nebo občasných pijáků piva na mixovaná piva a různé speciály. Zelené pivo zachraňuje jednou ročně odbyt a na trh se dostávají také různé dovozové speciály. Pivaři se snaží, ale trend není ideální. Může za to kvalita a „jednotnost“ chutí nebo něco jiného?Kvalita a cenaI pivo jako český tradiční nápoj se dostalo do konkurenčního boje. Kvalita a originalita chutí vzala zasvé. Staří pivaři by si nikdy nekoupili plechovku nebo umělohmotnou láhev s pivem. Jedině sklo nebo správně vedený výčep zaručují zachování chutí. Jenomže ve velkých bakelitových láhvích je pivo tak levné. A tím dostupné a prodávané. Sklo se ještě drží na 40 %, ale umělá hmota a plech ho dohánějí. Tím se opět ustupuje od kvality ve prospěch množství a ceny. Stále jsme na 144 litrech na osobu ročně, ale trend nevypadá dobře. Existuje velký sortiment piva. Ale víno,  které dbá na kvalitu, získává stále větší podíl. A pivo se stává nápojem chudých, kde na kvalitě tolik nezáleží.          

  20.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Alkohol je metla lidstva – v malém množství (ne)škodí v jakýchkoliv dávkách

  Lidstvo pro svoji zábavu a potěšení je ochotné obětovat téměř cokoliv. Drogově závislých pro chvíle vnitřního poblouznění jsou miliony. Ani hrozba nedůstojného konce a smrti nemůže konzumenta odradit. Podobně je to s alkoholem, i když ten je povolen a společnost se k němu staví neutrálně. Oficiálně jej odsuzuje a neoficiálně konzumuje.AlkoholJe skutečně nejhorší metlou lidstva? Zabíjí víc, než autonehody, války a drogy? Alkohol je všemocná droga a jedním douškem si zařídíme vstřebávání do sliznice, žaludku, střev a krve. Játra si občas vykoledují cyrrhózu, ale jinak alkohol odbourávají pomocí enzymů. Většinou jim o to pijan nikterak nestojí, protože jej toto odbourávání stojí hodně peněz na další a další skleničky. Vznikne acetylaldehyd a ten se spaluje rychlostí 0,1 gramu 100% alkoholu za 1 hodinu na 1 kg váhy. Stokilový muž tak odbourá 10 g čistého alkoholu za hodinu.Játra trpíNejprve trochu ztuční a zvětší se. Později začnou tvrdnout a z tkáně se stane vazivo, které značně změní svoji funkcionalitu. Člověk se dokáže opít za daleko menší peníze a při mnohem menší spotřebě. Tím ušetří finance, ale pokud se propil až sem, tak většinou žádné nemá. Nicméně pije levněji a stačí mu málo k pěkné a veselé opičce. Jen ta rána bývají smutná, protože poškozený mozek dostává depresivní sodu a vzpamatovat se, znamená zase pít. Ne nadarmo se Malý Princ ptal opilce proč pije. Opilec se styděl a to proto, že nedokázal přestat pít. Tento začarovaný kruh se opakuje, až do konečného vítězství jedné ze stran. Nutno podotknout, že v 99.99 % případů je konečným vítězem alkohol, který už nemá kdo pít.Kvalitní alkoholNa způsob vstřebání a pozdější následky má samozřejmě vliv nejen množství, ale také kvalita. Metanolová aféra zamíchala kartami v obchodu s pančovaným alkoholem, a tak se vláda rozhodla, že s nekvalitním pitím zatočí. Opatření jsou klasicky administrativní, o změně daní nebylo ani řeči. Vláda přece nenechá svoje občany pít patoky, když z toho může mít dostatek příjmů.Opatření pro alkoholikyNejprve se na trhu objeví nové samolepky. Ty budou chytře proděrované a nebude tak jednoduché je odlepit a znovu nalepit. Zřejmě si bude muset každý podvodník pořídit nejen tiskárnu, ale také děrovací zařízení. Z prodejny alkoholu si také nebude možné odtáhnout jednu nádobu se šesti litry alkoholu, ale balení bude muset obsahovat pouze litrové láhve. Přelévání do litrovek bude pro černé obchodníky nepříjemnější a náročnější. Možná si budou muset pořídit menší linku.Finanční garanceDistributorů alkoholu je v Čechách mnoho. Prý až 500. Stejně tak je na 3.500 pump s benzínem 1.500 distributorů pohonných hmot. Tady stát tuší největší „levotu“, a proto se rozhodl závozníky a dodavatele obrat o kauci. Ta by měla činit 5.000.000 Kč a pokud by ji všichni zaplatili, stát by se tak dostal ke 2,5 miliardám korun. A vracet kauce nechce. Dalších 190 likérek by přihodilo do státního rozpočtu 950 milionů korun a to bezúročně. A koho by kontrola načapala při nějakém pančování nebo nedodržení zákona, pokuta by propadla.Je pěkné, že se stát stará o pití kvalitního alkoholu. Ubude tak distributorů a likérek, některý alkohol asi zdraží, ale pít se bude vesele a bezpečněji. Mezi lidmi sice koluje ještě nějaký metanol, ale nové kauce a kolky učiní přítrž těmto podvodům. Pokud se nebudou počítat náklady na léčení postižených metanolem a náklady na nemoci spojené s konzumací alkoholu, stát zase vydělá. Nebo snad má černý trh v zásobě nějaké další nepříjemné překvapení?

  23.březen 2020 - Napsal: Radka Eliášková